Ministerul Sănătății: Cum se va putea călători în străinătate cu adeverințele electronice verzi

DE Răzvan Chiruță | Actualizat: 17.05.2021 - 22:14
Adeverința românească de vaccinare poate fi folosită doar în România

Parlamentul European și Consiliul European au propus Regulamentul privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații.

SHARE

Orice cetățean al UE are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de măsurile adoptate în vederea aplicării acestora, în temeiul articolului 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Cu toate acestea, unele dintre restricțiile adoptate de statele membre, pentru a limita răspândirea coronavirusului sindromului respirator acut sever 2 („SARS-CoV-2”) și a bolii cauzate de acesta („COVID-19”) au afectat dreptul cetățenilor la liberă circulație.

Pentru a se asigura o abordare bine coordonată, previzibilă și transparentă cu privire la adoptarea de restricții privind libera circulație, Consiliul a adoptat, la 13 octombrie 2020, Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19.

„Pentru a face dovada respectării diferitelor cerințe, călătorilor li s-a cerut să furnizeze diverse tipuri de documente justificative, cum ar fi adeverințe medicale, rezultate ale testelor sau declarații.

Ca urmare a lipsei unor formate standardizate și securizate, călătorii s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește acceptarea documentelor lor și, de asemenea, s-au raportat cazuri de prezentare a unor documente frauduloase sau falsificate.

Consiliul European și-a exprimat preocuparea crescândă față de aceste aspecte. În declarația pe care au adoptat-o în urma videoconferințelor informale din 25 și 26 februarie 2021, membrii Consiliului European au solicitat continuarea lucrărilor în ceea ce privește o abordare comună a adeverințelor de vaccinare”, arată Ministerul Sănătății, într-un răspuns pentru Newsweek România.

3 tipuri distincte de adeverințe COVID-19

Există un consens între statele membre cu privire la utilizarea acestor adeverințe în scopuri medicale, astfel încât să se asigure o monitorizare corespunzătoare între prima și cea de a doua doză, precum și orice rapel ulterior necesar. Statele membre lucrează la elaborarea adeverințelor de vaccinare, utilizând adesea informațiile disponibile în registrele de imunizare.

Comisia a colaborat cu statele membre în cadrul rețelei de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea, în vederea pregătirii interoperabilității adeverințelor de vaccinare. Pe baza lucrărilor tehnice desfășurate până în prezent, Comisia propune instituirea unui cadru la nivelul UE pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor de vaccinare pe teritoriul UE, ca parte a unei „adeverințe electronice verzi”.

„Sistemul de adeverințe electronice verzi cuprinde trei tipuri distincte de adeverințe COVID-19: o adeverință de vaccinare, o adeverință de testare și o adeverință de vindecare.

Acestea pot fi emise și utilizate în toate statele membre ale UE pentru a facilita libera circulație. Toți cetățenii UE și membrii familiilor acestora, precum și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere sau de rezidență legală în statele membre sau care au dreptul de a călători în alte state membre ar urma să le poată primi gratuit.

Adeverințele ar trebui să includă doar un set minim de informații necesare pentru confirmarea și verificarea statutului deținătorilor, și anume: persoană vaccinată, persoană care a obținut un rezultat negativ în urma testării sau persoană vindecată”, a menționat Ministerul Sănătății.

Citește și: Andreea Marin: M-am măritat cu Bănică din iubire, nu din interes. Azi, e doar tatăl copilului meu

Vaccinarea nu va fi o condiție prealabilă pentru a putea călători

Toți cetățenii UE au dreptul fundamental la liberă circulație în UE, iar acest lucru se aplică indiferent dacă sunt vaccinați sau nu. Același principiu se aplică și drepturilor resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere sau de rezidență legală în statele membre și care au dreptul de a călători în alte state membre. Adeverința electronică verde va facilita exercitarea acestui drept, inclusiv prin posibilitatea de a prezenta o adeverință de testare sau o adeverință de vindecare.

Adeverința electronică verde poate servi drept dovadă a vaccinării, a testării și a vindecării pentru a elimina restricțiile privind libera circulație, cum ar fi testarea sau carantina, instituite într-un stat membru din motive de sănătate publică.

În cazul în care un stat membru acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricțiile asupra liberei circulații, acesta va trebui să accepte dovada vaccinării eliberate de un alt stat membru în legătură cu vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață în UE.

Statele membre vor avea opțiunea de a extinde acest sistem pentru a include călătorii care primesc alte vaccinuri.

Orice persoană care deține o adeverință electronică verde va avea aceleași drepturi, atunci când călătorește, ca cetățenii statului membru vizitat care au fost vaccinați, testați sau care s-au vindecat.

Dacă un stat membru continuă să solicite carantinarea sau testarea persoanelor care dețin o adeverință electronică verde, trebuie să notifice această decizie Comisiei și tuturor celorlalte state membre și să o justifice.

Adeverința electronică verde va conține informațiile esențiale necesare, cum ar fi numele, data nașterii, statul membru emitent și un identificator unic al adeverinței.

Astfel:

 • pentru adeverința de vaccinare: tipul vaccinului și producătorul, numărul de doze, data vaccinării;
 • pentru adeverința de testare: tipul de test, data și ora la care a fost efectuat, centrul de testare și rezultatul;
 • pentru adeverința de vindecare: data rezultatului pozitiv al testului, emitentul adeverinței, data emiterii, data de valabilitate.

Citește și: Americanii au golit conturile hackerilor ruși „Darkside” și le-au închis serverele

Codul QR, calea spre plajă

Adeverințele vor fi eliberate în format electronic, astfel încât să poată fi afișate pe un telefon inteligent, sau imprimate pe hârtie, în funcție de preferința deținătorului. Adeverințele vor conține un cod QR interoperabil, care va putea fi citit automat și care va conține datele esențiale necesare, precum și o semnătură digitală.

„Codurile QR sunt utilizate pentru a se verifica în siguranță autenticitatea, integritatea și valabilitatea adeverințelor. Pentru a îmbunătăți acceptarea transfrontalieră, informațiile din adeverințe ar trebui să fie în limba (limbile) statului membru emitent și în limba engleză.

Fiecare organism emitent (de exemplu, spital, centru de testare, autoritate sanitară) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.

Comisia Europeană va crea un portal de acces. Prin acest portal, toate semnăturile adeverințelor pot fi verificate în întreaga UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului adeverinței nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală”, potrivit Ministerului Sănătății.

Comisia Europeană va furniza, de asemenea, aplicații de referință cu sursă deschisă pentru a sprijini statele membre să dezvolte programe informatice pe care autoritățile să le poată utiliza pentru scanarea și verificarea codurilor QR.

Statele membre ar trebui să elibereze adeverințe de vaccinare indiferent de tipul de vaccin împotriva COVID-19.

În cazul în care statele membre acceptă dovada vaccinării pentru a renunța la anumite restricții de sănătate publică, cum ar fi testarea sau carantina, acestea ar trebui să accepte, în aceleași condiții, adeverințele de vaccinare eliberate în temeiul sistemului de adeverințe electronice verzi. Cu toate acestea, această obligație s-ar limita la vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață la nivelul UE.

Statele membre au opțiunea de a accepta adeverințele de vaccinare emise în cazul altor vaccinuri.

Perioada de valabilitate a adeverințelor depinde de dovezile științifice și va fi stabilită de autoritățile de verificare în conformitate cu normele lor naționale. Pe măsură ce vor apărea noi dovezi științifice, se va putea ajusta perioada pentru care adeverințele vor fi valabile pentru derogarea de la cerințele de sănătate publică aplicabile.

Persoanele vaccinate înainte de instituirea adeverinței electronice verzi ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a obține adeverința necesară. În cazul în care au primit o adeverință de vaccinare care nu îndeplinește standardele de interoperabilitate prevăzute de regulament, pot solicita o nouă adeverință.

Adeverințele verzi, valabile doar în pandemie

Totodată, statele membre pot continua să elibereze dovezi ale vaccinării în alte formate, pentru alte scopuri, în special în scopuri medicale.

Adeverințele sunt legate de pandemia de COVID-19. Sistemul de adeverințe electronice verzi va fi suspendat de îndată ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va declara sfârșitul urgenței de sănătate publică cauzată de COVID-19.

În mod similar, în cazul în care OMS declară o nouă urgență de sănătate publică provocată de COVID-19, de o variantă a acestui virus sau de o boală infecțioasă similară, sistemul ar putea fi reactivat.

La data de 29 aprilie 2021, au fost  adoptate noi amendamente privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) (COM(2021)0130 – C9‑0104/2021 – 2021/0068(COD))(1)

Printre acestea menționăm modificări privind seturile de date incluse în adeverintele de vaccinare cum ar fi: boala sau agentul vizat, fie că este vorba de COVID-19 sau de SARS-CoV-2 sau de una dintre variantele sale, data vaccinării, cu indicarea datei fiecărei doze administrate și a ultimei doze administrate; adeverință valabilă până la [nu mai mult de (un an) de la data vaccinării].

În ceea ce priveste, Certificatul UE COVID-19 și restricțiile de călătorie, statele membre nu introduc și nu pun în aplicare restricții de călătorie suplimentare, cum ar fi carantina, autoizolarea sau un test pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 sau alte măsuri discriminatorii pentru titularii de certificate menționate în prezentul regulament, după introducerea certificatului UE COVID-19.

În cazul în care un stat membru intenționează să pună în aplicare certificatul UE COVID-19 pentru orice utilizare posibilă, în alt scop decât cel preconizat de facilitare a liberei circulații între statele membre, statul membru respectiv creează un temei juridic în dreptul intern, respectând principiile eficacității, necesității și proporționalității, inclusiv dispoziții specifice care să identifice în mod clar domeniul de aplicare și amploarea prelucrării datelor, scopul specific avut în vedere, categoriile de entități care pot verifica certificatul, precum și garanțiile relevante pentru a preveni discriminarea și abuzul, ținând seama de riscurile la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

În contextul procesului de verificare nu se păstrează niciun fel de date. 

În România, Certificatele digitale verzi, care vor înlesni libera circulaţie în UE, în condiţiile crizei sanitare, vor fi implementate cu sprijinul STS, a precizat Ministerul Sănătății pentru Newsweek România.

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online, inclusiv arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online, inclusiv arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.