Alegerea ca rector a lui Tudorel Toader, contestată la Educație - conflicte grosolane de interese

DE Cătălin Prisacariu | Actualizat: 26.03.2020 - 12:51
Tudorel Toader, vechiul și noul rector de la UAIC/FOTO: dw.com

Contracandidatul lui Tudorel Toader la funcția de rector al Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Adrian Muraru, profesor al Facultății de Filosofie și Științe Politice a UAIC, a trimis un memoriu ministrului Educației în care indică multe încălcări de legislație și regulamente.

SHARE

Memoriul este trimis de Muraru pe 23 martie și se referă la „neregularități alegeri pentru funcția de rector al UAIC din Iași, mandat 2020-2024”.

Profesorul de la Iași menționează în preambulul memoriului că, anterior, ministrul Educației nu a fost foarte receptiv: „Am expediat anterior, avînd în vedere calitate de ministru pe care o aveți, două petiții (pe alte teme, și doar după ce am solicitat, pînă la nivelul conducătorului ministerului, clarificări, și nu le-am obținut).

Nu am primit răspuns în termenii legii (OG nr. 27/2002) de la dumneavoastră la petițiile anterioare; pentru aceasta, memoriul ajunge și la superiorii dumneavoastră din guvern, precum și la președinție.

Prezentul memoriu vi se adresează dumneavoastră, în calitate de conducător al instituției care are, potrivit Legii nr. 1/2011, art. 216, numeroase atribuții în cazul învățămîntului superior din România.Astfel, '<Statul își exercită atribuțiile în domeniul învățământului superior prin intermediul Parlamentului, Guvernului și Ministerului Educației și Cercetării.'> (Legea nr. 1/2011, art. 216, alin. 1), iar ministerul pe care îl conduceți <monitorizează și verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior;> (alin. 2, lit. c, al aceluiasi articol 216).”

BEC-ul de la „Cuza", compus din loialii lui Toader

Profesorul Muraru (foto) descrie și structura memoriului, înainte de a intra în subiect: “Memoriul meu este structurat în trei părți.

În prima parte, înfățișez baza legală a acestor alegeri. În cea de-a doua parte, indic principalele neregularități observate (primele două părți sunt vizibile, în bună măsură, și în memoriul înaintat Senatului UAIC din Iași la data de 16.03.3030).

În cea de-a treia parte, sunt enunțate solicitările mele adresate dumneavoastră, ministru al educației.”

După precizarea cadrului legal, urmează un adevărat rechizitoriu la adresa organizatorilor alegerilor, structurat didactic pe capitole. Astfel, la capitolul “Principiul respectării normelor etice și deontologice” sunt expuse câteva conflicte de interese grave, după cum reiese din memoriu:

„Biroul Electoral Central al UAIC (lista membrilor este evidentă la adresa electronică) a fost alcătuit – cu o singură excepţie – din cadre didactice care fac parte din facultăţile (şi departamentele) reprezentate în Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie (v. informația de la pagina).

Statistic, probabilitatea ca aceasta să se întâmple neintenţionat este nesemnificativă.

Aceasta în contextul în care unul dintre candidaţii la funcţia de rector (Tudorel Toader - n.r.)  a afirmat public, în presă că, în eventualitatea în care va câştiga mandatul de rector, îi va păstra în funcţii de conducere pe cei care le-au ocupat în mandatul 2016-2020, prorectori şi decani.

Merită menţionat că nici UAIC, nici alte universităţi prestigioase din ţară (Consorţiul „Universitaria'') nu au mai cunoscut o astfel de situaţie în privinţa componentei BEC (o reduplicare a BECA în BEC, organism cu rol în alegerile universitare).”

Președintele BEC, doctorand al profesorului Toader și consilier al ministrului Toader

Memoriul profesorului Muraru dezvăluie și o situație de-a dreptul ridicolă: „În plus, presedintele BEC al UAIC a fost doctorand al unui candidat la funcția de rector (Tudorel Toader – n.r.), mandat 2020-2024, a fost consilier (ministerial) al unui candidat la funcția de rector (Tudorel Toader – n.r.), mandat 2020-2024, în răstimpul în care acelaşi candidat la poziţia de rector a ocupat funcţia de ministru.

Desigur, legislaţia curentă aplicabilă alegerilor pentru funcţia de rector nu explicitează care sunt interdicţiile, incompatibilităţile, conflictele de interese (poate şi pentru faptul că este greu de imaginat că acestea pot fi neluate în seama într-o instituţie de învăţământ superior).

Menţionez că, în sistemul academic (în care s-au desfăşurat aceste alegeri), există restricţii în alcătuirea unor comisii (v. spre exemplu situatia membrilor comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durata nedeterminată, care, în conformitate cu art. 18, alin. 2, depun o declaraţie pe proprie răspundere al cărui model este evident în Anexa 6 a acestei metodologii, în care trebuie indicat dacă <[nu] beneficiez/am beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat>). Imparţialitatea, echitatea procesului de alegeri vegheat de un Birou Electoral Central alcătuit că în 2020 la UAIC din Iaşi sunt serios puse sub semnul întrebării.”

Mai jos, memoriul integral al profesorului Adrian Muraru

 

„Stimata doamna ministru,

Ma numesc Adrian Muraru, sunt cadru didactic la Universitatea ''Al. I. Cuza'' din Iasi (pentru conformitate, imi indic adresa: Iasi, str. ...). Ceea ce urmeaza este un memoriu: rog a se raspunde in conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 (a se vedea, indeosebi, art. 5, 8 si 13). Aceasta pentru ca Decretul nr. 195/2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei – in vigoare la data expedierii acestui memoriu –, nu este restrinsa exercitarea dreptului la petitionare prevazut in Constitutia Romaniei, la art. 51, alin. 1 (v. art. 2 al decretului nr. 195/2020, care mentioneaza drepturile ce pot fi afectate pe durata starii de urgenta).

Am expediat anterior, avind in vedere calitate de ministru pe care o aveti, doua petitii (pe alte teme, si doar dupa ce am solicitat, pina la nivelul conducatorului ministerului, clarificari, si nu le-am obtinut). Nu am primit raspuns in termenii legii (OG nr. 27/2002) de la dumneavoastra la petitiile anterioare; pentru aceasta, memoriul ajunge si la superiorii dumneavoastra din guvern, precum si la presedintie.

Prezentul memoriu vi se adreseaza dumneavoastra, in calitate de conducator al institutiei care are, potrivit Legii nr. 1/2011, art. 216, numeroase atributii in cazul invatamintului superior din Romania.Astfel, ''Statul își exercită atribuțiile în domeniul învățământului superior prin intermediul Parlamentului, Guvernului și Ministerului Educației și Cercetării.'' (Legea nr. 1/2011, art. 216, alin. 1), iar ministerul pe care il conduceti ''monitorizează și verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior; '' (alin. 2, lit. c, al aceluiasi articol 216).

In atentia dumneavoastra aduc respectarea, de catre Universitatea ''Al. I. Cuza'' din Iasi, a reglementarilor continute, in special, in Ordinul de Ministru nr. 3751 din 29 aprilie 2015, de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire si alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul institutiilor din sistemul national de invatamint superior. Aceste reglementari legale au fost incalcate in sesiunea de alegeri 2020 pentru functia de rector, mandat 2020-2024, al UAIC din Iasi. Au existat doi candidati: dl Tudorel Toader, profesor la Facultatea de Drept, si subsemnatul, iar votul a fost organizat la data de 11.03.2020.

In plus, acest memoriu va este adresat dumneavoastra in calitate de ministru care are atributii specifice in procesul de numire a unui rector: art. 211, alin. 1, al Legii nr. 1/2011 mentioneaza ca ''Rectorul, desemnat conform art. 209, este confirmat prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 30 de zile de la data selecției.''. Asadar, pe linga atributia mentionata de art. 216 al Legii nr. 1/2011, aveti un rol si in procesul de numire a unui rector. In fapt, legea indica in articolul citat singura inferenta a ministerului in procesul de alegeri dintr-o universitate: se recunoaste astfel ca acest proces poate fi, uneori, viciat, fiind nevoie de un ordin de ministru pentru numirea unui rector, functie foarte importanta intr-o institutie de invatamint superior. Astfel, eventualele neconfomitati, ilegalitati legate de procesul de alegere a unui rector al unei universitati din Romania ar trebui cunoscute de catre dumneavoastra, pentru a decide in cunostinta de cauza.

Va adresez acest memoriu in dubla calitate: de alegator (sunt cadru didactic titular al Facultatii de Filosofie si Stiinte Social-Politice al UAIC din Iasi) si de candidat la functia de rector, mandat 2020-2024 (v.http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/02/Program-managerial-Adrian-Muraru.pdf).

Mentionez ca, anterior expedierii acestui memoriu catre dumneavoastra, am solicitat Senatului UAIC din Iasi, care are atributia legala de a valida rezultatul alegerilor pentru functia de rector, sa raspunda unui memoriu care indica principalele abateri de la legislatie observate de mine (a se vedea secventul mesaj electronic, datat ''Mon, March 16, 2020 8:31 am''). Memoriul a fost primit la data de 16.03.2020 de presedintele Senatului UAIC, care a avut amabilitatea sa imi comunice si numarul de inregistrare ale acestuia (nr. 4743/16.03.2020). Desi sedinta Senatului UAIC de validare a rezultatelor alegerilor pentru functia de rector a fost programata, in Metodologia UAIC specifica, a se desfasura la data de 19.03.2020, nu am primit pina la momentul expedierii acestui memoriu catre dumneavoastra (23.03.2020), nici un raspuns la memoriul Inaintat Senatului UAIC din Iasi.

Mai mentionez ca, in timpul procesului de alegere pentru functia de rector al UAIC, m-am adresat comunitatii UAIC din Iasi (v. Anexele 3, 5, 6 si 7 la acest memoriu), membrilor Biroului Electoral Central al UAIC din Iasi, raspunzind unor comunicari semnate de presedintele acestui Birou (v. Anexele 1, 2, 4 – aceste anexe se constituie in mesaje electronice aparte, aflate mai jos in casuta dumneavoastra postala), prin mesaje electronice, semnalind diverse neregularitati in procesul de alegere a rectorului. Nu am primit nici din partea acestor destinari vreo clarificare/lamurire, astfel incit intregul proces de alegere este pus sub semnul intrebarii.

Memoriul meu este structurat in trei parti. In prima parte, infatisez baza legala a acestor alegeri. In cea de-a doua parte, indic principalele neregularitati observate (primele doua parti sunt vizibile, in buna masura, si in memoriul inaintat Senatului UAIC din Iasi la data de 16.03.3030). In cea de-a treia parte, sunt enuntate solicitarile mele adresate dumneavoastra, ministru al educatiei.


Partea I
Baza legala


Legea nr. 1/2011
(v. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150) ofera
elementare informatii in art. 209-210, indica modalitatile prin care poate
fi ales un rector (prin concurs sau prin vot ''universal, direct si secret
al tuturor al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare din
cadrul universitatii si al reprezentantilor studentilor din senatul
universitar si din consiliile facultatilor'' - art. 209).

Ordinul de ministru nr. 3751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a
Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire si alegere a
structurilor si functiilor de conducere la nivelul institutiilor din
sistemul national de invatamint superior
(v. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168049)
mentioneaza mai intii principiile care stau la baza alegerilor (art. 2),
discuta despre modalitatile de alegere a rectorului (art. 12-14) reluind
in buna masura continut din Legea 1/2011, facinduse in art. 26 o referire
la caracteristicile buletinelor de vot utilizate pentru alegerea
rectorului.

In fine, pentru sesiunea de alegeri din anul 2020, Senatul UAIC a aprobat
o metodologie interna
(v.
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-de-organizare-a-alegerilor-pentru-mandatul-2020-2024-1.pdf).
Aceasta este indicata ca fiind elaborata ''in conformitate'' cu
documentele legale mentionate mai sus (v. art. 1 al Metodologiei interne).
Alte articole care, in Metodologie, sunt relevante in chestiunea alegerii
rectorului sunt cele privitoare la alcatuirea dosarului de candidatura
(art. 9) si indicatii sumare privitoare la procedurile de urmat in cazul
alegerii rectorului (art. 23 si 24).

Desigur, de interes in cazul alegerii rectorului sunt si cele mentionate
in Carta Universitatii (art. 50), amintita in acelasi art. 2 al
Metodologiei interne.

Interesant, Regulamentul de organizare si functionare a Senatului UAIC
aprobat in anul 2016, in vigoare si la momentul
primirii acestui memoriu – ultima revizuire a acestui regulament
facindu-se la data de 31.10.2019 (v. http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-Senatului-universitar_revizuit-octombrie-2019.pdf),
se mentioneaza, la art. 8, alin. 2: ''... Finalizarea alegerilor functiilor
si organismelor de conducere din UAIC trebuie sa fie realizata
inainte de expirarea mandatului in curs al Senatului universitar''.

Semnificativ, Metodologia UAIC nu pomeneste niciunde, ca act juridic
inferior ca grad Metodologiei-cadru (OM nr. 3751/2015), de principiile
mentionate in acest document intemeietor. Acestea sunt:
''a) principiul legalitatii;
b) principiul autonomiei universitare;
c) principiul transparentei;
d) principiul respectarii drepturilor si libertatilor studentilor si ale
personalului academic;
e) principiul reprezentativitatii pe facultati, departamente, sectii/linii
de predare, programe de studii, conform Cartei universitare;
f) principiul respectarii normelor etice si deontologice'' (v. art. 2,
alin. 1, din Metodologia-cadru).

Partea a II-a. Principalele neregularitati in procesul de alegere a rectorului UAIC din Iasi (2020)


Voi infatisa in continuare principalele neregularitati observate de mine
in procesul de alegere a rectorului UAIC, mandatul 2020-2024, pornind
tocmai de la principiile indicate in OM nr. 3751/2015.Principiul respectarii normelor etice si deontologice

1. In procesul de alegere a rectorului desfasurat in anul 2020, un
candidat a fost si rector in exercitiu al universitatii. Or, art. 6, lit.
3, din Metodologia interna indica faptul ca ''BEC-UAIC poate solicita in
indeplinirea atributiilor sale asistenta Rectorului universitatii...''
(http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-de-organizare-a-alegerilor-pentru-mandatul-2020-2024-1.pdf).
In aceasta situatie, unul dintre candidatii la functia de rector a detinut
o pozitie privilegiata in procesul de alegeri, fiind si asistent al
entitatii care a organizat alegerile.

2. Biroul Electoral Central al UAIC (lista membrilor este evidenta la
adresa electronica http://www.uaic.ro/despre-uaic/alegeri-2019-2020/) a
fost alcatuit – cu o singura exceptie – din cadre didactice care fac parte
din facultatile (si departamentele) reprezentate in Biroul Executiv al
Consiliului de Administratie (v. informatia de la pagina
http://www.uaic.ro/rector-si-prorectori/). Statistic, probabilitatea ca
aceasta sa se intimple neintentionat este nesemnificativa. Aceasta in
contextul in care unul dintre candidatii la functia de rector a afirmat
public, in presa
(https://www.edupedu.ro/tudorel-toader-candideaza-pentru-al-doilea-mandat-de-rector-al-universitatii-din-iasi-si-anunta-ca-vrea-sa-si-pastreze-toata-echipa-de-conducere-sa-nu-confundam-functia-de-ministru-al-justitiei-cu-f/)
ca, in eventualitatea in care va cistiga mandatul de rector, ii va pastra
in functii de conducere pe cei care le-au ocupat in mandatul 2016-2020, prorectori si decani.
Merita mentionat ca nici UAIC, nici alte universitati prestigioase din
tara (Consortiul ''Universitaria'') nu au mai cunoscut o astfel de
situatie in privinta componentei BEC (o reduplicare a BECA in BEC, organism cu rol in alegerile universitare).

In plus, presedintele BEC al UAIC a fost doctorand
al unui candidat la functia de rector, mandat 2020-2024
(https://laws.uaic.ro/ro/doctorat/sustineri-teze-de-doctorat/2014-11-08-sustinere-teza-de-doctorat-alexandru-i-olga-andreea-cas-urda),
a fost consilier (ministerial) al unui candidat la functia de rector,
mandat 2020-2024, in rastimpul in care acelasi candidat la pozitia de
rector a ocupat functia de ministru
(http://www.just.ro/declaratii-de-avere/?drawer=declaratii*Ministerul%20Justitiei*Declaratii%20avere%20si%20interese%202010-2020*Urda%20Olga%20Andreea).
Desigur, legislatia curenta aplicabila alegerilor pentru functia de rector
nu expliciteaza care sunt interdictiile, incompatibilitatile, conflictele
de interese (poate si pentru faptul ca este greu de imaginat ca acestea
pot fi neluate in seama intr-o institutie de invatamint superior).
Mentionez ca, in sistemul academic (in care s-au desfasurat aceste
alegeri), exista restrictii in alcatuirea unor comisii (v. spre exemplu
situatia membrilor comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice pe durata nedeterminata –
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/08/1-METODOLOGIA-DE-OCUPARE-POSTURI-DIDACTICE-PER.NEDET_.CORECT-07.06.2016-BUN.pdf
–, care, in conformitate cu art. 18, alin. 2, depun o declaratie pe
proprie raspundere al carui model este evident in Anexa 6 a acestei
metodologii, in care trebuie indicat daca ''[nu] beneficiez/am beneficiat
in ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice
natura din partea unui candidat''). Impartialitatea, echitatea procesului
de alegeri vegheat de un Birou Electoral Central alcatuit ca in 2020 la
UAIC din Iasi sunt serios puse sub semnul intrebarii.

3. Normele etice si deontologice - reflectate in legislatie - interzic plagiatul
si autoplagiatul. Programul managerial depus in dosarul de candidatura
al dlui Tudorel Toader (http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/02/Program-managerial-2020-2024_Prof.dr_.Tudorel-Toader.pdf)
in anul 2020 este, in prima sa parte, o preluare a programului
managerial depus de dl Tudorel Toader in anul 2016 (http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2015/12/Program-Managerial-T.-Toader.pdf). In a doua sa parte, programul managerial,
parte din dosarul de candidatura a dlui Tudorel Toader la functia de
rector din anul 2020, este preluat dintr-un document privitor la starea universitatii
publicat in octombrie 2019, in cazul caruia dl Tudorel Toader
nu este indicat ca autor (a se vedea al doilea document .pdf
atasat mesajului electronic ce constituie Anexa 7 la acest memoriu:
mesaj electronic adresat colegilor din comunitatea academica
a UAIC din Iasi la data de 02.03.2020 de catre candidatul la functia
de rector Adrian Muraru, prin care se semnala aceasta situatie:
BEC al UAIC a conformat, prin lipsa vreunei reactii, ca programul
managerial afisat pe site-ul uaic.ro in 2020 ,atribuit dlui Tudorel Toader si semnat de domnia-sa,
este parte din dosarul de candidatura pentru functia de rector, mandat 2020-2024).
Preluarea acestor secvente din documente care au aparut anterior (2016 si 2019), sub semnatura
dlui Toader sau fara semnatura acestuia indica incalcari grave ale normelor etice (pentru preluare de
texte straine, nementionata ca atare, a se vedea Legea nr. 8/1996,
a drepturilor de autor, art. 197, care precizeaza la art. 197, alin. 1:
''Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă fapta persoanei care își însușește, fără drept,
în întregime sau în parte, opera unui alt autor și o prezintă ca o creație
intelectuală proprie.''; pentru autoplagiat, a se vedea legislatia emisa de
MEC/MEN, precum si reglementarile comisiilor consultative ale ministerului).
Principiul transparentei

4. Pagina de internet dedicata alegerilor, in 2020, la UAIC, nu cuprinde,
dintre documentele legale mentionate mai sus, decit Metodologia interna
(http://www.uaic.ro/despre-uaic/alegeri-2019-2020/).

5. Nu este publicat nici un act administrativ relevant (hotarire/decizie a
BEC) cu privire la procesul alegerilor
(http://www.uaic.ro/despre-uaic/alegeri-2019-2020/): doar actele
administrative de acest tip (hotarire/decizie a BEC) pot intemeia alte
documente – de tip adresa, spre exemplu – emise de BEC. Mentionez ca a
fost solicitata membrilor BEC al UAIC, in mod repetat, in scris si verbal,
comunicarea hotaririlor/deciziilor luate (a se vedea Anexa 1 la acest
memoriu: schimb de mesaje din datele de 09.03.2020 - 10.03.2020 intre
presedintele BEC al UAIC si candidatul la functia de rector Adrian Muraru,
precum si Anexa 3: mesaj expediat de candidatul Adrian Muraru comunitatii
academice a UAIC din Iasi), insa BEC al UAIC nu a comunicat nici candidatilor, nici
votantilor hotaririle/deciziile luate. Nici macar cele strict necesare
(spre exemplu, cele care indica presedintele/vicepresedintele BEC al UAIC
– toate documentele emise de BEC a UAIC au fost semnate de un membru al
BEC care si-a declinat calitatea de ''presedinte'' al BEC fara ca vreo
decizie/hotarire a BEC, in aceasta chestiune, sa fie comunicata).

6. Avind in vedere componenta BEC al UAIC (v. mai sus punctul 2), s-a
solicitat in mai multe rinduri ca acest principiu al transparentei sa fie
evident tuturor in actiunea sa: daca BEC al UAIC poate induce, prin
componenta sa, neincredere in impartialitatea BEC, procedurile
transparente ale Biroului pot restabili increderea in BEC (a se vedea
Anexa 2 la acest memoriu: solicitarea in scris facuta de candidatul la
functia de rector Adrian Muraru pe aceasta tema la data de 12.03.2020
presedintelui BEC al UAIC; Anexa 3 la acest memoriu: mesaj electronic adresat la data
de 07.03.2020 comunitatii academice de candidatul Adrian Muraru; Anexa 4
la acest memoriu – adresa BEC al UAIC din data de 12.03.2020 si raspuns al
candidatului la functia de rector Adrian Muraru adresat membrilor BEC al
UAIC, din aceeasi zi – sunt mentionate acolo propuneri care au temei in
modul in care s-au desfasurat aceste alegeri: spre exemplu,
candidatul-rector in functie - vezi punctul 1, de mai sus, din acest
memoriu - este cel care avea cunostinta despre datele cadrelor didactice
si cercetatorilor care se aflau in strainatate, in urma unor dispozitii de
deplasare semnate chiar de el, iar eu am fost intrebat de unii dintre
acestia daca numele lor se regasesc pe lista de prezenta din ziua votului,
11.03.2020 – 21 de voturi, la alegerea pentru functia de rector, a facut
diferenta intre cvorum si inexistenta acestuia). BEC al UAIC nu a transmis
cele solicitate votantilor si candidatilor, asa ca nu a putut fi restabilita increderea in
BEC prin materializarea acestui principiu, al transparentei.
Principiul legalitatii

7. In Regulamentul de organizare si functionare a Senatului universitar
valabil in UAIC din Iasi din anul 2016, in vigoare si la momentul primirii
acestui memoriu – ultima revizuire a acestui regulament facindu-se
la data de 31.10.2019 (v. http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-Senatului-universitar_revizuit-octombrie-2019.pdf), se mentioneaza,
la art. 8, alin. 2: ''...Finalizarea alegerilor functiilor si organismelor de conducere
din UAIC trebuie sa fie realizata inainte de expirarea mandatului in
curs al Senatului universitar''. Acest Regulament nu a fost respectat
in cazul alegerilor pentru functia de rector, mandat 2020-2024,
la UAIC din Iasi: alegerile pentru functia de rector au avut loc la
data de 11.03.2020, iar mandatul ''in curs al Senatului universitar'',
adica al Senatului care a aprobat Regulamentul sus citat, in vigoare si astazi,
s-a incheiat la data de 18.02.2020. Este adevarat ca in Metodologia UAIC
aprobata de Senatul universitar pentru mandatul 2020-2024
se mentioneaza ca aceste alegeri vor avea loc la data de 11.03.2020
(a se vedea Anexa 1 a Metodologiei UAIC de alegerilor http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-de-organizare-a-alegerilor-pentru-mandatul-2020-2024-1.pdf), insa in
ierarhia actelor normative un Regulament este superior unei
Metodologii (emitentul este acelasi, insa un Regulament de organizare
si functionare a Senatului universitar este superior unei Metodologii,
iar prevederile ale unui act normativ inferior nu poate anula
prevederi ale unui act administrativ superior ca rang).

8. In lipsa comunicarii hotaririlor/deciziilor ale BEC al UAIC (v. punctul 5,
de mai sus, din acest memoriu), a fost imposibila observarea
conformitatii celor petrecute cu cele mentionate in hotariri/decizii.
Astfel, nici macar o adresa a BEC al UAIC prin care candidatii sunt
invitati sa delege observatori ai procesului de votare nu si-ar fi putut
produce efectele dorite: in lipsa comunicarii hotaririlor/deciziilor BEC
al UAIC, observatorii nu ar fi putut ''observa'' conformitatea celor
petrecute cu cele decise de BEC al UAIC (a se vedea Anexa 1 la acest
memoriu: schimb de mesaje din datele de 09.03.2020-10.03.2020 intre
presedintele BEC al UAIC si candidatul la functia de rector Adrian Muraru
pe tema desemnarii unor observatori in ziua alegerii).

9. Cele intimplate in procesul de alegere a rectorului ar fi trebuit sa se
conformeze celor evidente in documentele legale mentionate. In Metodologia
interna a alegerilor, este mentionat la art. 24, alin. 3: ''In intervalul
prevazut in Anexa 1 din prezenta Metodologie, BEC-UAIC va organiza o
dezbatere in Aula UAIC, cu participarea tuturor candidatilor si cu acordul
acestora, privind programele manageriale propuse de acestia''
(v. http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-de-organizare-a-alegerilor-pentru-mandatul-2020-2024-1.pdf),
iar intrevalul indicat de metodologie a fost 02.03.2020 - 06.03.2020.
Asa cum se poate observa in Anexa 3 la acest memoriu (mesaj electronic adresat la
data de 07.03.2020 comunitatii academice de candidatul la functia de
rector Adrian Muraru), BEC al UAIC a transmis intregii comunitati
academice anuntul privitor la programarea acestei dezbateri fara ca in
prealabil – conform celor mentionate in articolul din Metodologie citat –
sa obtina acordul tuturor candidatilor. Aceasta incalcare a prevederilor
Metodologiei interne este grava, BEC al UAIC avind descrise putine alte
responsabilitati legate de procesul de alegere a rectorului in aceasta
Metodologie.Principiul respectarii drepturilor si libertatilor studentilor si ale
personalului academic

10. Asa cum se precizeaza in Metodologia interna, exista posibilitatea de a
formula contestatii (v. Anexa 1 a Metodologiei interne, nr. crt. 20 –
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-de-organizare-a-alegerilor-pentru-mandatul-2020-2024-1.pdf).
Or, in masura in care continutul hotaririlor/deciziilor BEC nu a fost (si
nu este) cunoscut (a se vedea, mai sus, punctul 5 al memoriului), a fost
imposibila evaluarea caracterului legal al acestora, dar si observarea
conformitatii celor petrecute in procesul de alegere cu ceea ce era decis
prin hotaririle luate de BEC al UAIC (doar hotaririle/deciziile BEC al
UAIC sunt acte administrative care pot fi contestate; procesele-verbale,
la alegeri, sunt doar operatiuni administrative, pe care nu le poti
contesta pentru simplul motiv ca nu ai fost de fata la cele pe care
procesul-verbal le-ar descrie).

Prin lipsa acestora, procedura de alegeri
este afectata de nulitate absoluta. In plus, este incalcat un drept
fundamental al participantilor la alegeri, acela de a contesta. Desigur,
ne putem imagina situatia in care BEC al UAIC a functionat fara a lua vreo
decizie/hotarire. Or, in contencios administrativ, in astfel de cazuri, nu
se pot contesta adrese emise de BEC al UAIC (care trebuie sa se intemeieze
pe hotariri ale BEC) sau procese-verbale (care sunt doar operatiuni
administrative in cazul alegerilor), ci doar hotariri/decizii BEC al UAIC.
Daca nu exista hotariri/decizii ale BEC al UAIC – lucru pe care macar
dumneavoastra ar trebui sa il puteti verifica, ca autoritate ministeriala –, inseamna ca prin
''designul'' modalitatii sale de activitate, BEC al UAIC a anulat
posibilitatea contestarii pe motive procedurale: necunoscind procedurile –
fie pentru faptul ca acestea nu au fost indicate in hotariri/decizii ale
BEC al UAIC, fie pentru faptul ca hotaririle/deciziile BEC al UAIC nu au
fost aduse la cunostinta comunitatii academice –, este imposibil sa
contesti ''procedural'' aceste alegeri.
Mai mentionez, in final, ca rezultatele alegerilor pentru functia de
rector, asa cum au fost acestea comunicate de catre BEC al UAIC, contin o
informatie interesanta
(v. http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/03/Proces-verbal-11.03.2020.pdf
- toate documentele indicate cu ajutorul unor link-uri in acest memoriu
au fost consultate la data de 22.03.2020). Numarul de voturi nule este
indicat acolo ca fiind 101. Ceea ce inseamna 17% din totalul celor care au
votat (594 membri ai comunitatii academice) in cadrul alegerilor pentru functia de rector. Iar acest numar
de voturi, nule, este mai mare decit diferenta indicata in acelasi
proces-verbal intre numarul de voturi obtinut de cei doi candidati: 73 de
voturi.

Literatura de specialitate coreleaza procentajul voturilor nule cu gradul
de educatie electorala a votantilor (cu cit acesta este mai scazut, cu
atit numarul voturilor nule este mai mare), iar un anumit procentaj de
voturi nule, marit, poate indica alegeri fraudate.

Am semnalat aceasta situatie comunitatii academice a UAIC din Iasi, rugindu-mi
colegii sa-mi comunice daca un asemenea procentaj de voturi nule poate
observat la alegeri pentru functia de rector in alte universitati (in UAIC din Iasi
acest procentaj a fost de 3,9 in 2012, respectiv 2,78 in 2016, alegerile
facindu-se ca urmare a prevederilor aceleiasi legi, nr. 1/2011) sau la
alte alegeri ''personalizate'' din Romania, cum sunt cele pentru primar (a
se vedea Anexa 5 la acest memoriu: mesaj transmis de candidatul la functia
de rector Adrian Muraru la data de 13.03.2020 comunitatii academice a
UAIC). Pina la data expedierii acestui memoriu catre dumneavoastra, nu mi
s-a adus la cunostinta, de catre nici un coleg care a primit mesajul meu, ca in
alte situatii procentajul voturilor nule sa fi fost atit de mare. In
privinta semnificatiei unui procentaj de 17% voturi nule, cred ca este
necesara consultarea unor specialisti in sisteme electorale, din tara ori
strainatate, care sa indice noima acestuia (desigur, caracterul
''exceptional'' al UAIC din Iasi, al situatiei unievrsitatii din prezent
ne-ar putea face sa explicam acest procentaj tocmai prin
''exceptionalitate'', insa sint sigur ca multe alte alegeri s-au
desfasurat in circumstante similare – eventual percepute atunci, la fel de
acut, ca ''exceptionale –, producind un procentaj semnificativ mai mic de
voturi nule).

Voi adauga, ca o nota finala a sectiunii (excede tema memoriului, dar indica modalitatea in care Biroul Electoral al UAIC din Iasi si-a indeplinit atributiile in aceasta sesiune de alegeri), ca cele peste 26.000 de voturi date la data de 05.02.2020 de membrii comunitatii academice a UAIC pentru candidatii la un mandat de senator in mandatul 2020-2024 au fost numarate de catre Biroul Electoral Central al UAIC din Iasi in mai putin de 7 ore, ceea ce ar insemna – eliminind toate celelalte operatiuni ''electorale'' specifice - ca un vot a fost observat si consemnat in mai putin de o secunda (s-a atras atentia si asupra neverosimilitatii acestei proceduri, fara rezultat - a se vedea Anexa nr. 6: mesaj electronic trimis la data de 12.02.2020 membrilor comunitatii academice in chestiunea numararii voturilor date pentru alegerea membrilor Senatului UAIC, mandat 2020-2024).Partea a III-a

Mai intii, rog a analiza cele expuse in acest memoriu, si a se raspunde punctual la cele sesizate in acesta, in virtutea atributiilor date ministerului pe care il conduceti prin Legea nr. 1/2011, art. 216, alin. 2, lit. c. Sunteti ministru, inainte de toate, pentru ca legea prevede existenta unei asemenea functii: sunteti obligata in fata legii sa exercitati cu buna credinta atributiile dumneavoastra.


Apoi, rog a lua in considerare cele semnalate aici in procesul – atributie MEC, de asemenea - de confirmare, prin ordin al ministrului, a rectorului UAIC din Iasi, mandat 2020-2024 (v. Legea 1/2011, art. 211, alin. 1). Degradarea institutiilor are drept cauza principala scaderea calitatii conducatorilor acestora. Sper ca aceasta sa nu se intimple.Cele bune,
Adrian Muraru”

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.