Ciucă s-a întâlnit cu Sanchez: Spania și-a reiterat sprijinul pentru integrarea României în Schengen

DE Mircea Neacșu | Actualizat: 23.11.2022 - 15:19
Premierul Nicolae Ciucă şi omologul spaniol, Pedro Sanchez. / Foto: Profimedia

Premierul Nicolae Ciucă şi omologul spaniol, Pedro Sanchez, au adoptat o declarație comună la Castellón de la Plana. Spania și-a reiterat sprijinul pentru integrarea României în Schengen și s-a creat un grup de lucru pe acordarea dublei cetăţenii românilor din această țară.

SHARE

Prim-ministrul României şi Preşedintele Guvernului Spaniei, întruniţi la Castelló de la Plana (Spania) cu ocazia primei şedinţe comune a Guvernelor României şi Regatului Spaniei, au adoptat următoarea Declaraţie comună, în care se arată că România şi Spania sunt state prietene şi aliate în Europa, în spaţiul euroatlantic şi pe scena internaţională, şi care au construit o excepţională relaţie de încredere, bazată pe legăturile interumane între cele două naţiuni.

Cele două ţări sunt de acord să înfiinţeze un grup de lucru în vederea analizării soluţiilor pentru acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania, se precizează în document. Spania îşi reiterează sprijinul pentru integrarea promptă şi deplină a României în spaţiul Schengen şi, la fel ca şi România, îşi reafirmă angajamentul de a susţine dezvoltarea unei zone sigure cu frontiere interne deschise, care să permită neîntrerupta liberă circulaţie a persoanelor, relatează News.ro.

Citește și: VIDEO Ciucă primit cu onoruri militare în Spania cu ocazia ședinței comune a celor două Guverne

Declaraţia comună a celor două Guverne se referă la Consolidarea relaţiei bilaterale

”România şi Spania sunt state prietene şi aliate în Europa, în spaţiul euroatlantic şi pe scena internaţională, şi care au construit o excepţională relaţie de încredere, bazată pe legăturile interumane între cele două naţiuni. Organizarea acestei prime şedinţe comune a Guvernelor României şi Regatului Spaniei, după cea de-a 140-a aniversare, din 2021, a stabilirii relaţiilor diplomatice, constituie un moment de referinţă de importanţă istorică şi consolidează o relaţie tot mai puternică şi mai dinamică între cele două ţări poziţionate la marginile geografice ale continentului european”, se precizează în document.

Potrivit Declaraţiei, ”Tratatul privind relaţiile de prietenie şi cooperare dintre România şi Spania din anul 1992, Declaraţia politică semnată de şefii de stat din anul 2002 şi lansarea Parteneriatului Strategic bilateral în anul 2013 au contribuit la crearea unei relaţii unice şi puternice între cele două ţări. Această relaţie a atins astăzi un nou nivel, cu ocazia primului Summit Hispano-Român”.

Citește și: Cancelarul austriac acuză România că inundă Europa cu migranți. Realitatea îl contrazice flagrant

”Prima şedinţă comună a Guvernelor României şi Regatului Spaniei reprezintă o oportunitate pentru ca cele două ţări să celebreze legăturile lor istorice şi culturale. Acestea sunt susţinute de contribuţia comunităţii dinamice şi de mari dimensiuni a românilor din Spania, care a contribuit timp de decenii la coeziunea socială şi la dezvoltarea economică a societăţii spaniole, în timp ce şi-a păstrat propria identitate. Ne exprimăm convingerea fermă că nivelul excelent al relaţiei bilaterale dintre România şi Spania poate reprezenta un catalizator pentru continuarea asigurării unor condiţii favorabile pentru comunitatea română din Spania şi pentru comunitatea spaniolă din România, astfel încât acestea să prospere şi să contribuie mai departe la dezvoltarea relaţiilor bilaterale”, precizează cei doi premieri în declaraţie.

Grup de lucru în vederea analizării soluţiilor pentru acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania

”Prin urmare, cele două ţări sunt de acord să înfiinţeze un grup de lucru în vederea analizării soluţiilor pentru acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania”, se arată în document. De asemenea, ”România şi Spania îşi exprimă satisfacţia pentru relaţia lor economică semnificativă, care s-a intensificat în mod considerabil de la aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007”. ” Acestea încurajează dezvoltarea acestei relaţii, în special în sectoare cheie pentru ambele ţări, cum ar fi energia din surse regenerabile, infrastructura de transport, industria auto, alte industrii prelucrătoare, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, cercetare şi dezvoltare, agricultură, digitalizare şi turism. Pentru a asigura continuarea avansării acesteia, recunoaştem importanţa dezvoltării unui cadru de reglementare stabil şi pregătit pentru viitor”, se precizează în declaraţia comună.

”Ca activitate specifică a Parteneriatului strategic încheiat de cele două ţări în anul 2013, România şi Spania intenţionează să consolideze şi să dezvolte dialogul politic şi cooperarea, prin intermediul consultărilor periodice şi cooperarea la diverse niveluri, cu privire la probleme de interes comun din domeniul afacerilor externe”, se mai arată în document.

Se menţionează de asemenea că în ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis să lanseze discuţii în ceea ce priveşte aderarea la această organizaţie a şase ţări, inclusiv România. Procesul de aderare la OCDE este o oportunitate unică de modernizare a economiei, administraţiei şi societăţii româneşti, ca întreg, fiind, în acelaşi timp, o oportunitate excelentă pentru aprofundarea cooperării politice şi economice cu unele dintre cele mai dezvoltate şi dinamice economii din lume, inclusiv Spania.

Ambele guverne vor face schimb de opinii, vor împărtăşi experienţe şi vor identifica eventualele programe de colaborare pentru a sprijini parcursul României în obţinerea calităţii de membru OCDE. În domeniul apărării, România şi Spania subliniază relaţia bilaterală solidă, completată de o cooperare fructuoasă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi al Uniunii Europene. În acelaşi timp, ambele părţi au stabilit să îşi intensifice dialogul politico-militar în vederea consolidării ulterioare a cooperării lor, atât în cadru bilateral, cât şi multilateral.

Cooperare internaţională ambiţioasă pentru a lupta în mod eficient împotriva traficului de persoane şi a tuturor formelor de criminalitate care derivă

”Romania şi Spania îşi confirmă angajamentul de cooperare comună, la nivel bilateral şi european, în domeniul afacerilor interne, în special cu privire la securitate, consolidând cooperarea lor operaţională şi canalele de coordonare în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere, terorismului, crimei organizate, criminalităţii cibernetice, contrabandei şi traficului de persoane”, precizează cele două Guverne în declaraţia comună. ”Într-un context în care provocările şi ameninţările transnaţionale sunt constante, ambele ţări sprijină o cooperare internaţională ambiţioasă pentru a lupta în mod eficient împotriva traficului de persoane şi a tuturor formelor de criminalitate care derivă şi care au legătură cu acesta”, se arată în declaraţie. ”În domeniul situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile, România şi Spania au stabilit să creeze un cadru pentru schimbul de informaţii şi expertiză, cu scopul de a stimula cooperarea în gestionarea urgenţelor, îmbunătăţind rezilienţa la nivel naţional şi reducând riscul de dezastre.

În plus, ambele părţi au stabilit să faciliteze coordonarea în acest domeniu şi să extindă schimbul de expertiză şi competenţe cu privire la prevenire, pregătire, diminuare, răspuns şi recuperare”, spun cele două Guverne. România şi Spania vor continua cooperarea judiciară pentru a pune în aplicare instrumentele convenite, în vederea consolidării protecţiei drepturilor cetăţenilor. Salută decizia Guvernului României de a trimite un magistrat de legătură în Spania şi intenţia guvernului spaniol de a explora posibilitatea de a răspunde cu o măsură similară. În plus, România şi Spania sunt de acord să-şi menţină parteneriatul în domeniul muncii şi protecţiei sociale, cu scopul de a-şi consolida şi aprofunda relaţiile, în special în domeniile vizate de Inspectoratele Naţionale de Muncă, precum şi în domeniul ocupării forţei de muncă şi a avansa cu privire la schimbul de informaţii şi de bune practici, inclusiv în ceea ce priveşte serviciile de ocupare a forţei de muncă.

În domeniul medical, România şi Spania se obligă să intensifice schimbul de informaţii şi bune practici pentru a-şi consolida serviciile naţionale de sănătate, în special în domeniul prevenirii şi managementul integrat al bolilor transmisibile şi netransmisibile.

Impulsionarea şi revizuirea cadrului legal privind specializările bilingve hispano-române din şcolile din România, precum şi consolidarea programelor de limbă, cultură şi civilizaţie română în şcolile din Spania

”România şi Spania recunosc rolul educaţiei, învăţării unor limbi străine şi al formării profesionale ca fiind elementele cheie în cadrul relaţiilor lor bilaterale şi reiterează angajamentul lor de a menţine şi de a îmbunătăţi cooperarea în domeniul educaţiei, al formării profesionale şi al dezvoltării de competenţe, la nivel bilateral şi multilateral. În mod specific, cele două ţări evidenţiază impulsionarea şi revizuirea cadrului legal privind specializările bilingve hispano-române din şcolile din România, precum şi consolidarea programelor de limbă, cultură şi civilizaţie română în şcolile din Spania”, se arată în declaraţie. România şi Spania, cunoscând importanţa schimburilor interpersonale în relaţia lor bilaterală, precum şi prezenţa pozitivă şi cu valoare adăugată a cetăţenilor spanioli în România şi a cetăţenilor români în Spania, sunt hotărâte să exploreze modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei acestora în ambele ţări, în toate aspectele vieţii cotidiene.

De asemenea, în perspectiva viitoarei Preşedinţii Spaniole a Consiliului Uniunii Europene, în al doilea semestru al anului 2023, ambele guverne sunt de acord să colaboreze pentru aprofundarea integrării europene, în beneficiul tuturor cetăţenilor europeni. Cele două ţări se angajează să sprijine în mod activ politica de extindere a Uniunii Europene, pe baza îndeplinirii criteriilor de aderare stabilite şi să promoveze cooperarea regională, ca o contribuţie valoroasă la securitatea europeană. Acestea sprijină perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, precum şi parcursul european al statelor candidate din vecinătatea estică, Ucraina şi Republica Moldova.

”Atât România, cât şi Spania, consideră că Uniunea Europeană trebuie să îşi consolideze rolul la nivel global, să îşi proiecteze valorile şi influenţa politică în Vecinătatea Estică şi Sudică, un obiectiv de relevanţă specială, în contextul actualelor evoluţii geopolitice.România şi Spania reafirmă cu tărie sprijinul deplin pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Guvernele României şi Spaniei reafirmă angajamentul cu privire la unitatea şi solidaritatea Uniunii Europene şi cetăţenilor ei împotriva agresiunii neprovocate, nejustificate şi ilegale a Rusiei asupra Ucrainei, pe care o condamnă ferm. Această agresiune este contrară principiilor dreptului internaţional, inclusiv ale legislaţiei internaţionale în domeniul umanitar şi valorilor universale care unesc întreaga comunitate internaţională, aşa cum sunt consacrate în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Războiul pornit de către Federaţia Rusă reprezintă cel mai grav atac asupra valorilor şi principiilor care guvernează coexistenţa paşnică dintre naţiuni”, se afirmă în declaraţie.

”Cele două ţări îşi exprimă angajamentul ferm pentru consolidarea tuturor mecanismelor naţionale şi europene care asigură valoare adăugată principiilor şi politicilor privind Coridoarele de Solidaritate UE - Ucraina. Acestea confirmă voinţa lor de a identifica la nivel bilateral modalităţi şi mijloace pentru a asigura coridoare sigure pentru exporturile agricole ale Ucrainei, ca parte a unei soluţii solide pentru o politică de securitate alimentară la nivel global. În acelaşi timp, având în vedere provocările cu care Republica Moldova se confruntă, la rândul său, din cauza agresiunii ruse, cele două ţări vor coopera la nivelul UE pentru a asigura sprijinul multidimensional corespunzător pentru Republica Moldova, stat candidat la aderarea la UE, astfel încât să poată face faţă consecinţelor crizei de securitate din regiune, inclusiv crizei energetice”, spun guvernele român şi spaniol.

Guvernele României şi Spaniei fac apel la Rusia să dispună imediat încetarea atacurilor din Ucraina

Guvernele României şi Spaniei fac apel la Rusia să dispună imediat încetarea atacurilor, care afectează, în principal, populaţia civilă şi infrastructura vitală din Ucraina, şi solicită retragerea completă, imediată şi necondiţionată a personalului armatei ruse şi a altor forţe ruse de pe teritoriul Ucrainei în graniţele acesteia recunoscute la nivel internaţional.

De asemenea, România şi Spania sunt de acord că este necesară adoptarea rapidă de măsuri pentru a face faţă crizei energetice, agravate de acţiunile Rusiei, şi pentru a proteja gospodăriile şi mediul de afaceri. Ambele ţări sunt de acord că accelerarea tranziţiei la energia verde, prin implementarea energiei din surse regenerabile, electrificare eficienţă energetică, este cea mai bună soluţie pentru a asigura o sursă sigură, rentabilă şi durabilă de energie în întreaga Uniune Europeană.

”În egală măsură, acestea consideră că este imperios necesar să avanseze în procesul de integrare a pieţei europene de energie prin creşterea interconectivităţii şi angrenarea unor vectori noi de energie, precum hidrogenul regenerabil şi stocarea energiei. În acest sens, o proiectare viabilă din perspectiva viitorului pieţei europene de electricitate este necesară în vederea asigurării sprijinului pentru decarbonizarea acestui sector şi a economiilor europene în ansamblu”, afirmă documentul. România şi Spania împărtăşesc obiectivul de consolidare a dimensiunii sociale a Uniunii Europene, prin dezvoltarea Pilonului European al Drepturilor Sociale şi a Planului de Acţiune aferent pentru perioada 2021-2025.

Ambele guverne se declară de acord cu privire la importanţa adoptării de către Uniunea Europeană a unor măsuri ambiţioase în vederea asigurării unei creşteri economice incluzive, bazată pe condiţii decente de muncă, îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru lucrători, în special pe platformele digitale, consolidării dialogului social şi creării unui cadru favorabil pentru dezvoltarea unei economii sociale bazate pe solidaritate. România şi Spania sprijină crearea de mecanisme având ca scop stabilirea unor salarii şi venituri minime echitabile în toate statele membre, aşa cum se prevede în Carta Socială Europeană.

”Implementarea rapidă a Planurilor de Redresare şi Rezilienţă este esenţială pentru a contribui la consolidarea economiilor europene şi pentru a sprijini tranziţia către o economie mai ecologică, mai durabilă şi mai digitalizată. Conştiente de gradul de incertitudine în contextul geopolitic actual şi de impactul consecinţelor economice şi financiare ale acestuia (în special inflaţia şi deficitul de materii prime şi de construcţii), ambele ţări consideră că este esenţial să se asigure un grad de flexibilitate în ceea ce priveşte calendarul convenit pentru realizarea investiţiilor”, precizează Guvernele României şi Spaniei.

România şi Spania salută recenta Comunicare a Comisiei Europene referitoare la guvernanţa economică, pe care o consideră o bază de plecare bună şi echilibrată, deoarece ia în considerare principiile de bază ale responsabilităţii naţionale, planificarea pe termen mediu şi specificitatea fiecărei ţări. Ambele ţări şi-au declarat angajamentul de a promova progresul rapid în negocieri, pentru a asigura certitudine şi securitate juridică. În plus, se angajează să protejeze şi să promoveze acele elemente care garantează implementarea efectivă a principiilor de bază menţionate, precum crearea unui cadru de supraveghere care încurajează investiţiile de stimulare a creşterii economice, tratamentul diferenţiat pentru investiţiile ecologice şi investiţiile în digitalizare şi proporţionalitate la momentul prelungirii duratei planurilor fiscale structurale.

În declaraţie se mai menţionează că România şi Spania vor lucra în mod coordonat pentru a se asigura că politicile europene de reglementare a produselor industriale consolidează competitivitatea sectorului industrial, menţinând în acelaşi timp standarde înalte de protecţie a mediului, siguranţă şi calitate industrială. ”Ambele guverne susţin autonomia strategică deschisă a Uniunii Europene, precum şi un sistem de reguli care garantează unitatea pieţei unice, un regim de reglementare care asigură armonizare şi condiţii de concurenţă echitabile. În domeniul digitalizării, România şi Spania vor colabora pentru a sigura schimbul de informaţii şi posibile formule de colaborare pe iniţiative şi programe de sprijinire a digitalizării IMM-urilor”, se spune în declaraţie. România şi Spania evidenţiază importanţa pe care Politica Agricolă Comună o are pentru securitatea alimentară europeană şi salută posibilităţile oferite de planurile strategice naţionale de a stabili măsuri de sprijin pentru agricultură care sunt adaptate realităţii fiecărui stat membru.

De asemenea, acestea se angajează să coopereze pentru consolidarea sectorului agricol în contextul transformării acestuia într-un sistem alimentar european mai durabil. În special, România şi Spania sunt de acord asupra importanţei acordate inovării şi transferului de cunoaştere ca pârghii ale schimbării pentru a realiza o agricultură mai durabilă şi mai profitabilă. Ambele ţări doresc să ajungă la un acord în cadrul Pactului European privind Migraţia şi Azilul, care să reflecte principiul partajării echitabile a responsabilităţilor şi solidarităţii.

Spania și-a reiterat sprijinul pentru integrarea promptă şi deplină a României în spaţiul Schengen

”Spania îşi reiterează sprijinul pentru integrarea promptă şi deplină a României în spaţiul Schengen şi, la fel ca şi România, îşi reafirmă angajamentul de a susţine dezvoltarea unei zone sigure cu frontiere interne deschise, care să permită neîntrerupta liberă circulaţie a persoanelor”, precizează declaraţia. 

În ceea ce priveşte problematica securităţii şi apărării, România şi Spania pledează pentru o Uniune Europeană mai capabilă, responsabilă şi aptă să ofere sprijin, care să joace un rol relevant prin implementarea Busolei Strategice şi în deplină complementaritate cu NATO şi evitând suprapunerile, inclusiv în contextul actual de securitate marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. România şi Spania evidenţiază necesitatea implementării şi consolidării programelor specifice de contracarare a disparităţilor teritoriale şi a tendinţelor de declin demografic prin măsuri instituţionale, economice şi de infrastructură, digitalizarea administraţiei, precum şi alte tipuri de intervenţii care conduc la o creştere a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor. Acestea sunt de acord asupra importanţei sprijinirii politicii de coeziune economică, socială şi teritorială a Uniunii Europene şi vor analiza implementarea mecanismelor de cooperare pentru a-şi coordona poziţiile în faţa dezbaterii privind depopularea în UE.

Guvernele ambelor ţări vor colabora pentru o Europă în care perspectiva de gen este încorporată în toate politicile şi proiectele relevante şi în cadrul căreia drepturile femeilor şi fetelor sunt plasate în centrul proiectului european. Acestea vor include politici împotriva violenţei de gen şi protecţia şi promovarea drepturilor sexuale şi reproductive. Acestea vor include, de asemenea, progrese către un sistem bazat pe recunoaşterea drepturilor referitoare la asistenţă şi co-responsabilitate, toate prin includerea unei perspective transversale în conformitate cu Strategia europeană pentru egalitatea de gen 2020-2025. Ambele guverne vor promova politicile de susţinere a femeilor în funcţii de conducere prin participarea activă a acestora în domeniul formulării de politici şi în domeniul economic.

Acestea vor avansa în conformitate cu Strategia UE privind egalitatea de gen, inclusiv pentru combaterea discriminării pe criterii de sex, orientare sexuală şi gen, se menţionează în document. România şi Spania reiterează statutul de parteneri solidari în Uniunea Europeană şi de aliaţi care sprijină securitatea spaţiului euroatlantic în cadrul NATO, într-un moment crucial pentru societăţile noastre după invadarea ilegală a Ucrainei de către Rusia. România şi Spania îşi declară angajamentul pentru o NATO puternică şi consolidată, concentrată pe implementarea integrală a Conceptului Strategic adoptat la Madrid, cu un accent deosebit pe consolidarea apărării şi descurajării Flancului Estic, asigurând în acelaşi timp contribuţia noastră la o apărare colectivă bazată pe o abordare tip 360 de grade.

Ambele guverne îşi exprimă îngrijorarea cu privire la efectele globale ale schimbărilor climatice, aşa cum demonstrează frecvenţa şi intensitatea cu care se derulează evenimente extreme, şi recunosc în mod special impactul crescut pe care schimbările climatice îl exercită asupra resurselor de apă, care se concretizează în secete prelungite. România şi Spania se angajează să intensifice cooperarea bilaterală în lupta împotriva deşertificării şi să colaboreze pentru prevenirea şi combaterea secetei printr-un sistem consolidat de indicatori. Acestea recunosc nevoia de a angrena investiţii şi mecanisme de cooperare adecvate pentru a putea anticipa şi alerta populaţia. Trebuie menţionată în mod special, Alianţa Internaţională pentru Rezilienţa la Secetă pe care guvernele Spaniei şi Senegalului o coordonează alături de Convenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării (CNUCD).

România se alătură acestei Alianţe şi o consideră o chestiune de o importanţă deosebită. De asemenea, România şi Spania se angajează, de asemenea, să intensifice cooperarea bilaterală în domeniul irigaţiilor durabile, al dezvoltării tehnologiilor de economisire a apei, cum ar fi echipamente de irigare optimizate şi irigarea asistată digital şi sunt de acord să promoveze oportunităţi pentru o mai bună gestionare a apei. Ţinând cont de implementarea Strategiei UE pentru protejarea solului în perspectiva anului 2030, ambele ţări se angajează să colaboreze pentru a trata problematica deşertificării cu atenţia necesară.

Acestea susţin, de asemenea, propunerea Comisiei de a declara Uniunea Europeană ca zonă afectată de deşertificare, în cadrul CNUCD. Ambele ţări sunt angajate să colaboreze pentru a se asigura că propunerea pentru o Lege privind Sănătatea Solului, care urmează să fie prezentată de Comisia Europeană în al doilea trimestru al anului 2023, include în mod corespunzător problematica deşertificării în rândul problemelor care afectează solurile UE, se afirmă în declaraţie.

”Cu ocazia acestei prime şedinţe comune a Guvernelor României şi Regatului Spaniei, România şi Spania, beneficiare ale unei prietenii istorice şi de durată care continuă să se dezvolte zilnic prin schimburi politice, economice, sociale şi culturale, se angajează să-şi consolideze relaţiile bilaterale şi să promoveze legăturile lor speciale în toate domeniile prin organizarea de summit-uri bilaterale periodice”, se precizează în finalul declaraţiei.

Cele două Guverne au semnat următoarele documente: Memorandum de Înţelegere privind cooperarea între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Economiei Sociale din Regatul Spaniei Memorandum de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe, Uniunii Europene şi Cooperării din Regatul Spaniei privind Consultările Politice Memorandum de Cooperare între Institutul Diplomatic Român – Ministerul Afacerilor Externe al României şi Şcoala Diplomatică de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, Uniunii Europene şi Cooperării al Regatului Spaniei privind cooperarea în domeniul formării diplomaţilor Memorandum de Înţelegere în domeniul cooperării culturale dintre Ministerul Culturii al României şi Ministerul Culturii şi Sportului al Regatului Spaniei Memorandum de Înţelegere în domeniul protecţiei civile între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul de Interne din Regatul Spaniei Memorandum de Înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei din Regatul Spaniei în domeniul agriculturii şi al dezvoltării rurale Memorandum de Înţelegere în domeniul sănătăţii între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Regatul Spaniei

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.