Legislația de plafonare a tarifelor la gaze și curent, modificată de Guvern. Principalele schimbări

DE Mircea Neacșu | Actualizat: 28.02.2024 - 16:30
Legislația de plafonare a tarifelor la gaze și curent, modificată de Guvern. Principalele schimbări - Foto: Arhivă/ Imagine cu caracter ilustrativ

Guvernul lucrează la modificarea legilației de plafonare a tarifelor la gaze și curent care urma să „expire” la 31 martie 2025. Conform unui draft de Ordonanță, plafonarea va fi prelungită până la 31 martie 2026, dar cu multe schimbări importante pentru toți consumatorii.

SHARE

Consumatorii casnici și noncasnici beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale din noiembrie 2022, prin măsurile de sprijin prevăzute de OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022, prin OUG nr. 119/ 2022 și prin Legea nr. 206/ 2023. 

Conform legilației în vigoare, plafonarea „expiră” la 31 martie 2025. Dar, se pare că, Guvernul lucrează la modificarea acesteia și prelungirea măsurii cu încă un an, până la 31 martie 2026, potrivit unui draft de OUG obținut de economica.net.

Citește și: Facturile la energie electrică cresc în 2024. Românii vor plăti mai mult începând cu această lună

Legislația de plafonare a tarifelor la gaze și curent, modificată de Guvern. Principalele schimbări

- Prețul maxim plafonat pentru consumatorii casnici cu un consum cuprins între 255 și 300 kWh/lună va fi maximum 1,2 lei/kWh, în scădere de la 1,3 lei. La fel va fi facturat și consumul lunar de peste 300 kWh al casnicilor, cu 1,2 lei/kWh. Noile plafoane vor intra în vigoare la 1 aprilie 2024. Celelalte plafoane pentru casnici nu se schimbă.

- Toți consumatorii non-casnici de energie electrică vor plăti un preț maxim plafonat de 1 leu/kWh, începând cu 1 aprilie 2024.

- Limita maximă de preț de decontare de la stat către furnizorii de energie electrică scade la 700 de lei/MWh.

- Toți producătorii români de gaze naturale vor vinde furnizorilor gazele pentru consumul populației și al producătorilor de energie termică la cel mai mic preț dintre nivelul actual de 150 de lei/MWh și un preț al pieței. Acest ultim preț este media tuturor tranzacțiilor din piețe făcute pentru gazele cu livrare în luna respectivă de consum, sau, dacă nu există tranzacții, prețul din luna anterioară. Sunt vizate Petrom, Romgaz și BSOG, în special. Până acum, prețul era fixat la 150 de lei/MWh.

Citește și: 15 miliarde de lei ne-a costat să avem facturi mici la încălzire

- Producătorii de gaze vor plăti impozitul suplimentar și pentru gazele vândute populației la prețurile de mai sus. Până acum, legislația de plafonare îi scutea de la plata impozitului pentru aceste cantități de gaze. Noua regulă va intra în vigoare la 1 aprilie 2024

– Mecanismul de achiziție centralizată a energiei electrice (MACEE), prin care producătorii de energie electrică sunt obligați acum să vândă energie electrică furnizorilor cu clienți finali la prețul de 450 de lei/MWh devine opțional începând cu 1 iulie 2024. După 31 decembrie 2024 MACEE va fi eliminat. Prețul de vânzare a energiei electrice prin MACEE scade de la 450 de lei la 400 de lei/MWh (posibil la 350 de lei/MWh).

- Producătorii de energie eletrică vor plăti impozitul suplimentar de la pragul de preț de 350 de lei/MWh, nu de la cel de 450 de lei/MWh, ca acum, pentru tot ce vând în piețe. Impozitul va fi de 80% din diferența între prețul de vânzare și prețul de referință de 450 de lei/MWh – până acum era 100%. Se scot din baza de impozitare cheltuielile cu dezechilibrele, în limita a 5%, cheltuielile cu hedgingul și cele cu certificatele de CO2, acolo unde este cazul. Vânzările de energie electrică prin MACEE nu vor fi impozitate.

Citește și: Reducere de 2350 lei pe an la plata facturilor, oferită de o companie. Ce condiții a pus?

– Între 1 aprilie 2025 și 1 aprilie 2026, componenta de achiziție a energiei electrice din factura clientului va fi calculată ca sumă între prețul mediu al tuturor tranzacțiilor din piețele la termen cu livrare în luna de consum din piețe (60%) și prețul PZU al lunii respective (40%), plus cel mult 10% adaăugat la această sumă. La acest preț se va adăuga marja fixă de furnizare de 73 de lei/MWh (80 lei la FUI) și tarifele și taxele reglementate

– Între 1 aprilie 2025 și 1 aprilie 2026, componenta de achiziție a gazelor din factura clientului va fi calculată ca sumă între prețul mediu al tuturor tranzacțiilor din piețele la termen cu livrare în luna de consum din piețe (90%) și prețul PZU al lunii respective (10%), la care se adaugă 10%. La acest preț se va adăuga marja fixă de furnizare de 12 lei/MWh (13,5 lei la FUI) și tarifele și taxele reglementate.

Principalele prevederi ale legilației de plafonare a prețurilor la energie în vigoare

Clienți casnici

Clienţii casnici beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale, prin măsurile de sprijin prevăzute de OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022, prin OUG nr. 119/ 2022 și prin Legea nr. 206/ 2023.

Prețul plafonat de gaze naturale pentru clienții casnici este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul se va aplica pentru toți clienții de gaze naturale, indiferent de consumul acestora, până la data de 31 martie 2025.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, clienţii finali casnici de energie electrică vor beneficia de următoarele prețuri finale facturate plafonate:

1. Maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:

- Clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv.

- Clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate electric, necesare efectuării tratamentelor medicale.

- Clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.

- Clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.

Pentru categoriile de clienți de la punctele (b), (c) și (d), prețul final plafonat se va aplica începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate mai sus. În plus, dacă aceste categorii de clienți utilizează locul de consum în calitate de chiriași, va fi necesară și transmiterea unei copii după contractul de închiriere.

2. Maximum 0,80 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh.

Consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh.

Clienții noncasnici

Clienţii noncasnici beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale, prin măsurile de sprijin prevăzute de OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022, prin OUG nr. 119/ 2022 și prin Legea nr. 206/ 2023.

Ȋn perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, preţul plafonat la gaze naturale pentru clienţii noncasnici menţionati mai jos este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus).

Următoarele categorii de clienți noncasnici beneficiază de prețul plafonat aferent consumului de gaze naturale:
- clienții noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh;
- producătorii de energie termică;
- clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale și cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise (în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025).

Clienții noncasnici cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 50.000 MWh beneficiază de un preţ final facturat stabilit de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022.

Următoarele categorii de clienţi noncasnici beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică:

1. Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru următoarele categorii de clienţi:

- întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării înterprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (IMM-uri);

- operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

- autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, judeţelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

- institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- instituţii publice, altele decât cele prevăzute mai sus, precum şi cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

2. Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru consumul integral al următoarelor categorii de clienţi:spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- unităţi de învăţământ publice și private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe, furnizori publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Plafonarea se aplică și pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinaţia de spitale.

Pentru clienţii noncasnici care nu sunt prevăzuţi în categoriile menţionate mai sus, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii 0

Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2024 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te