Motivarea instanței: de ce ex-ofițerul SRI Zărnescu a primit închisoare pentru negarea Holocaustului

DE Flavia Drăgan | Actualizat: 11.05.2021 - 11:57
Vasile Zărnescu, negaționist celebru, condamnat la închisoare în primă instanță, o premieră în această materie. Sursa imagine: incorectpolitic.ro

În 4 februarie, în România a fost pronunțată prima decizie prin care o persoană a fost condamnată la închisoare pentru negarea Holocaustului. Judecătoria Sectorului 3 a decis, în primă instanță, condamnarea negaționistului Vasile Zărnescu, ex-ofițer SRI, la 13 luni de pușcărie.

SHARE

Încă de acum zece ani, Vasile Zărnescu, fost colonel SRI, a publicat o serie de articole și o carte în care a negat Holocaustul, a susținut că nu au existat camere de gazare, că Holocaustul a reprezentat ”o înșelătorie” pentru ca ”organizații sioniste” să facă rost de fonduri. 

De altfel, ca apărare în instanță, Zărnescu a reiterat că ”eu nu neg "Holocaustul unic", vociferat peste tot de jidani, fiindcă nu poți nega ceva ce nu a existat niciodată și pe nicăieri” și a susținut că ”această cameră de gazare a fost construită de guvernul polonez în scop turistic”. 

În schimb, Judecătoria Sectorului 3 a apreciat că Vasile Zărnescu neagă existența Holocaustului ”în mod clar și evident” și l-a condamnat pe acesta pentru trei infracțiuni: două articole publicate pe site-ul său și o carte numită ”Sabin Orcan suporter”, rezultând o pedeapsă contopită de un an și o lună, instanța apreciind că se impune amânarea aplicării pedepsei pentru un termen de doi ani, conform motivării instanței, consultate de Newsweek România. 

Decizia Judecătoriei Sectorului 3 a fost o premieră în România, însă nu a fost definitivă, iar în prezent se judecă recursul

Reamintim că, în ultimii cinci ani, doar patru persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni legate de negarea Holocaustului, constituirea de organizații fasciste sau folosirea acestor simboluri în public. Nici o persoană nu a fost condamnată definitiv. 

Directorul Institutului pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel, Alexandru Florian, a explicat, pentru Newsweek România, că negaționiștii români din ultimii 30 de ani sunt de două tipuri: cei care susțin că a existat Holocaust, dar nu pe teritoriile românești, și că autoritățile românești nu au fost în niciun fel implicate în exterminarea evreilor, și cei care susțin că nu a existat Holocaust – dar doar când citează autori străini.

Citește mai multe aici: De ce nu îi pedepsește România pe cei care neagă Holocaustul 

Instanța: Zărnescu neagă Holocaustul clar și evident 

”Contrar susținerilor inculpatului, instanța, în acord cu organele de urmărire penală, observă că faptele sale sunt tipice, că în articolele ce fac obiectul acuzațiilor formulate, existența Holocaustului este negată în mod clar și evident, iar autorul nu doar că tratează așa-zisa afacere dezvoltată pe memoria victimelor Holocaustului, ci chiar pune semnul egalității între Holocaust și această așa-zisă afacere, susținând, așadar, că Holocaustul nu este altceva decât o născocire în scopul strângerii de fonduri, echivalând cu cea mai mare escrocherie a secolului al XX-lea.

Nici apărările inculpatului potrivit cărora în anumite articole publicate ar face doar trimitere la opiniile altor autori, că în realitate nu a negat Holocaustul, ci este vorba doar de o documentare științifică a acestui eveniment istoric, iar O.U.G. 31/2002 ar fi neconstituțională, întrucât ar încălca dreptul la liberă exprimare, nu pot fi argumente de natură să conducă la exonerarea de răspundere penală a persoanei acestuia.

În ceea ce privește susținerile din paragraful anterior, instanța constată că, de mai multe ori, Curtea Constituțională a fost sesizată cu privire la constituționalitatea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2002, in forma anterioară adoptării Legii nr. 217/2015. Deciziile prin care au fost soluționate aceste excepții au analizat constitutionalitatea, exclusiv prin raportare la motivele invocate, respectiv lipsa urgenței care să justifice adoptarea in această formă a actului normativ și susținerile generice privitoare la îngrădirea dreptului la liberă exprimare, asociere, liberă informație.

Cu privire la acest din urmă argument, Curtea a formulat prin deciziile nr.67/20O5, nr. 293/2006 și nr. 37/2O09 aprecieri privitoare la netemeinicia susținerilor legate de limitarea unor drepturi fundamentale, întrucât exercitarea acestor drepturi nu implică intoleranță națională sau rasială, adică negarea drepturilor și libertăților altor persoane pe criterii de apartenență națională. Curtea Constituțională a statuat în cuprinsul deciziei nr. 67/2005 că "libertatea, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia tuturor principiilor morale și presupune elaborarea unor asemenea norme de drept care să garanteze tuturor persoanelor să se manifeste potrivit propriilor opțiuni în relațiile cu ceilalți membri ai colectivității. Tocmai de aceea exercitarea unei propagande naționalist-șovine reprezintă, în esență, o manifestare abuzivă a drepturilor și libertăților de mai sus.

Citește și: Judecător: Ion Cristoiu nu a putut demonstra că nu a colaborat cu Securitatea. Finalul unui interviu 

Dimpotrivă, tolerarea unor asemenea fapte ar contraveni tuturor dispozițiilor constituționale invocate de autorul excepției referitoare la libertatea conștiinței, libertatea de exprimare și tratatelor internaționale privind drepturile omului, precum și prevederilor din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind libertatea de gândire, de conștiință și de religie", se arată în motivarea instanței, consultată de Newsweek România. 

Zărnescu a susținut că nu au existat camerele de gazare de la Auschwitz. Holocaustul, "escrocherie"

Judecătoria Sectorului 3 mai reține și că Zărnescu nu doar că citează autori care neagă existența Holocaustului, la rândul său face afirmații prin care susține același lucru, apărându-se însă că face o cercetare. 

"Pe de altă parte, din studierea scrierilor ce stau la baza acuzațiilor formulate, se observă că inculpatul, dincolo de redarea opiniilor autorilor citați, își exprimă și opinia proprie prin care este negată în mod limpede existenta Holocaustului ("în ultimele trei-patru decenii, mișcarea istorică numită în Occident "revizionistă" a demonstrat că propaganda proholocaust este absolut reprehensibilă, deoarece "holocaustul" este o născocire diabolică a organizațiilor sioniste pentru a strânge bani pe care i-au folosit pentru susținerea activităților sioniste (...) "; "intr-adevăr, a existat un holocaust unic al lor: unic prin faptul că reprezintă cea mai mare escrocherie imaginată de mintea jidanilor, manifestată îndeosebi în secolul XX"; "eu nu neg "Holocaustul unic", vociferat peste tot de jidani, fiindcă nu poți nega ceva ce nu a existat niciodată și pe nicăieri").

Numai dacă autorul se limita în a reda/descrie/relata precizările conținute în publicațiile invocate, fără a face adăugiri personale, sau dacă adăugirile sau opiniile personale nu erau de natură să nege existența acestui eveniment istoric, având un caracter neutru/imparțial, într-adevăr s-ar fi putut concluziona că faptele analizate nu intră sub incidența legii penale.

Chiar faptul că în cuprinsul publicațiilor/articolelor, noțiunea de ,,holocaust" și ,,6 milioane de evrei", de fiecare dată pune ghilimelele, vine în completarea argumentelor expuse în paragrafele anterioare, urmărindu-se, așadar, prin această modalitate de expunere, a se accentua ideea potrivit căreia Holocaustul nu a existat în realitate.

Negarea Holocaustului de către inculpatul Zărnescu Vasile este evidentă și indubitabilă atunci când numește camerele de gazare de la Auschwitz ca fiind camere de gazare Potemkin. Pe de altă parte, în declarația dată în cursul cercetării judecătorești (filele 23,24), la întrebarea reprezentantului Ministerului Public dacă îmbrățișează opiniile autorilor invocați, în sensul că acele camere de gazare nu au existat, răspunsul inculpatului a fost unul afirmativ. A argumentat inculpatul prin faptul că ,,opinia lui Butz a fost confirmată de 3 expertize .... . De asemenea, Butz relevă că această cameră de gazare a fost construită de guvernul polonez în scop turistic. Zidurile acesteia nu conțin urme de Zyklon B, gazul cu care se presupune se făcea dezinfecția hainelor deținuților care erau infestați cu păduchi transmițători ai tifosului exantematic".

Citește și: PREMIERĂ Ex-ofițerul SRI Zărnescu, condamnat la un an de închisoare pentru negarea Holocaustului

Mai mult decât atât, cu ocazia concluziilor pe fond, inculpatul a făcut următoarele afirmații: ,,toate lagărele construite de germani au fost lagăre de muncă, nu lagăre de exterminare, cum susțin ei in toate materialele. Nemții au selectat floarea tinerimii și a adulților și au rămas acolo cei mai mulți, au rămas prizonieri și au murit. Deci nemții nu aveau interes să îi omoare pe cei care îi aduceau să muncească, erau lagăre de muncă"(fila 10, paragraful 3).

Prin urmare, inculpatul Zărnescu Vasile, încă o dată, a negat existența lagărelor de exterminare naziste.

Pe de altă parte, negarea Holocaustului, chiar dacă ar fi rezultatul unei activități de documentare științifică (cum invocă inculpatul) nu poate constitui o cauză de nepedepsire, de vreme ce singura cauză de impunitate reglementată de legiuitor în materie, în conținutul art. O.U.G. 31/2002, este cea prevăzută de dispozițiile art. 4 alin. 3 (Nu constituie infractiune fapta prevăzută la alin, 1, 2 sau 2 indice 1, dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public), însă cu referire expresă și limitativă la infracțiunile prev. de art. 4 alin. 1, 2 și 2 ind. 1 (care sunt fapte distincte de infracțiunea de negare a Holocaustului).

De asemenea, instanța nu va ține cont de declarațiile martorilor propuși de inculpat (prof. Ion Coja și prof. Lupu Alexandru Corvin), depozițiile acestora fiind doar de natură a diminua gravitatea faptei săvârșite de inculpat.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, instanța constată că faptele există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de inculpat cu vinovăția prevăzută de lege.

Cadrul normativ intern aplicabil".

Instanța constată "starea de pericol la adresa memoriei victimelor Holocaustului"

"(…) in drept, fapta inculpatului Zărnescu Vasile, constând în aceea că în data de 28.04.2013 și în data de 11.02.2014, în două articole publicate pe site-ul www.altermedia.info (două fapte), precum și in data de 24.11.2017, în cartea publicată la editura Tempus București (S.C. TEMPUS DACOROMANIA COMTERRA S.R.L.), cod ISBN 978-606-601-145-7, expusă spre vânzare la librăria Mihai Eminescu din mun. București, sectorul 3, în data de 24.11.2011, a făcut afirmatii prin care a negat Holocaustul, actiuni interzise de dispozițiile O.U.G. 31/2002, întrunesc elementele constitutive a 3 infracțiuni de negare a holocaustului, prev. de:

- art. 6 alin. 1 din OUG 31/2002 (fapta din data de 28.04.2013, site www.altermedia.info, articol intitulat "Falsitatea notiunii de holocaustolog");

- art. 6 alin. 1 și 3 din OUG 31/2002 (fapta din data de 11.02.2014, site www. altermedia. info, articol intitulat "Înșelătoria secolului XX");

- art. 6 alin. 1 din OUG 31/2OO2 (fapta din 24.11.2017, cartea intitulată "Sabin Orcan Suporter", publicată la editura Tempus București (S.C. TEMPUS DACOROMANIA COMTERRA S.R.L.), expusă spre vânzare la librăria Mihai Eminescu din mun. București, sectorul 3, cod ISBN 978-606-601-145-7); toate cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.P. și cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.

Elementul material al infracțiunilor constă în scrierea și publicarea articolelor ,,Falsitatea noțiunii de holocaustolog (site www.altermedia.Info) și "Înșelătoria secolului XX"(site www. altermedia. Info) și cartea "Sabin Orcan Suporter", publicate la Editura Tempus București (S.C. TEMPUS DACOROMANIA COMTERRA S.R.L.), expusă spre vânzare la librăria Mihai Eminescu din mun. București, sectorul 3, în care inculpatul a negat, a contestat și a minimalizat Holocaustul și urmările acestuia, făcând afirmații de tipul: "in ultimele trei-patru decenii, mișcarea istorică numită in Occident "revizionistă" a demonstrat că propaganda pro-holocaust este absolut reprehensibilă, deoarece "holocaustul" este o născocire diabolică a organizațiilor sioniste pentru a strânge bani pe care i-au folosit pentru susținerea activităților sioniste (...)": într-adevăr, a existat un holocaust unic al lor; unic prin faptul că reprezintă cea mai mare escrocherie imaginată de mintea jidanilor, manifestată îndeosebi în secolul XX (...); în concluzie, nu a existat niciun holocaust, ci doar propaganda sionistă, care constituie cea mai mare escrocherie a secolului XXI: (...) eu nu neg Holocaustul Unic, vociferat peste tot de jidani, fiindcă nu poți nega ceva ce nu a existat niciodată și pe nicăieri, ci eu demasc documentat criminala propagandă holocaustică, veche de peste 150 de ani - așa cum am demonstrat categoric și imbatabil în carte! Holocaustul unic vociferat peste tot de jidani este o născocire pur propagandistică".

Sunt îndeplinite și cerințele esențiale atașate elementului material, negarea Holocaustului făcându-se în mod evident (astfel, cum se constată din simpla lecturare a articolelor și cărților scrise de inculpat, arătate mai sus) și în public, creațiile sus-numitului fiind fie publicate pe unele site-uri informatice, fie expuse la vânzare și chiar vândute prin intermediul librăriei Mihai Eminescu.

Urmarea imediată constă în starea de pericol la adresa memoriei victimelor Holocaustului, legătura de cauzalitate rezultând din materialitatea faptei, fiind o infracțiune de pericol.

Citește și: Afișarea plăcuței cu Mișcarea Legionară: ilegală, dar clasată. Procurorul General a redeschis speța

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, în numele legii hotărăște:

- în baza art.396 alin. 1, alin. 4 Cod. proc. pen. rap. la art. 83 Cod. pen., stabilește pedeapsa de 6 luni inchisoare in sarcina inculpatului ZĂRNESCU VASILE (…) născut la data de 24.02.1947 , (…) , domiciliat in mun. București, (…), pentru săvârșirea infracțiunii de negare a Holocaustului, prev. de art. 6 alin. 1 din O.U.G. 31/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (fapta din 28.04.2013, site www.altermedia.info, articol intitulat ,,Falsitatea noțiunii de holocaustolog").

- în baza art. 396 alin. l, alin.4 Cod. proc. pen. rap. la art. 83 Cod. pen., stabilește pedeapsa de 9 luni inchisoare in sarcina inculpatului ZĂRNESCU VASILE, pentru săvârșirea infracțiunii de negare a Holocaustului, prev. de art. 6 alin. 1 , 3 din O.U.G. 31/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (fapta din data de 11.02.2014, site www.altermedia.info, articol intitulat ,,Înșelătoria secolului XX").

- în baza art. 396 alin. 1, alin. 4 Cod. proc. pen. rap. la art. 83 Cod. pen., stabilește pedeapsa de 6 luni inchisoare in sarcina inculpatului ZĂRNESCU VASILE, pentru săvârșirea infracțiunii de negare a Holocaustului, prev. de art. 6 alin. 1 din O.U.G. 31/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (fapta din 24.11.2017, cartea intitulata ,,Sabin Orcan Suporter", publicată la editura Tempus București, expusă spre vânzare la librăria Eminescu din mun. București).

Apreciind că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară (având în vedere circumstanțele reale și personale ale inculpatului, posibilitatea efectivă de reintegrare socială a acestuia, conduita avută de aceasta anterior faptei) și constatând că sunt îndeplinite condițiile cumulative ale art. 83 alin. 1, lit. a-d din C,. pen., instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 C. pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 38 alin. 2 Cod. Pen, constată că infracțiunile au fost săvârșite în concurs real.

În temeiul art. 38 al. 1  rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod. pen. contopește cele două pedepse aplicate, astfel că stabilește în sarcina inculpatului ZĂRNESCU VASILE pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 4 (luni,n.r.) închisoare, reprezentând 1/3 din cumulul celorlalte pedeapse stabilite, în final inculpatul având de executat pedeapsa de 1 an si o lună închisoare.

În baza art.83 alin. 1 Cod. pcn. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveqhere de 2 ani, stabilit în condițiile art. 84 alin. 1 Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri", a arătat instanța, în motivarea deciziei prin care Zărnescu a fost condamnat la un an și o lună de închisoare. 

 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.