Un avocat demontează pretextele VISARTA de a taxa cu 70-100 de lei operele de artă expuse în public

DE Mihai Duță | Actualizat: 19.11.2020 - 23:16

După ce Newsweek România a publicat intenția unei societăți de drept privat, non-profit de a constitui un monopol pentru colectarea drepturilor de autor, instituția vizată, VISARTA a replicat printr-un comunicat.

SHARE
Cu toate că VISARTA nu a răspuns nici până acum solicitărilor Newsweek România referitoare la demersul instituției, dar și la grila de salarii, vom publica atât comunicatul postat pe Facebook, cât și opinia unui avocat despre justificările VISARTA.
 
Avocatul Eduard Făgărășanu a demontat punct cu punct pretextele invocate în comunicatul VISARTA:
 

"1. Câtă vreme VISARTA dorește să colecteze de la organizatorii de expoziții, colectează de la artiști, nu pentru artiști. În primul rând pentru că nu are niciun aport la organizarea expoziției, ci doar o taxează, iar artiștii au nevoie de acea expoziție pentru a-și comunica opera, respectiv pentru a o vinde, iar în al doilea rând pentru că taxa merge la o asociația cu un număr limitat de membri, care vor împărți între ei o taxa pe expunerea multor altor artiști, ce nu sunt membri ai asociației.

2. Este o cenzură, câtă vreme este un aviz prealabil obligatoriu, fără de care nu se poate organiza expoziția, dând posibilitatea unei asociații private să împiedice organizarea unei expoziții.

3. De acord cu Visarta că o asociație privată nu ar trebui să poată institui o taxă pe o activitate culturală, însă tariful propus nediferențiat de dânșii, aplicabil oricărei expoziții a oricăror artiști, indiferent de cum sunt români sau străini, de patrimoniu sau contemporani, de cum au acordat sau nu mandat de colectare Visartei, funcționează că o taxă.

4. Susținerea că taxa nu este suportată de artiști, ci de utilizatori, adică de organizatorii expoziției, fie muzee fie galerii, este neseriosă; muzeele și galeriile promovează artiștii și arta acestora, nu trebuie taxați de artiști pentru activitatea de promovare, cu atât mai puțin de o asociație privată a câtorva artiști.

5. Cum ar putea să nu fie afectate bugetele muzeelor,dacă se cere o taxă muzeului în calitate de organizator de expoziții? Pentru banul vine de la bugetul de stat sau județean? Ori pentru că poate recupera taxa majorând prețul biletului? Susținerea este de asemenea neserioasă".

Citește și 

Taxă de 70-100 de lei pentru orice operă de artă expusă în România. Inițiativa care va închide muzee

Artiștii se revoltă împotriva inițiativei Visarta care suprataxează arta: Nu sună a Mafie?

Newsweek România așteaptă în continuare precizări de la VISARTA în privința unei situații de plată din luna ianuarie 2020, conform căreia salariul de bază brut al directorului general a fost de 15.329 lei, iar cel al directorului general adjunct, de 14.560 lei. Alți 23 de angajați au primit un salariu brut lunar cuprins între 10.498 lei și 3.757 lei, în funcție de specificul activității. 

 

Comunicatul VISARTA

Foto: Conducerea VISARTA

Iată ce spune VISARTA pe pagina sa de internet:

"Având în vedere articolul denigrator, calomnios si dezinformator, apărut în presă, precum și discuțiile din mediul online ca urmare a emiterii Deciziei ORDA nr. 130/03.11.2020 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică prin prezentare directă, expunerea publică a operelor de artă grafică sau plastică, de artă aplicată, fotografică și de arhitectură, precum și proiecția publică a operelor de artă digitală, VISARTA – Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor din Domeniul Artelor, vă transmite următorul comunicat:

VISARTA funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, republicată, modificată și completată, ale OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, precum şi potrivit propriului Statut.

În conformitate cu prevedrile art. 162 lit. b) și c) din Legea nr. 8/1996, VISARTA are obligația de a elabora metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plății acestor drepturi, precum și de a  acorda autorizații neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remunerații.

Prin urmare, VISARTA a inițiat negocierea metodologiei pentru comunicarea publică a operelor de artă vizuală.

Este absolut să se înțeleagă următoarele:

 1. a) colectarea drepturilor de autor și remunerarea utilizării operelor creatorilor de artă vizuală nu reprezintă  „o cenzură”,  iar VISARTA nu  acordă “aviz” ci emite o autorizație-licență neexclusivă pentru utilizarea legală a acestei catgorii de opere, și nu pentru a accepta sau respinge o operă de la a fi expusă;
 2. b) tarifele propuse a fi negociate nu reprezintă o „taxă”, ci o remunerație ce se cuvine artiștilor plastici, în temeiul legislației naționale și internaționale;
 3. c) plata acestei remunereții nu este suportată de către artiști, ci de către utilizatori (galerii, case de licitații, organizatori de expoziții);
 4. d) bugetele muzeelor nu sunt afectate și prin urmare, nu exista riscul de  a fi închise, având în vedere faptul că aceste sume provin din bilete, abonamente sau orice altă formă de tarifare a accesului, publicitate, donații, sponsorizări.

Atașăm extras Statut VISARTA

Art. 2 – Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale–VISARTA este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică, constituită prin libera asociere. .

Art. 5. Scopul:

Art. 5.1. Colectează şi repartizează drepturile patrimoniale de autor cuvenite titularilor de drepturi, asupra operelor de artă vizuală. Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor ale autorilor de opere de artă vizuală, se realizează atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, în acest din urmă caz, prin intermediul organismelor din străinătate cu care VISARTA încheie contracte, acorduri de reprezentare, precum şi în virtutea gestiunii colective obligatoriiâ."

Art. 5.2. Pentru categoriile de drepturi prevăzute la 5.1, VISARTA reprezintă titularii de drepturi care i-au acordat mandate, precum şi pe cei prevăzuţi de art. 145 alin. (2) in Legea 8/1996, republicată, ale căror drepturi fac obiectul gestiunii colective obligatorii şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat colectiv, sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licenţă. VISARTA va permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 153 alin. (2), din Legea 8/1996, republicată, precum şi la lista titularilor de drepturi de autor, români şi străini, pe care îi reprezintă.

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online, inclusiv arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online, inclusiv arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.