Profesorul Cătălin Osiceanu: Oh, mon Dieu! Clotilde Armand, ce faci cu bursele elevilor?!

DE Cătălin Osiceanu | Actualizat: 23.01.2021 - 12:25
Cătălin Osiceanu, profesor / Arhiva personală

Modul în care Primăria sector 1 a ales să acorde burse este contrar scopului declarat de respectare a criteriului echității.

SHARE

O instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, intitulată Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 (AUIPUSP Sector 1), a trimis în data de 21.01.2021, tuturor unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului,  o solicitare ca până în data de 22.01.2021, ora 15.00, să trimită listele modificate ale beneficiarilor de burse școlare în conformitate cu indicațiile Primăriei Sectorului 1.

Atașat, școlile și liceele din sector au primit și noul „Regulament privind acordarea burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din bugetul local al Sectorului 1 București”.

În document se specifică la „Context”, printre altele, că „Sectorul 1 este UAT cu cel mai înalt nivel de trai din România, cu multe familii cu venituri ridicate, cu școli și licee de renume și cu elevi performanți.” În antiteză cu această observație, stă scris că: „… costul ridicat al vieții pune probleme multor familii, în special cu un singur venit sau cu mai mult de doi copii.”

Susţinerea financiară din bugetul local își dorește a respecta principiul nediscriminării, al echităţii, al eticii şi al disciplinei şcolare. Pentru acordarea judicioasă a burselor şcolare, Primăria Sectorului 1 îşi propune să respecte unele principii:

Principiul nediscriminării

„Bursele de performanţă şi de merit trebuie acordate elevilor cu merite deosebite la învăţătură, independent de veniturile familiei, de severitatea sau indulgenta profesorilor sau de nivelul perceput al unităţii de învăţământ în care studiază. Bursele de studiu şi de ajutor social vor permite continuarea în bune condiţii a studiilor pentru elevii din familii cu venituri medii sau scăzute.”

Mă întreb, cine le acordă competențe responsabililor din primărie să evalueze actul educativ în care profesorii ar da dovadă de extreme în ceea ce privește severitatea sau indulgența în evaluarea elevilor?!  

Principul eticii şi disciplinei şcolare

„Criteriile de acordare a burselor trebuie să descurajeze comportamentele ne-etice, cum ar fi copiatul, sau acordarea nemeritată a notelor în scopul ca elevul să devină eligibil pentru burse. Bursele şcolare trebuie să stimuleze disciplina în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.”

Acest principiu este inutil, deoarece regulamentele școlare prevăd sancțiuni pentru comportamentele menționate. Doar școala e factorul decident în privința sancționării elevilor. Primăria nu poate avea atribuții în privința eligibilității elevului pe acest criteriu. Principiul dezvoltat în regulament este inclus într-o singură valoare: media la purtare. Acordarea nemeritată a notelor?! Cei asta, o prezumție de… vinovăție?!

Principiul echităţii

„Bursele de studiu vor fi corelate cu performanţa elevilor în raport cu colegii lor.”

        Ei, asta cred că o să-i înfurie pe mulți! În plus, în parte, este irealizabil. În proiectul de regulament se prevede:

        „Bursele de merit se vor acorda în cuantum diferenţiat în funcţie de clasamentul elevului în cadrul unităţii de învăţământ în care studiază (principiul echităţii) şi de performanţele sale la concursurile şi olimpiadele şcolare, fără condiţii privind veniturile familiei (principiul nediscriminării). Bursele de merit vor fi acordate elevilor care îndeplinesc condiţiile din OMECTS 5576/2011 Art.8 (au media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare, respectiv au obţinut locurile I, II sau II la etapa judeţeană a concursurilor organizate de MECTS), după cum urmează:

a)   300 lei lunar pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale sau ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS;

            Această condiție este cel puțin neadaptată vremurilor, autorii regulamentului nu au cunoștință de OMEC 4304/21.05.2020, care prevede ca toate activitățile educative care nu s-au derulat până la data suspendării cursurilor să fie anulate. În consecință, toate rezultatele obținute de elevi la olimpiade și la concursurile din calendarul ministerului nu se iau în considerare pentru simplul motiv că nu s-au organizat. N-aș vrea să cred că Primăria ar avea consilieri juridici neprofesioniști, dar nici că au introdus această condiție, la care nu se încadrează legal nici un elev, cu rea credință.

b)  300 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează între primele 10% dintre mediile generale ale elevilor din acelaşi an de studiu în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ;

c)   250 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează între 10% şi 20% dintre mediile generale ale elevilor din acelaşi an de studiu în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ;

d)   200 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează între 20% şi 30% dintre mediile generale ale elevilor din acelaşi an de studiu în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ;

    e) 150 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează între 30% şi 40% dintre mediile generale ale elevilor din acelaşi an de studiu în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ;

    f) 100 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează sub 40% din mediile generale ale elevilor din acelaşi an de studiu în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ.

În opinia mea, acest regulament este contrar scopului declarat de respectare a criteriului echității. În Sectorul 1 există cel puțin un Colegiu unde mai mult de 10% dintre elevi au media maximă, iar cei care nu s-ar încadra în procentele Primăriei au o valoare a pregătirii școlare cu mult peste cea a unor elevi din alte unități școlare. Mă întreb, e etic să nu fie recompensați doar că nu sunt fruntași în unitatea lor școlară, dar sunt de excepție la nivel național?!

Cătălin Osiceanu este profesor de matematică la Școala „Grigorie Ghica Voievod" din București

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.