STUDIU Doar 9% dintre primari respectă legea și acordă integral burse de merit elevilor

DE Petre Bădică | Actualizat: 20.04.2020 - 12:44

Consiliul Național al Elevilor a realizat o statistică, la nivelul fiecătui județ, din care reiese că sub 10% dintre primari respectă legea care îi obligă să acorde burse de merit elevilor din comunitatea locală pe care o administrează.

SHARE

Din statistică reiese că sunt : 

 • Primării care nu acordă burse: 36,1%
 • Primării care acordă burse parțial sau în cuantum foarte mic: 30,1%
 • Primării care acordă burse parțial sau în cuantum mic: 24,9%
 • Primării care acordă burse: 8,8%
 • Au răspuns aproape 1.000 de primării
 • Au existat 2.201 de primării de la care nu s-au obținut date.

Concluzie: autoritățile publice locale refuză să își îndeplinească atribuțiile legale și să acorde burse, conform criteriilor în vigoare, pentru toți elevii eligibili.

„Pentru elevii din România, cu precădere pentru cei aflați în risc de excluziune socială, bursa nu constituie doar un stimulent pentru a realiza performanță școlară, ci un serviciu care le oferă posibilitatea de a fi școlarizați și de a avea acces la educație cu adevărat”, este concluzia Consiliului Elevilor.

În drept, conform alineatului d), articolului 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011:

(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

d) cheltuieli cu bursele elevilor.

De asemenea, articolul 82 din Legea educație naționale nr. 1/2011 prevede, la alineatul (1): Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.

Conform Ordinului nr. 5576/2011 din  7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice,

ART. 2 Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.   

ART. 3    (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011”.

Ce se va întâmpla de acum încolo?

Consilul Elevilor va aplica un plan de advocacy care, în primă fază, va ținti 5 comunități locale în care nu se acordă burse în fiecare județ, iar reprezentanții elevilor vor iniția demersuri pentru ca acestea să fie acordate până la proxima rectificare bugetară a bugetelor locale.

Consiliul Național al Elevilor va transmite autorităților centrale noi criterii de acordare a burselor, în beneficiul elevilor din România, care se află în prezent într-un proces de consultare cu elevi reprezentanți din toată țara.

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online, inclusiv arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online, inclusiv arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.