300 de lei bursă pentru elevi indiferent de veniturile părinților. Până când pot fi depuse cererile

DE Alexandra Lupascu | Actualizat: 22.09.2023 - 15:24
300 de lei bursă pentru elevi indiferent de veniturile părinților. Până când pot fi depuse cererile Foto: Profimedia Images (fotografie cu caracter ilustrativ)

Noua Lege a educației vine în sprijinul eleviilor care au unul sau ambii părinți decedați și cei care provin din familii monoparentale. Aceste categorii vor primi bursa socială de 300 de lei fără condiționare de venit.

SHARE

Noua Lege a educației vine în sprijinul eleviilor care au unul sau ambii părinți decedați și cei care provin din familii monoparentale.

Aceste categorii vor primi bursa socială de 300 de lei fără condiționare de venit.

Ceea ce trebuie să facă părinții este să ducă la secretariatele școlilor actele necesare pentru primirea acestor burse în primele 25 de zile de la începutul anului școlar.

Noutatea din Legea educației în ceea ce privește acordarea burselor sociale este că la articolul 10, Ministerul Educației a inclus elevii orfani de un părinte la litera c) pe lângă cei cu ambii părinți decedați și la familiile monoparentale s-a eliminat prevederea care condiționa acordarea bursei de venitul mediu pe membru de familie.

300 de lei bursă pentru elevi indiferent de veniturile părinților. Până când pot fi depuse cererile

Astfel, în acest an școlar, bursele sociale se acordă la nivel primar, gimnazial, liceal, A doua șansă (minori), inclusiv frecvență redusă pentru

 • elevii din familii cu un venit mediu net luna/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
 • elevii cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială
 • elevilor din familii monoparentale
 • elevilor cu deficiente/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului
 • elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

În metodologia de acordare se definește atât termenul de familie, cât și termenul de familie monoparentală.

(1) Prin familie se înţelege soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care gospodăresc împreună.

Citește și: Ce bursă va primi David Popovici la facultate? 7 sportivi olimpici merg la Universitatea București

(2) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul sau reşedinţa comună, separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor.

(3) Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(4) Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta.

Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.”

Documentele necesare pentru obținerea bursei sociale 2023-2024

Pentru a putea obține bursa socială în valoare de 300 de lei părinții, tutorii legali sau elevii majori trebuie să depună la secretariatele unităților de învățământ în primele 25 de zile calendaristice de la începutul anului școlar următoarele documente:  

 • cerere a părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
 • declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 • documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul şcolar/medicul de familie – acolo unde nu există medic școlar.

Citește și: https://newsweek.ro/social/voucherele-educationale-de-500-de-lei-vor-mai-intarzia-ce-au-de-facut-parintii-cu-venituri-mici

Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială a județului din care fac parte solicitanții, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te