Daniel David: CNATDCU este foarte birocratizată. Noua lege a Educației nu asigură clar independența

DE Alex Darvari | 22.07.2022 - 12:10
Daniel David (stânga): CNATDCU este foarte birocratizată/ UBB

Profesorul Daniel David intervine în disputa privind viitorul CNATDCU susține că activitatea , instituției abilitate să analizeze tezele de doctorat este redusă de chestiuni birocratice.

Investește în acțiuni cu 0% comision!

Capitalul tău este expus riscurilor.
SHARE

Citește și: Rectori pe viață cu „complicitatea” instituției pe care o conduc. Cum păcăleau Legea Educației

„Foarte scurte considerații despre „dezbaterea CNATDCU” cu referire la noua lege a învățământului superior

Sunt întrebat (prea) frecvent ce părere am eu sau UBB despre „disputa CNATDCU”, cu referire la noile legi ale educației. UBB va avea un punct de vedere detaliat, așa cum se cuvine ca parte a procesului de dezbatere.

Ca om de știință și rector UBB nu vreau însă să evit situația, ascunzându-mă după tot felul de motive ca să nu confrunt o temă sensibilă și complicată, așa că iată cum văd eu lucrurile, sincer și direct spus.

În acest moment, mai simplu spus, în actuala paradigmă construcția este focalizată pe CNATDCU, care are un rol complex: de standardizare, de decizie, de monitorizare, de control și chiar de strategie, fiind o instituție formată în esență din personalități academice de referință. CNATDCU este astfel o construcție considerată necesară pentru faza actuală de dezvoltare a mediului academic românesc.

Până aici lucrurile pot fi acceptabile, în condițiile în care o paradigmă nu este adevărată/falsă, ci utilă/inutilă. Din păcate reglementările actuale au birocratizat atât de mult organizarea/funcționarea CNATDCU, încât instituția este frânată major în ceea ce ar trebui să facă! Noua lege nu propune o deblocare a funcționării CNATDCU, ci o altă paradigmă, complet diferită, în care accentul se pune pe universități, CNATDCU rămânând doar cu elemente de standardizare, monitorizare și eventual control.

Din păcate însă noua lege nu asigură clar independența și calitatea CNATDCU în astfel de procese, cu implicații negative mai ales în condițiile în care nu în toate universitățile românești integritatea și performanța academică (corect înțeleasă) sunt parte centrală a culturii organizaționale.

Așadar, eu cred că avem două paradigme, ambele prost implementate! Personal prefer paradigma a doua, dar bine implementată (nu așa cum apare acum în lege! – de aceea UBB va face sugestii în acest sens), dar înțeleg și pot accepta încă o perioadă necesitatea primei paradigme (pe care însă aș dori-o mai funcțională pe linia simplității/transparenței/celerității – și aici vom avea sugestii concrete)”, a scris profesorul.

Nu se deființează, se transformă


Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat miercuri, după ședința de Guvern că noile legi ale Educației desființează Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), dar se înființează Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU) care îi va prelua atribuțiile și va avea în responsabilitate situațiile de plagiat sau alte tipuri de nereguli privind încălcări ale eticii.

Citește și: Sorin Cîmpeanu: „CNATDCU nu de desființează, are numele schimbat”. Ce se întâmplă cu personalul

Prevederile noii Legi a învățământului superior, în situația adoptării acesteia, se vor aplica pentru viitor, sesizările în curs urmând a fi soluționate de CNATDCU potrivit normelor aplicabile la data formulării acestora.

Ce spune Proiectul de Lege a Educației în legătură cu analiza plagiatelor

Art. 145
(1) CNETU se constituie prin ordin al ministrului educației, membrii fiind selectați pe baza unor criterii de competență și probitate profesională și morală.
(2) CNETU se pronunță asupra contestațiilor formulate împotriva deciziilor Comisiilor de etică ce funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior, pentru soluționarea sesizărilor privind abaterile de la normele de etică și deontologie profesională în obținerea titlurilor universitare.
(3) În îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, CNETU se pronunță prin rezoluție, după cum
urmează:
a) menținerea deciziei comisiei de etică de la nivelul instituției de învățământ superior;
b) anularea deciziei comisiei de etică de la nivelul instituției de învățământ superior.

(4) În situația menționată la alin (3) lit. a) și b), CNETU comunică instituției de învățământ superior rezoluția dispusă, cu obligația de respectare a acesteia în termen de 30 de zile de la data comunicării.
(5) În activitatea sa, CNETU este sprijinit de un Registru de experți, constituit prin ordin al ministrului educației, pe baza unor criterii de competență și prestigiu profesional și moral.
(6) Regulamentul de organizare și funcționare a CNETU se aprobă prin ordin al ministrului educației.
(7) Sesizările privind existența plagiatului, aflate pe rolul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare se soluționează cu aplicarea prevederilor legale în vigoare la data formulării sesizării.

 

Art. 157
(1) Sesizările privind abaterile de la normele de etică și deontologie profesională sunt analizate la nivelul instituției de învățământ superior de Comisia de etică de la nivelul acesteia.
(2) În cadrul procedurii de cercetare prevăzută la alin (1) este obligatoriu să se respecte dreptul la apărare al persoanei cercetate.
(3) Membrii Comisiei de etică au obligația să analizeze cu obiectivitate în mod impartial faptele sesizate. Este interzisă exprimarea în spațiul universitar sau în afara lui a oricărei opinii anterior rezoluției finale de stabilire a existenței abaterii, cu privire la vinovăția
persoanei cercetate.

Art. 158
(1) Sancțiunile care pot fi aplicate pentru încălcarea normelor de etică profesională sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de
etică profesională;
c) destituirea din funcţia de conducere;
d) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri publice
destinate cercetării;
e) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs;
f) măsuri în vederea anulării titlului de doctor.
(2) Comisiile de etică de la nivelul instituțiilor de învățământ superior cercetează existența abaterilor de la normele de etică universitară și se pronunță prin decizie motivată, care se comunică persoanei cercetate și persoanei care a formulat sesizarea.
(3) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia poate fi contestată la CNETU sau CNEMU, după caz.
(4) În situația în care decizia comisiei de etică nu este contestată în termenul prevăzut la alin (3) aceasta este definitivă și obligatorie pentru persoana cercetată și pentru instituția de învățământ superior.
(5) În situația în care decizia Comisiei de etică privind existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat a rămas definitivă, aceasta este comunicată rectorului care în termen de maximum 30 de zile are obligația de a formula acțiune în contencios administrativ în vederea anulării deciziei de acordare a titlului de doctor, pentru titlurile doctor confirmate de instituția de învățământ superior.
(6) În situația în care titlul de doctor a fost confirmat prin ordin al ministrului educației, în conformitate cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de etică de la nivelul instituției de învățământ superior transmite decizia către Ministerul Educației care în termen de maximum 30 de zile are obligația de a formula acțiune în contencios administrativ în vederea anulării ordinului de acordare a titlului de doctor.
(7) Dreptul persoanei cercetate de a formula acțiune în instanță pentru contestarea sancțiunilor aplicate conform acestui capitol este garantat.

Art. 159
(1) Orice persoană poate sesiza instituţia de învăţământ superior cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere de la etica și deontologia profesională. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ.
(2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării și a persoanelor care fac obiectul sesizării”.

 

 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te