Cum se depun contestaţiile pentru examenul de Bacalaureat

DE Adelina Sahlean | 24.06.2020 - 12:56
Foto: Adevarul

Pe 30 iunie este programată afişarea rezultatelor la BAC 2020. Tot pe 30 iunie este programată depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16.00 – 20.00 şi şi pe 1 iulie, între 8:00 - 12:00. Apoi, între 1 – 4 iulie va avea loc rezolvarea contestaţiilor.

SHARE

Potrivit ordinului Ministerul Educaţiei, candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii, completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice o declaraţie-tip în care menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei, poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

Comisia de examen informează candidaţii cu privire la modalităţile de transmitere electronică (adresa de email, pagina web etc.) prin afişare pe uşa fiecărei săli de examen.

Rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor vor fi afişate pe data de 5 iulie.

„Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat. Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează. Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat
al comisiei din centrul de examen”, se arată în documentul ministerului.

Cum se notează lucrările la contestaţii BAC 2020

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Calendarul sesiunii speciale la Bacalaureat 2020


29 iunie - 3 iulie - înscrierea candidaţilor;

6 iulie - Limba şi literatura română - proba E a) - proba scrisă

7 iulie - proba obligatorie a profilului - proba E c) - proba scrisă

8 iulie - proba la alegere a profilului şi a specializării - proba E d) - proba scrisă

9 iulie - Limba şi literatura maternă - proba E b) - proba scrisă

10 iulie - afişarea rezultatelor (ora 12,00)

10 iulie - depunerea contestaţiilor (între orele 14,00 - 19,00)

12 iulie - afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00)Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te
© 2020 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Aici puteti modifica setarile de Cookie -