Curtea de Conturi arată cum a făcut Institutul Cultural Român plăți ilegale de milioane de euro

DE Andrei Vasilescu | Actualizat: 12.03.2021 - 16:49
Curtea de Conturi arată cum a făcut Institutul Cultural Român plăți ilegale de milioane de euro pe vremea când era condus de Liliana Țuroiu și Mirel Taloș Foto: ICR

La Institutul Cultural Roman, condus în 2019 atât de Liliana Țuroiu, cât și de de Mirel Taloș, experții Curții de Conturi au constatat, potrivit raportului citat, „denaturări semnificative ale situațiilor financiare.

SHARE

Curtea de Conturi a făcut public, săptămâna trecută, pe 1 martie, Raportul de activitate pe anul 2019, ulterior aprobării acestuia de către plenul instituției. Documentul reflectă concluziile misiunilor de audit financiar efectuate la autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală și auditul public extern desfășurat la autoritățile-administrativ teritoriale.

Citește și: Opt asemănări între Meghan Markle și Prințesa Diana, mama prințului Harry

La Institutul Cultural Roman, condus în 2019 atât de Liliana Țuroiu, cât și de de Mirel Taloș, yexperții Curții de Conturi au constatat, potrivit raportului citat, „denaturări semnificative ale situațiilor financiare, valoarea totală a abaterilor situându-se mult peste pragul de semnificație, dar și pentru faptul că măsurile din deciziile anterioare ale Curții de Conturi nu au fost implementate”.

Citește și: Legătura dintre cartelul Jalisco Nueva Generacion din Mexic și Hell's Angels din România

Astfel, conform situatiei prezentate in raport, în anul 2019, la nivelul ICR „nu a fost implementat în totalitate sistemul propriu de control intern managerial, (…) nu există proceduri interne cu privire la înregistrarea, analizarea, verificarea, soluționarea și monitorizarea neregulilor/fraudelor, nefiind astfel implementate măsuri preventive la nivelul ICR”.  

De asemenea, potrivit documentului citat, nu au fost instituite proceduri pentru gestionarea în mod corespunzător a situațiilor de conflict de interese, iar, în cazul semnalării unor nereguli, conducătorii compartimentelor nu au la dispoziție un cadru procedural care să reglementeze modul de soluționare a acestora.

Citește și

Plăți fără avizul controlului financiar preventiv și bani dați pe evenimente private la ICR

Totodată, nu a fost elaborată o procedură privind implementarea prevederilor referitoare la protecția datelor (GDPR), procedurile operaționale nu au fost actualizate și completate conform modificărilor organizatorice și legislative intervenite și nu au fost actualizate fişele de post în cazul salariaţilor din cadrul cabinetelor demnitarilor și secretariat.

Deficiențe majore la utilizarea fondurilor publice

Controlul Curtii de Conturi  a scos, din nou, la iveală deficiențele în utilizarea fondurilor publice.

Astfel, in cazul proiectului cultural „Perspectives” din cadrul Festivalului „Europalia” s-a constatat că acordarea vizei de control financiar preventiv propriu în vederea efectuării plății facturilor emise de prestator s-a realizat fără a fi prezentate documente justificative referitoare la: certificate de asigurare, condițiile de asigurare, deconturi ale plăților efectuate de prestator către subcontractanți etc., încălcându-se astfel prevederile contractului respectiv de servicii organizare eveniment cultural. Mai mult, nu au fost respectate cerințele legale privind modul de acordare a vizei controlului financiar preventiv în cadrul acestui proiect.

În cadrul Festivalului „Europalia”, la cea de-a 27-a ediție, România, ca țară invitată, a realizat cel mai amplu program de promovare culturală, iar expoziția „Brâncuși. Sublimarea formei” a fost cel mai mare eveniment cultural.

În urma controlului efectuat de Curtea de Conturi s-a constatat însă că achiziționarea de servicii de asigurare și transport pentru operele de artă din afara României, care au participat la realizarea acestei expoziții, s-a efectuat fără aplicarea procedurii de atribuire corespunzătoare pragului valoric prevăzut de Legea nr. 98/2016, acest aspect fiind sancționat contravențional.

Ocuparea posturilor de conducere, fără respectarea legislației

De asemenea, controlul Curții de Conturi scoate încă o dată la iveală în raportul citat faptul că „ocuparea posturilor de conducere vacante și temporar vacante din structura ICR s-a realizat fără respectarea condițiilor impuse de legislația în domeniu, respectiv fără organizarea de examene sau concursuri”, prin numiri temporare în posturile de conducere vacante sau temporar vacante a persoanelor care sunt încadrate la cabinetele demnitarilor, și lipsa examenelor  pentru ocuparea funcțiilor vacante sau temporar vacante, conform legislației în vigoare.

Citește și

De la cultivarea legumelor sau din garaj, floriste și politruci, direct la Institutul Cultural Român

De asemenea, conform aceluiași document, inventarierea elementelor patrimoniale ale ICR pentru anul 2019 nu a fost realizată, neputand fi  stabilită situația reală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale ICR, nici a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice,  iar situațiile financiare anuale „nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru acest exercițiu financiar”.

Bani cheltuiți fără cotract, justificați printr-o minută

Chiar dacă nu a exista avizul controlului financiar preventiv, ordonatorul principal de credite al ICR a decis să aprobe mai multe plăți pentru Europalia. Plățile acoperă costuri pentru transport, asigurări și închiriere a operelor de artă prezentate la Europalia. Însă aceste costuri nu au fost precizate sau aprobate nicăieri.  

Singura mențiune referitoare la aceste aspecte a fost făcută într-un proces verbal de ședință, o minută rezultată după întâlnirea conducerii ICR din 13 august în care se menționează doar că “ICR va fi refacturat de Europalia Internațional pentru toate documentele emise” pentru o serie de evenimente, factura urmând să fie însoțită de documente justificative, adică procese verbale, dovada plății și contracte/acorduri/angajamente legale ale Europalia International către terți pentru respectivele expoziții. 

Nu au fost încheiate contracte, însă au fost făcute referate de plată, pentru facturi de decont care însumează 7.128.275 lei, respectiv 1.454.750 euro (Europalia refacturează către ICR plăți făcute anterior pe proiect). Documentul justificativ invocat în referat este doar minuta ședinței din 13 august care stipulează “obligații de plată ale ICR” aprobate în ședința Comitetului director din 10 septembrie 2019. Controlul financiar preventiv a refuzat să pună viza pe plăți și a transmis refuzul și către Ministerul de Finanțe prin adresa RG/331/2/27.11.2019 urmată de alte trei adrese consecutive pe aceeați temă.

Apreciind că plățile propuse spre aprobare nu întrunesc condițiile legale, reprezentanții controlului financiar preventiv al ICR au dat patru refuzuri de viză pentru respectivele plăți, negăsind o bază legală în care să fie încadrate acestea, iar ca urmare a lipsei unui răspuns din partea Serviciului juridic al instituției, căreia i s-a adresat (document atașat), au sesizat Ministerul de Finanțe prin adresele RG/331/2/27.11.2019, RG/357/64/23.12.2019,  RG/357/65/23.12.2019, și RG/21/15/21.01.2020.

 

 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.