Sănătos, cu ajutor de la logoped și psiholog. La stomatolog, cu trimitere de la medicul de familie

DE Alex Darvari | Actualizat: 29.09.2020 - 10:04
Cabinet medical școlar / Jurnalgiurgiuvean.ro

Ministerul Sănătății a trimis în dezbatere publică un document prin care se urmărește promovarea unui stil de viață sănătos pentru elevi dar și pentru monitorizarea stării de sănătate a celor mici.

SHARE

A fost publicat „Ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării nr. 1668/5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos”.

El poate fi consultat AICI

Cele mai importante prevederi:

În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale şi stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii de medicină de familie/generală şi medicii stomatologi din localităţile respective sau din localităţi apropriate.

În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior particulare autorizate/acreditate asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează de către personal medico-sanitar angajat de unitățile respective.

Art. 4

(1) Categoriile de personal implicate în asigurarea asistenței medicale a preşcolarilor, elevilor și studenților sunt următoarele:

a) personalul medical din unitatea de învățământ preuniversitar sau instituția de învățământ superior;

b) psihologul, consilierul școlar, logopedul unității de învățământ;

c) asistentul social responsabil de unitatea de învățământ;

d) personalul cu atribuții specifice din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi al municipiului Bucureşti;

e) personalul din administraţia publică locală cu competenţe partajate în învăţământul preuniversitar și universitar, de stat;

f) directorul unităţii de învăţământ preuniversitar/conducerea instituţiei de învățământ superior;

g) educatorul, profesorul sau dirigintele grupei/clasei respective;

h) personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;

i) personalul din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

Art. 7

În urma examinărilor medicale, preșcolarii, elevii și studenții la care sunt depistate diverse afecțiuni sau deficiențe vor fi trimiși cu bilet de trimitere la medicii de specialitate în vederea confirmării sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza scrisorii medicale emisă de medicul specialist, vor fi luați în evidenţa specială şi supraveghere medicală.

Art.8

Etapele examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate sunt următoarele:

a) examinările medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi preşcolarii din colectivităţi;

b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi elevii;

c) examinările medicale de bilanţ ale stării de sănătate efectuate pentru toţi elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al şcolilor profesionale și anul II de facultate;

d) examinare periodică în cadrul dispensarizării afecțiunilor oro-dentare;

e) examinări medicale în situații de risc epidemiologic

Art. 13

(1) Înfiițarea cabinetelor medicale și stomatologice în cadrul unităților de învățământ se face la solicitarea conducerii acestora adresată autorității administrației publice locale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 14

În unităţile de  învăţământ preuniversitar si institutiile de învăţământ superior se pot organiza activităţi educative extracuriculare şi extraşcolare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, în parteneriat cu cabinetul medical și de medicină dentară școlar/universitar și autoritatea publică locală.

 

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.