Ministrul sportului căpușează Stadionul de Rugby Arcul de Triumf și-l transformă în hotel public

DE Mihai Duță | Actualizat: 28.01.2021 - 14:19
Eduard Novak , ministrul Sportului Foto: INQUAM Photos/ Ilona Andrei

Ministerul Tineretului și Sportului a pus în dezbatere publică o hotărâre prin care se înființează Complexul Național Arcul de Triumf care va include Stadionul Naționat de Rugby, va avea 20 de angajați și un director. Costurile anuale vor fi de 15 milioane de lei.

SHARE

Trecând peste toate ordinele de ministru și protocoalele încheiate între Federația Română de Rugby și Ministerul Tineretului și Sportului, Eduar Novak a decis să preia Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf în subordinea ministerului pe care îl conduce și să-i schimbe denumirea. 

Asta, în condițiile în care un raport al Curții de Conturi din martie 2020 arată dezastrul bazelor administrate de Ministerul Tineretului și Sportului. Documentul poate fi consultat aici.

Citește și

EXCLUSIV Documentele care arată destinația Stadionului de Rugby Arcul de Triumf

Desigur, aceasta înseamnă o nouă structură administrativă cu 20 de persoane și un director, cu un buget de 3 milioane de lei anul acesta, apoi câte 15 milioane de lei pe an așa cum se arată în proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Evident, ministrul va stabili ștatul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare.

Până în momentul de față, activitatea pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf a fost gestionată de Federația Română de Rugby.

Practic, Ministerul Tineretului și Sportului vrea să pună mâna pe o bază modernă la care nu a avut nicio contribuție. Singurele entități care au contribuit au fost Federația Română de Rugby, care a obținut avizele de cosntrucție, a făcut primul proiect și a demolat vechiul stadion din fonduri proprii, și Compania Națională de Investiții care finanțat construcția noului stadion.

Acum, MTS spune că "necesitatea înființării Complexului Sportiv Național”Arcul de Triumf” este justificată de satisfacerea nevoii de pregătire a loturilor naționale și olimpice reprezentative ale României și organizarea și desfășurarea  competițiilor sportive la nivelul standardelor internaționale".

Evident, acest lucru este posibil și în momentul de față, fără o altă structură care să consume 15 milioane de lei pe an.

Hotelul stadionului va putea fi închiriat de oricine

La articolul 3, alineatul 2, se specifică faptul că noul hotel construit în cadrul Stadionului Național de Rugby Arcul de Triumf ar putea fi închiriat oricui atunci când sunt locuri libere:

"ART. 3 (1) Obiectul de activitate al Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " îl constituie administrarea bazei materiale proprietatea publică a statului, destinată cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive de nivel naţional şi international.  

(2)  În perioadele în care nu sunt organizate activități de natura celor menționate la alin. (1), precum și în cazul neocupării integrale a spațiilor existente, Complexul Sportiv Național ”Arcul de Triumf” poate presta servicii de cazare și alimentație publică și altor persoane fizice și juridice la prețuri și tarife stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare".

Finanțare de la buget

"Pentru înființarea Complexului Sportiv Național”Arcul de Triumf”, sunt necesare fonduri în valoare de 3000 mii lei (3 milioane de lei n.r.), fonduri  asigurate pentru anul 2021 din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01”Cultură recreere și religie”, titlul 51”Transferuri între unități ale administrației publice”. In această sumă sunt incluse și costurile pentru taxe, avize, cheltuieli de personal  și punerea în funcțiune a complexului sportiv", se arată în proiectul de Hotărâre. 

Apoi, pentru funcționarea Complexului Sportiv Național”Arcul de Triumf” este prevăzută suma de 15 milioane de lei pe an, în următorii patru ani.

Nu se spune oficial care va fi statutul rugby-ului

În urmă cu trei săptămâni Newsweek România a solicitat o poziție oficială a Ministerului Tineretului și Sportului privind modul în care vor fi stabilite prioritățile sporturilor care ar urma să folosească Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, precum și organizarea în această privință. Nu avem nici până acum un răpuns. 

Statutul rugby-ului pe terenul pe care se joacă oficial din 1913 nu este trecut nici în Hotărârea MTS.

Reprezentanții suporterilor echipei naționale de rugby, "Club 16 Horia Ungur" au fost la o discuție cu ministrul Eduard Novak, iar acesta i-a asigurat că rugby-ul va fi prioritar pe Stadionul de Rugby Arcul de Triumf. Oficial însă, acest lucru nu este specificat nicăieri.

Într-o discuție telefonică avută de reprezentanții "Club 16 Horia Ungur" cu fostul ministrul al sportului, Ionuț Stroe acesta promitea un comunicat oficial prin care să se anunțe dreptul de folosință gratuită a terenului de către Federația Română de Rugby. Acel comunicat nu a mai venit și nici promisiunile făcute de către fostul premier Ludovic Orban la inaugurarea terenului nu au fost oficializate.

Desigur, Federația Română de Rugby are nevoie de cele trei terenuri care i-au aparținut, iar administrarea Hotelului din cadrul noului stadion poate fi făcută de MTS, dacă asta își dorește această instituție. 

Terenul a fost donat pentru rugby în 1913

Într-un raport al Federațiunii Societăților de Sport din România (FSSR), apariția rugby-ului este consemnată oficial în 1913. Doi ani mai târziu a fost constituită „Comisia de Football-Rugby“ care a devenit, în 1931, Federația Română de Rugby.

În iunie 1913, la o întâmpinare a Comitetului Central al FSSR, Grigore Cantacuzino, primarul Capitalei, a  hotărât ca Primăria, contra unei chirii simbolice de un leu pe an, să cedeze Federațiunii Societăților de Sport din România, „pe tot timpul existenței sale“, terenul de la Şosea, cunoscut de atunci sub numele de „Federație“.

Întinderea totală era de circa 25 hectare, împărțită în două jumătăți prin aleea ce ducea pe atunci la Şcoala de Agricultură şi care se numeşte în prezent Aleea Premio Nebiolo (fostă Tineretului).

Lucrările de construcție ale terenului au început în 1913 și stadionul a fost inaugurat pe 9 martie 1914 sub denumirea „Stadionul Tineretului“ cu un meci între cluburile de rugby Sporting Club și Tenis Club.

Ordin al ministrului Tineretului și Sportului, încălcat

La 19 septembrie 2018, Federația Română de Rugby și Ministerul Tineretului și Sportului încheiau un protocol conform căruia FRR se angaja să finanțeze din venituri proprii întocmirea documentației Planului Urbanistic Zonal pentru suprafețele de tereb predate de MTS către Compania Națională de Investiții și să facă toate demersurile necesare tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv a Autorizației de Construire.

De asemenea, FRR își asuma să finanțeze lucrările de eliberare a terenului pentru realizarea construcției, adică desființarea tribunelor existene și defrișarea vegetației. Tot FRR era delegată să întocmească Planul de Amplasament și Delimitare.

În același protocol, Ministerul Tineretului și Sportului se angaja să înceapă demersurile pentru o hotărâre de Guvern prin care să se constituie unde drept de folosință gratuită a Stadionului Național de Rugby „Arcul de Triumf”, pe o perioadă de 49 de ani pentru Federația Română de Rugby.

De asemenea, în aceeași hotărâre de Guvern, MTS se angaja să propună dreptul de folosință gratuită a FRR și pentru celelalte două terenuri de antrenament care nu erau cuprinse în planul de investiție al CNI S.A.

Așadar, Federația Română de Rugby și-a îndeplinit toate obligațiile din fonduri proprii, de la obținerea tuturor avizelor de construcție până la demolarea fostei construcții și eliberarea terenului.  

Acest protocol a fost consfințit prin Ordinul Minsterului Tineretului și Sportului nr. 990 din 17 octombrie 2019.

În acesta se specifică foarte clar că în termen de 30 de zile de la recepția finală a „Stadionului Național de Rugby Arcul de triumf, MTS va iniția procedura de avizare interministerială a proiectului de act normativ privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Rugby.

Justificările Ministerului Tineretului și Sportului

În proiectul e Hotărâre privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se mai arată că:

"În domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului se află  imobilul bază sportivă  situată în București, bulevardul Mărăști nr. 18-20, sector 1,  înscris în Cartea Funciară nr. 270721.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 97/2002, imobilul a fost dat în folosința gratuită către Federația Română de Rugby, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 2172/2004 imobilul a trecut din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. În perioada cât acest imobil a fost în folosință gratuită  imobilul nu a suferit modificări majore.

Întrucât prin Hotărârea Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final, cu modificările și completările ulterioare au fost identificate bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, respectiv Stadionul de rugby „Arcul de Triumf”, situat în București, b-dul Mărăști nr. 18-20, sector 1, Ministerul Tineretului și Sportului, prin Horărârea Guvernului nr. 693/2015 a revocat dreptul de folosință al Federației Române de Rugby.

Astfel, în baza sportivă se vor amenaja  stadionul pentru antrenamentul  și competițiile sportivilor la Turneul Final, precum și  terenuri pentru joc ( handbal, volei, rugby, etc.) , centru îngrijire sportivi, spații cazare și cantonament sportivi, refacerea fațadelor, consolidarea și reabilitarea clădirii existente cu destinația vestiare sportivi, sală de antrenament, sală de conferințe, zona pentru presa, sală multifuncțională, restaurant, bazin de recuperare, cabinete medicale și antidoping,  etc.

    Având în vedere faptul că modernizarea bazei sportive din București, bulevardul Mărăști, nr. 18-20, sector 1, va cuprinde pe lângă refacerea la standarde internaționale a stadionului  și terenurilor de antrenament și numeroase  construcții și instalații sportive cum ar fi săli de pregătire, vestiare, terenuri de tenis, de volei, handbal, bazin de înot, sală de ședințe, precum si spații de cazare si masă, fiind construite la standarde internaționale de pregătire a sportivilor, de care ar putea beneficia și sportivii loturilor naționale și olimpice de la multe discipline sportive, în vederea folosirii și administrării cât mai eficient a bazei materiale sportive aflată în administrare, Ministerul Tineretului și Sportului, intenționează  reorganizarea bazei sportive din b-dul Mărăști nr. 18-20, sector 1, București, sub forma unui complex sportiv național, potrivit dispozițiilor art. 80, alin. (10) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu denumirea ”Complexul Sportiv Național ”Arcul de Triumf”.

Potrivit dispozițiilor art. 80, alin. (10) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, «complexurile sportive naționale sunt persoane juridice, înființate prin hotărâre a Guvernului ca instituții publice în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Obiectul de activitate al acestora îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive de nivel național și internațional. Complexurile sportive naționale se organizează și funcționează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului»". 

 

 

 

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.