Efecte nebănuite: o româncă aflată în carantină în Italia împiedică falimentul Avântului Baia

DE Alexandru Pop | Actualizat: 09.03.2020 - 20:48
Primăria Baia, Tulcea/FOTO: primarie-comuna-baia.ro

Agrozootehnica Avântul Baia (AAB) din Tulcea se află în faliment (faza de insolvență). Pentru ca procedura să avanseze, este nevoie de vânzarea unor terenuri. Dar lipsește o semnătură: a unei cetățene aflate în carantină. În Italia. Din cauza coronavirusului COVID-19.

SHARE

După cum arată lichidatorul judiciar al AAB, Ionela Alina Palade (potrivit unui Buletin al Procedurilor de Insolvență), "În ceea ce privește lămurirea situației terenurilor vândute, dar rămase înscrise pe numele Agrozootehnica Avîntul Baia S.A. în evidența O.C.P.I. Tulcea, în continuarea demersurilor începute în luna februarie 2019 arăt următoarele:
În perioada de referință a prezentului raport am efectuat mai multe deplasări și am purtat o serie de discuții cu reprezentanți ai U.A.T. Baia, cu notarul public, cu adjudecatarii bunurilor la licitațiile organizate de foștii lichidatori judiciari Rovi Now S.P.R.L. și I.I. Insolvency I.P.U.R.L., etc.

"Urme de degradare ca urmare a neîntreținerii"

În acest sens, am solicitat U.A.T. Baia să ne elibereze o
adeverință sau un certificat din care să rezulte situația actuală a construcției neterminate cu nr. cadastral 34581-C2 în suprafață de 352 mp care figurează înscrisă în cartea funciară nr. 34581 a UAT Baia, respectiv cea pentru care adunarea creditorilor a aprobat valorificarea către dl. Liuta Adam în ședința din data de 09.12.2019. Prin adresa nr.
1432/25.02.2020, înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 338/25.02.2020, U.A.T. Baia ne-a comunicat faptul că în cadrul U.A.T. a fost constituită o comisie care s-a deplasat la locul unde se afla construcția și a constatat faptul că această clădire se găsește în stare neterminată, construită din cărămidă, având parțial construit parterul și un etaj, fără acoperiș sau finisaje, prezentând urme de degradare ca urmare a neîntreținerii, a vechimii și a intemperiilor vremii.
Adresa a fost prezentată notarului în vederea per fectării vânzării construcției.
La datele de 17.02.2020 și 27.02.2020, în numele debitorului Agrozootehnica Avîntul Baia S.A. am încheiat contractele de vânzare autentificate sub nr. 248 și 352 de B.I.N. Ene Frosina, cu adjudecatarii Căpraru Nădejdea și Liuta Adam, spezele vânzărilor fiind suportate de către cumpărători. Întrucât nu am identificat dovada plăților integrale efectuate de d-na Căpraru Nădejdea și d-nul Liuta Adam pentru bunurile imobile adjudecate la licitațiile organizate de Rovi Now S.P.R.L. și I.I. Insolvency I.P.U.R.L., am solicitat adjudecatarilor să achite încă odată sumele pentru care nu au fost
identificate dovezile de plată".

"Doamna susține că se află în carantină în Italia"

Mai departe, însă, a scris Palade, a apărut un inconvenient neașteptat: "Pentru autentificarea contractului de vânzare cu adjudecatarul Dascălu Elena (actualmente Savin Elena), (...) reamintesc faptul că am reușit să luăm legătura telefonic cu doamna care este în Italia și care a promis că face tot posibilul să vină în țară și să se prezinte la notar pentru autentificarea contractului de vânzare. Ultimele estimări erau în sensul că o să ajungă în România până la mijlocul lunii martie 2020, însă la acest moment doamna susține că se află în carantină în Italia din cauza Covid-19. Vânzarea către Savin Elena este ultima vânzare care mai trebuie realizată pentru a finaliza operațiunea de autentificare a actelor de înstrăinare pentru terenurile vândute prin licitație în anii 2006–2012."

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.