Dezinformări legate de implementarea tehnologiei reactoarelor modulare mici. Care este adevărul

DE Adrian Costin | Actualizat: 31.05.2023 - 21:09
Dezinformări privind implementarea tehnologiei reactoarelor modulare mici - Foto: Nuclearelectrica

Continuăm seria răspunsurilor legate de dezinformările din spațiul public cu priviere la dezvoltarea reactoarelor modulare mici în Romania.

SHARE

Newsweek România a adresat reprezentanților Nuclearelectrica o serie de întrebări despre subiectele false care circulă în media, pe care specialiștii Nuclearelectrica le demontează punct cu punct.
O Românie dezinformată prin știri false și propagandă rusească poate pierde poziția de lider și meritul pe care și le-a câștigat în peste 26 ani de operare în siguranță și la cele mai înalte standarde de productivitate cele două reactoare de la CNE Cernavodă. 

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate instalată de până la 300 Mwe/ reactor, ceea ce înseamnă aproximativ o tremie din capacitatea unui reactor de ordinul gigawatilor. Un reactor modular mic NuScale are o capacitate instalată de 77 Mwe și poate fi utilizat în centrale de 4, 6 sau 12 module în funcție de necesități.

În baza Acordului între SNN și NuScale, NuScale va sprijini Nuclearelectrica în evaluarea acestei tehnologii și, împreună, cele două companii vor adopta măsurile pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici în România.

Citește și: Cele mai mari dezinformări privind implementarea tehnologiei reactoarelor modulare mici

De ce și cum a fost ales Doiceștiul pentru amplasarea reactoarelor modulare mici

Amplasamentul de la Doicești a fost selectat candidat (preliminar), în conformitate cu toate standardele internaționale şi naționale, în mai 2022, în urma unui amplu studiu de specialitate care a analizat și identificat potențiale amplasamente pentru dezvoltarea unor centrale cu reactoare modulare mici (SMR).

Au fost luate în considerare pentru analiză în special amplasamente ale fostelor centrale pe cărbune dezafectate, întrucât la nivel global cât și în România, intenția este de a reutiliza amplasamente dezafectate, ale căror racorduri la utilități (energie electrică, apă, gaz, drumuri) sunt la o putere instalată foarte apropiată de nevoile unei centrale de tip SMR.

În felul acesta sunt reenergizate fostele centrale, cu multiple beneficii pentru comunitatea locală – locuri de muncă, dezvoltare zonală economică etc. Atât în România cât și în alte țări, amplasamentele candidate pot aparține atât companiilor de stat, cât și celor private.

Realizarea studiului a fost finanțată cu un grant în valoare de 2.1 milioane dolari, oferit de Agenția de Comerț și Dezvoltare din SUA (USTDA). Studiul se numește: “Small Modular Reactor (SMR) Long-Term Development Plan: Siting Selection and Technology Study” și poate fi solicitat către USTDA, finanțatorul proiectului - https://www.ustda.gov/ustda-library/

Astfel, amplasamentul de la Doicești a fost selectat preliminar, iar în prezent sunt realizate studii amănunțite, denumite în industrie FEED (Front-End Engineering and Design). Studiul FEED a fost demarat în ianuarie 2023 de către RoPower, compania de proiect pentru dezvoltarea centralei SMR în Romania și NuScale.

Acest studiu constă într-o serie de activități şi studii inițiale de inginerie și proiectare, analize tehnice ale amplasamentului fostei centrale de la Doicești, estimarea calendarului și costurilor specifice proiectului din România.

În cadrul studiului FEED sunt aplicate, de asemenea, recomandările AIEA (Agenția Internaționala pentru Energie Atomică), în urma misiunii AIEA Site and External Events Design (SEED), desfășurată în august 2022, la solicitarea Nuclearelectrica.

Aceste studii se finalizează în toamna acestui an. 

Cum a ajuns o firma privată să dețină 50% din proiect? Nova Power & Gas va contribui cu 50% la costurile de investiții de miliarde de Euro ?” 

Pentru dezvoltarea proiectului SMR în Romania a fost înființată societatea de proiect RoPower, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni.

În prezent, acționariatul companiei de proiect este format din  Societatea Națională Nuclearelectrica SA cu o deținere de 50%  și Nova Power and Gas SRL, proprietara terenului din localitatea Doicești, cu restul de 50%. Capitalul social inițial al companiei de proiect este de 2 milioane EUR, cu contribuția egală a Nuclearelecrica și Nova Power & Gas, urmând ca, pe parcursul proiectului, structura de capital să evolueze, inclusiv prin atragerea unor noi investitori în acționariat. Acest lucru va determina modificări în structura de dețineri a societății.

Prima etapa a studiului FEED demarata în ianuarie 2023, care analizează în detaliu amplasamentul de la Doicești, este realizată cu un grant în valoare de 14 milioane dolari oferit de USTDA, anunțat de Președintele Biden la G7 in iunie 2022.

A doua etapa a studiului FEED va fi realizata cu o finanțare din partea SUA și alți parteneri multinaționali publici și privați din Statele Unite, Japonia, Republica Coreea și Emiratele Arabe Unite, în valoare de 275 milioane de dolari.

Etapa a doua a studiului FEED constă în activități de caracterizare în detaliu ale amplasamentului, activități de obținere a autorizațiilor, activități de licențiere și reglementare, realizarea calendarului detaliat al proiectului, planificarea bugetară pentru execuția proiectului și pregătirea pentru achiziția materialelor cu ciclu lung de fabricație.

De asemenea, U.S. Export-Import Bank (EXIM) și U.S. International Development Finance Corporation (DFC) au emis Scrisori de Interes în vederea sprijinului financiar potențial de până la 3 miliarde de dolari, respectiv, 1 miliard de dolari, pentru dezvoltarea proiectului, după finalizarea studiilor FEED.

Ce experiența are firma privată care s-a alăturat proiectului reactoarelor modulare mici?

Grupul E-INFRA, din care face parte Nova Power & Gas, vine cu o experiență de peste 26 de ani în operarea și integrarea de infrastructură energetică. Nova Power & Gas este o companie matură, cu peste 16 ani de activitate continuă în industria energetică, cu un grad mare de

diversificare a activităților: dezvoltator de capacități de producere a energiei electrice, producător de energie solară, producător de energie din centrale pe gaze naturale, deținător și operator de concesiuni în domeniul distribuției de gaze naturale, furnizor de electricitate și gaze naturale

către consumatori industriali și casnici. Intrarea Nova Power & Gas în acționariatul societății de proiect a reieșit în primul rând din selectarea locației de la Doicești ca amplasament candidat pentru centrală, fiind un amplasament deținut de Nova Power & Gas.

Mai mult, grupul E-INFRA are o vastă experiență în domeniul proiectării, avizării și construcției de infrastructură energetică, care completează competența Nuclearelectrica de operare în domeniul nuclear, de peste 26 ani, la cele mai înalte standarde de siguranță.

Dezvoltarea unui proiect nuclear robust implică expertiza în multiple zone adiacente, nu doar în partea nucleară, gestionată de Nuclearelectrica. Nuclearelectrica va fi însă operatorul centralei SMR, fiind de altfel și liderul proiectului. Nova Power & Gas, împreună cu Grupul E-Infra au expertiză de peste 26 ani în construcția de centrale electrice, stații de transformare și rețele electrice.

Sunt voci care afirmă că plătim prea mult pentru 462 MW putere instalată, ca ar fi mai bine să se construiască proiectul Unităților 3 și 4. Care este, de fapt, adevărul? 

Romania are în plan să dezvolte în paralel și proiectul Unităților 3 si 4 și proiectul SMR, acestea fiind complementare și furnizând energie curată care va asigura stabilitatea energetică a României.

In acest moment, costul proiectului SMR din Romania nu este cunoscut, el fiind estimat în prezent în cadrul primei etape a studiului FEED. Spre deosebire de proiectul din SUA care este dezvoltat pe un amplasament nou, România analizează amplasamentul unei foste centrale pe cărbune, din Doicești, județul Dâmbovița, care are deja o parte din infrastructura necesara (stație de transformare, conectarea la rețea, drumuri etc), ceea ce va reduce foarte mult costurile proiectului din România față de proiectul din SUA, care va fi primul din lume. În plus, în România sunt costuri mai mici cu forța de muncă, dezvoltarea, construcția. Se așteaptă ca proiectul din România să aibă costuri mai mici decât proiectul din SUA.


Pe termen lung, proiectul centralei cu reactoare modulare mici va aduce multe beneficii României, complementare dezvoltării reactoarelor clasice de la Cernavodă: pe lângă energie curată, sigură și accesibilă, prin dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR), România are potențialul de dezvolta industria nucleară prin producția și asamblarea componentelor SMR în România, ceea ce înseamnă locuri de muncă și taxe la bugetul de stat și local, precum și posibilitatea de a deveni operator pentru alte centrale de tip SMR în alte țări, un avantaj competitiv pe care îl va avea prima țară din Europa care va dezvolta centrala SMR NuScale după SUA.

În prezent, Polonia, o tară fără experiență în domeniul nuclear, fără reglementator nuclear, fără industrie nucleară, a intrat în cursă o dată cu România și face eforturi pentru a ocupa prima poziție pentru a câștiga aceste avantaje competitive pe termen lung.

O Românie dezinformată prin știri false și propagandă rusească poate pierde poziția de lider și meritul pe care și le-au câștigat în peste 26 ani de operare în siguranță și la cele mai înalte standarde de productivitate cele două reactoare de la CNE Cernavodă.


De ce să cheltuiască România bani acum pentru generațiile viitoare, pentru un tip de energie de care nu avem nevoie azi, cum spun anumite voci?

În prezent, prin funcționarea celor 2 reactoare clasice de la Cernavodă, energia nucleară asigura 20% din necesarul energetic al țării. Prin construcția reactoarelor 3 și 4 și prin dezvoltarea centralei de tip SMR, contribuția energiei nucleare, o sursă stabilă, curată și ieftină de energie va ajunge la 36%, luând în calul și o creștere a consumului de 2,1% anual.

Mai mult, România, ca toate celelalte țări, va închide centralele poluante pe cărbune și va fi nevoită să le înlocuiască cu alte surse curate și stabile de energie. Centralele cu reactoare modulare mici vor funcționa în viitor în complementaritate cu sursele regenerabile și cu centrală nuclearo-electrică de tip CANDU, oferind stabilitate și eficiență sistemului energetic românesc. 

În plus, reactoarele modulare mici vor putea furniza energie electrică la un cost accesibil și competitiv, care va  atrage companii străine să investească la noi în țară.

Un exemplu în acest sens este COS Târgoviște, combinatul de otel de la Târgoviște în care a investit compania Donalam cu obiectivul de a dezvolta prima fabrica de otel verde din Europa. COS Târgoviște va putea beneficia de energie electrică curată de la centrala SMR de la Doicești și de la parcul fotovoltaic și va crea locuri de muncă în zonă, va plăti taxe la bugetul local și de stat. Centrala SMR de la Doicești va crea un adevărat ecosistem industrial prin configurarea unei infrastructuri complexe (hidrogen, abur tehnologic, energie electrică) care să sprijine activitatea industrială în zonă.

Conform raportului Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), în colaborare cu Agenția pentru Energie Nucleară (OECD-NEA), realizat în 2020 cu privire la costurile energiei electrice, costul energiei generate de capacitați nucleare noi este unul dintre cele mai competitive - 69 USD/MWh, comparativ cu 50 USD/MWh pentru energia eoliană; 56 USD/MWh pentru panourile solare; 91 USD/MWh pentru centralele pe cărbune.  Energia electrică eoliană și solară sunt dependente, însă, de vreme și nu au suficiente măsuri de stocare, iar energia produsă de centralele pe cărbune poluează. Energia nucleară este cea mai fezabilă sursă stabilă de energie electrică curată, ieftină, care funcționează 24h/7.

De asemenea, este extrem de important de precizat ca Proiectul reactoarelor modulare mici și Proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă nu se exclud unul pe altul. Ambele proiecte vor fi realizate în acest deceniu de către Romania și ambele proiecte vor beneficia de sprijin financiar internațional, în conformitate cu dezvoltarea marilor proiecte nucleare.

La nivelul Uniunii Europene, energia nucleară furnizează 50% din energia cu emisii reduse de CO2, asigură 1,1 milioane de locuri de muncă.

Concluziile raportului Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice (IPCC)/ONU, „Încălzirea globala de 1,50 C” - octombrie 2018 demonstrează ca energia nucleară este esențială pentru a menține încălzirea globala sub 1,50 C.

Studiul MIT din anul 2018 arata ca țintele de decarbonare nu pot fi atinse fără energie nucleară, iar industria nucleară are nevoie de dezvoltare și flexibilitate, ceea ce industria a rezolvat deja prin SMR. Studiul recomandă implementarea de noi tehnologii, precum „proiectul avansat al reactorului modular mic (SMR), dezvoltat de NuScale”.

Cât de sigur este Proiectul SMR din Romania? 

Proiectul din România va fi dezvoltat după Proiectul SMR din SUA, iar până va fi implementat în Romania, țara noastră va beneficia de toata experiență dezvoltării din SUA și de garanția dezvoltării în siguranță.

Mai mult decât atât, în noiembrie 2022, NRC (Comisia de Reglementare Nucleară din Statele Unite ale Americii) a emis Raportul final de evaluare a securității nucleare (FSAR) privind zona de planificare la urgență care se limitează la perimetrul amplasamentului centralei.

Cu alte cuvinte, raportul arată că centrala NuScale respectă standardele cele mai înalte de siguranță pentru locuitorii din imediata apropiere a centralei, datorită caracteristicilor unice de securitate nucleară ale proiectului, capacității și performanțelor sale. 

Proiectul NuScale are sisteme de securitate nucleară complet pasive, care garantează că reactoarele se vor opri în siguranță și se vor autorăci, pe termen nelimitat, și realizează acest lucru fără a fi nevoie de intervenția unui operator sau a unui computer, de alimentare cu curent alternativ sau continuu sau de apă suplimentara - o premieră pentru tehnologia reactoarelor cu apă ușoară.

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te