DOCUMENT Cine decide și în ce condiții se suspendă cursurile în cazul creșterii infecțiilor cu COVID

DE Alex Darvari | Actualizat: 17.08.2020 - 23:29

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență prin care se urmărește instituirea unor măsuri în școli în timpul pandemiei de COVID.

SHARE

„ Art.1 Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS –COV 2, în unitățile și instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.

Art.2 Măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS –COV 2 se aprobă prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență aratî dpocumentul guvernului care poate fi consultat AICI.

Cele mai importante prevederi:

Secțiunea 2 - Domeniul învățământ preuniversitar

Art.3 (1) În funcție de situația epidemiologică, Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor și elevilor în unităţile de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Propunerea unității de învățământ preuniversitar prevăzută la alin (1), avizată de Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București se înaintează Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării prin hotărâre.

Art.6 În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/inspectoratul școlar al Municipiului București pot solicita autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Secțiunea 3 - Domeniul învățământ superior

Art.7 (1) În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderi publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.

 (2) Modalitatea de desfășurare a activităților didactice poate fi stabilită astfel:

a) prezența fizică a studenților la toate activitățile didactice;

b) prezența fizică a studenților la anumite activități didactice, stabilite conform hotărârii Senatului universitar; 4 c) suspendarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior.

 

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2020 NEWS INTERNATIONAL S.A.