CCIR vizează extinderea serviciilor în sprijinul mediului de afaceri pe model european

DE Răzvan Nicolae | Actualizat: 18.05.2022 - 20:55
CCIR vizează extinderea serviciilor în sprijinul mediului de afaceri pe model european. / Foto: piatafinanciara.ro

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a anunțat că vizează extinderea gamei de servicii camerale în sprijinul mediului de afaceri, pe baza modelelor implementate cu succes în state precum Austria, Germania, Franța, Italia și Turcia.

SHARE

CCIR a formulat trei propuneri principale pentru extinderea gamei de servicii camerale în sprijinul mediului de afaceri, plecând de la modele consacrate, care și-au dovedit eficiența în state precum Austria, Germania, Franța, Italia și Turcia:

1. Prezența antreprenorilor într-un Catalog al Firmelor, care să genereze vizibilitate și oportunități reale de promovare și internaționalizare, atât în mediul fizic cât și în cel virtual – mai competitiv și liber de barierele fizice și geografice, gestionat de către CCIR și Camerele județene, conform unor modele consacrate, testate și valorificate corespunzător, la nivel european.

2. Certificarea de către Camerele județene a competențelor administratorilor, demers care va consolida circuitul unor afaceri oneste și predictibile și va aduce valoare adăugată atât pentru Stat cât și pentru antreprenori, în relațiile de afaceri pe care aceștia le dezvoltă.

3. Pregătirea şi gestionarea forței de muncă și adaptarea corespunzătoare a calificărilor la nevoile economiei reale. La nivel mondial, camerele de comerț sunt implicate în activitățile de pregătire și perfecționare profesională, în marja afilierii tradiționale a antreprenorilor la sistemele camerale și a cunoașterii aprofundate a realităților mediului de afaceri.

În funcție de profilul economic şi de strategia de dezvoltare pe care o au în vedere, statele din întreaga lume acordă instituției camerale diverse prerogative, întrucât cooperarea dintre Stat și privat reprezintă, pe termen mediu și lung, cea mai bună soluție pentru redresarea și dezvoltarea afacerilor, pe plan global.

Instituția camerală este un organism de tradiție, cu valoare și recunoaștere confirmate, în mod natural, în primul rând de antreprenori, începând cu anul 1599, atunci când prima cameră de comerț din lume se înființa la Marsilia, în Franța. Astăzi, la nivel european, funcționează cel mai mare sistem al camerelor de comerț – Eurochambres, iar la nivel mondial, Camera de Comerţ Internaţională/ International Chamber of Commerce – ICC, fondată în anul 1919, cu mii de membri, companii, asociaţii și camere de comerț din peste 130 de ţări afiliate, este cea mai mare şi mai reprezentativă organizaţie de afaceri din lume.

Membră a celor mai importante foruri pe plan mondial, CCIR gestionează singura rețea a mediului asociativ cu reprezentativitate în toate județele țării, cu o platformă de reprezentare comprehensivă, în măsură să propună și să susțină politici și măsuri adaptate la realitățile antreprenorilor, axate cu prioritate pe asigurarea predictibilității și a unui climat favorabil dezvoltării afacerilor, garant al stimulării inițiativei private și atragerii de investiții autohtone și străine, aspecte care vor conduce la relansarea poziţiei României pe piaţa internațională.

Astăzi, CCIR și Camerele județene sunt pregătite mai mult ca oricând să își asume și, în egală măsură, să li recunoască, rolul de interfață a mediului de afaceri în raport cu autoritățile prin descentralizarea unor atribuții din domenii specifice ale zonei publice, pe modelul altor state europene, vizând preluarea de către rețeaua camerală a sarcinilor referitoare la dezvoltarea și internaționalizarea afacerilor.

O asemenea asumare poate constitui schimbarea în normalitate de care oamenii de afaceri au nevoie astăzi, în contextul în care evoluțiile mediului economic global, digitalizarea și interacțiunea sporită în spațiul cibernetic determină, într-o paradigmă certă, o afiliere – în egală măsură obligatorie și voluntară, orientată către rezultat și consolidată prin servicii de calitate cu beneficii concrete pentru companii.

Indiferent de modul în care sunt organizate camerele de comerţ în lume, Statul trebuie să aibă în vedere necesitatea consolidării și recunoașterii camerelor de comerţ ca instituţii viabile, funcţionale şi moderne, care să poată lucra în interesul economic general, să asigure surse de finanţare (inclusiv indirecte) necesare desfășurării activității camerale în condiţii de normalitate şi competitivitate și, nu în ultimul rând,  să prevadă posibilitatea delegării de competenţe şi atribuţii de la autoritățile publice către camerele de comerţ, plecând de la modelele din state precum Austria, Germania, Franța, Italia și Turcia, unde relația dintre Camera de Comerț și antreprenor este legiferată sub forma membriei obligatorii.

Aceste demersuri sunt esențiale și necesare, mai ales în contextul crizei economice, sociale și de identitate pe care România o traversează, în vederea creării cadrului optim pentru reconsolidarea mediului de afaceri național și, implicit, a economiei țării.

Obiectivele noilor servicii camerale ale CCIR

Prezența antreprenorilor într-un Catalog al Firmelor, care să genereze vizibilitate și oportunități reale de promovare și internaționalizare, atât în mediul fizic cât și în cel virtual – mai competitiv și liber de barierele fizice și geografice, gestionat de către camerele de comerț, conform unor modele consacrate, testate și valorificate corespunzător, la nivel european.

Prin Catalogul Firmelor, Camerele de Comerț vor genera beneficii concrete pentru antreprenori prin conectarea antreprenorilor la o bază de date, nelimitată, de oportunități și resurse, în mediul fizic și online, la nivel global și se vor implica în:

a) realizarea de măsuri de promovare a capitalului autohton și facilitarea accesului acestuia către noi piețe; b) sprijinirea antreprenorilor pentru identificarea de oportunități/parteneri de afaceri/resurse de finanțare, printr-un sistem digitalizat, cu expunere pe plan mondial, prin afilierea CCIR la rețeaua mondială, respectiv, europeană, a camerelor de comerț;
c) sprijinirea activității reprezentanțelor României din străinătate vizând promovarea comerțului;
d) facilitarea și derularea operațiunilor aferente participării companiilor românești la misiunile economice, târgurile și expozițiile internaționale;
e) asigurarea complementarității programelor guvernamentale vizând susținerea exporturilor, inclusiv prin accesarea piețelor extra-comunitare;
f) facilitarea participării oamenilor de afaceri români la evenimente de promovare economică, de natura misiunilor economice, forumurilor de afaceri, întâlnirilor B2B;
g)    sprijin acordat companiilor în toate etapele proiectului propriu de dezvoltare pe plan internațional și alte servicii conexe.

Totodată, prin platforma propusă – Catalogul firmelor, CCIR și camerele județene vor sprijini și Statul român, prin identificarea în fiecare județ a acelor companii care nu apar în statisticile oficiale (implicit care nu au bilanțuri depuse). Prin prezența în Catalogul firmelor antreprenorii români vor beneficia de servicii specializate de sprijin și dezvoltare, în special pe zona de export și internaționalizare a afacerilor, întreaga rețea a Camerelor de Comerț și Industrie din România asumându-și o strategie unitară, care are drept obiective prioritare reconsolidarea afacerilor românești, dinamizarea și optimizarea schimburilor comerciale și, implicit, a balanței comerciale ale României, a exporturilor și stimularea atragerii de investiții în mediul de afaceri național. Având în vedere că serviciile vor fi livrate de către Camerele de Comerț permanent, modalitatea de susținere a platformei presupune achitarea de către antreprenori a unei contribuții anuale cu o valoare rezonabilă (menită să asigure aspecte precum funcționalitatea, actualizarea, încărcarea și valorificarea resurselor informaționale etc.), diferențiată conform încadrării ca IMM potrivit legii.  

Certificarea de către camerele de comerț a competențelor administratorilor, demers care va consolida circuitul unor afaceri oneste și predictibile și va aduce valoare adăugată atât pentru Stat cât și pentru antreprenori, în relațiile de afaceri pe care aceștia le dezvoltă. Concret, emiterea unui certificat de competență va echivala cu deținerea unui pașaport de încredere, cu valabilitate pe plan global, în mediul fizic și în cel online și va asigura reperele de calitate necesare în mediul de afaceri, mai ales în contextul actual marcat de extinderea spectrului derulării afacerilor în mediul virtual urmare condițiilor pandemice Covid-19.  

Scopul introducerii certificatului de competenţă, ca act obligatoriu necesar pentru desfășurarea activității urmare înființării unui nou profesionist, este acela de a crește calitatea actului comercial, de a responsabiliza agenții economici și de a contribui la îmbunătățirea și dinamizarea activității economice.  

Care sunt beneficiile? Încă de la înființarea unei societăți, cu răspundere limitată sau pe acțiuni, reprezentantul legal – cel care va conduce activitatea administrativă, economică și, respectiv, juridică, și care va reprezenta profesionistul în relațiile cu terții, precum și în justiție, va fi informat, va avea create abilităţi de administrare, de management al afacerilor, i se vor oferi informații fiscale și financiare, va conştientiza importanţa activităţii pe care o va desfăşura, va fi informat cu privire la instituţiile cu care va colabora, fie că este vorba de administrarea fiscală a afacerii sau de obținerea unei autorizații sau a unui brevet.   Pentru obținerea certificatului de competență de către reprezentantul profesionistului, alături de dovedirea absolvirii unui curs de instruire în domeniul administrării sau managementului afacerilor, sunt prevăzute condiții cumulative pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată să reprezinte firma, printre care avizul psihologic, cazierul judiciar și fiscal, precum şi îndeplinirea condițiilor de onorabilitate evidențiate prin lipsa condamnărilor specifice, ca elemente inadecvate exercitării cu bună credință a activităților economice și de afaceri. Totodată, este de competența Guvernului să stabilească cursurile de instruire care sunt avute în vedere pentru eliberarea certificatului, elementele pe care trebuie să le conţină acest certificat, precum și nivelul tarifelor pe care le vor încasa camerele județene, ca instituții abilitate cu acordarea certificatului de competenţă.    

Pregătirea şi gestionarea forței de muncă și adaptarea corespunzătoare a calificărilor la nevoile economiei reale. La nivel mondial, camerele de comerț sunt implicate în activitățile de pregătire și perfecționare profesională, în marja afilierii tradiționale a antreprenorilor la sistemele camerale și a cunoașterii aprofundate a realităților mediului de afaceri. Exemple relevate sunt sistemele camerale din Germania, Austria, Franța etc.   CCIR susţine necesitatea relansării învățământului profesional dual și consolidarea sistemului educaţional românesc, prin aprofundarea și valorizarea parteneriatului cu autorităţile publice cu responsabilittnăţi în implementarea sistemului de învăţământ profesional dual, la nivel local, regional şi naţional, pentru asigurarea cadrului necesar dezvoltării resursei umane conform cerinţelor pieței muncii.  

Tradiția şi experiența camerelor de comerţ în formarea profesională a adulţilor certifică competențele ridicate ale acestora în ceea ce privește:  

Ø identificarea nevoilor de instruire corelate cu cerinţele mediului economic;
Ø dezvoltarea de programe de instruire;
Ø pregătirea de formatori;
Ø planificarea, organizarea, implementarea și evaluarea proceselor de instruire;
Ø atragerea de resurse pentru dezvoltarea proceselor de instruire;
Ø certificarea de competențe dobândite în mod non-formal, standardizarea ocupațiilor etc.  

Camerele de comerț județene cunosc specificul local și regional şi participă activ la dezvoltarea durabilă a acestora, prin programe de formare, derulate la înalte standarde calitative, și infrastructură corespunzătoare (spații dedicate, resurse umane calificate etc.) pe care o implică acest proces.  

În acest context, prioritățile CCIR și ale camerelor județene pot fi materializate prin implicarea în proiectarea și implementarea programelor de formare în sistem dual, corespunzătoare unor atribuții precum:  

Ø consilierea companiilor cu privire sistemul de învățământ în sistem dual,  inclusiv referitor la oferta existentă pe piața muncii;
Ø pregătirea, evaluarea și certificarea tutorilor din cadrul companiilor;
Ø înregistrarea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământ dual; 
Ø monitorizarea instruirii și participarea la evaluările elevilor.

Cum sunt organizate camerele de comerț din alte țări din Europa

Austria - WKO

Camera austriacă se bazează pe modelul de drept public, iar calitatea de membru este obligatorie. Camerele economice austriece reprezintă mai mult de 540.000 de companii membre.

Structura WKO: 1. Camera economică federală austriacă (cu sediul la Viena); 2. 9 camere regionale; 3. Organizații profesionale reprezentative; 4. Grupuri profesionale specializate.

Atribuții: adoptarea politicilor orientate spre beneficiul economic al comunității de afaceri, spre exemplu - reducerea impozitelor, reducerea birocrației, subvenții;

WKO furnizează servicii prin ADVANTAGE AUSTRIA, Institutul pentru Promovarea Economică a Camerelor Economice Austriece (IPECEA), The Business Start-up Service.

A.   ADVANTAGE AUSTRIA  - organizația de promovare a comerțului exterior a Camerei Economice Federale a Austriei.  

ADVANTAGE AUSTRIA reprezintă un model de bună practică la nivel european, organizația oferind prin cele  aproximativ 100 de birouri din peste 70 de țări, o gamă largă de informații și servicii de dezvoltare a afacerilor atât pentru companiile austriece, cât și pentru partenerii lor de afaceri internaționali, suport pentru localizarea furnizorilor și partenerilor de afaceri austrieci etc., contribuind astfel la promovarea și internaționalizarea afacerilor. Rețeaua de consilieri economici furnizează informații referitoare la importuri de produse sau servicii din Austria; posibilitățile de export sau investiții; turism și călătorii de afaceri; economie, politică și alte aspecte relevante pentru mediul de afaceri etc.  

Modul de organizare al ADVANTAGE AUSTRIA reprezintă o bună practică și pentru România în marja eficientizării funcționării rețelei externe de consilieri economici și delegării către Camerele de Comerț și Industrie a atribuțiilor vizând reprezentarea economică externă, pe zona economică și comercială.  

B.   Institutul pentru Promovarea Economică a Camerelor Economice Austriece (IPECEA) IPECEA este cel mai important partener al comunității de afaceri austriece pentru calificări și unul dintre cei mai buni furnizori de educație suplimentară din Europa. Rețeaua IPECEA este formată din organizația mamă din Viena și din 9 sedii regionale IPECEA, cu 80 de filiale locale. Serviciile oferite de toate IPECEA sunt orientate către cerințele de calificare ale companiilor și ale angajaților acestora.  

C.   The Business Start-up Service regăsit în mai mult de 90 de centre de informare situate în camerele provinciale și punctele de contact regionale. Acest serviciu oferă consultanță juridică și economică, coaching-uri pentru înființarea de afaceri.  

Calitatea de membru: Legea prevede calitatea de membru obligatorie la camerele și organizațiile profesionale reprezentative pentru toate activitățile antreprenoriale în artizanat și meserii, industrie, comerț, servicii bancare și asigurări, transport și logistică, turism și agrement și informare și consultanță.   Fiecare persoană/entitate care are dreptul să desfășoare o afacere independentă în meșteșuguri și comerț, industrie, minerit, finanțe, servicii bancare și asigurări, transport, informații și comunicații, difuzare, turism și agrement, precum și alte servicii, este membră a WKO, conform dreptului austriac. În același timp, fiecare membru WKO este, de asemenea, membru al mai multor organizații ale Camerei Economice. În acest fel, fiecare membru aparține Camerei regionale a provinciei sale federale și a Grupului comercial relevant, precum și Camerei Economice Federale austriece și Asociației comerciale competente. Membrii au dreptul la reprezentarea intereselor lor comune de către WKO. În plus, aceștia sunt, de asemenea, îndreptățiți să aibă interesele reprezentate direct de birourile regionale, grupurile comerciale, sectoarele industriale regionale și camerele economice din provinciile federale. Toți membrii au dreptul de a vota și de a candida la alegerile WKO.

Responsabilități: Membrii sunt obligați să aducă o contribuție și să furnizeze orice informații necesare solicitate de reprezentanța lor profesională pentru a-și îndeplini sarcina.

Contribuțiile membrilor, cunoscute sub numele de „Kammerumlagen”, sunt utilizate pentru finanțarea celor 10 Camere Economice. Contribuțiile de bază - „Grundumlage” - sunt utilizate exclusiv pentru finanțarea organizațiilor comerciale (reprezentanți comerciali, grupuri comerciale și asociații comerciale).

1.    Finanțarea: WKO este finanțată în principal prin contribuțiile aduse de membrii săi. În comparație cu alte țări în care camerele sunt parțial finanțate din bani publici sau subvenții de stat, WKO reprezintă interesele și preocupările membrilor săi în mod independent și fără instrucțiuni (fără influență de stat!). Ce suprataxe există? • Taxe camerale 1 (KU 1) • Taxe camerale 2 (KU 2) • Contribuția de bază  

De ce există taxe diferite? Taxele de cameră (KU1 și KU2) sunt utilizate pentru finanțarea WKO. Pentru a asigura o distribuție echitabilă a contribuțiilor financiare, taxa de cameră 1 și taxa de cameră 2, pe de o parte, pe vânzări (impozit pe intrare, taxa de achiziție, ...) și, pe de altă parte, numărul angajaților (salariul total). Contribuția de bază este utilizată exclusiv pentru finanțarea grupurilor de specialiști. Taxa de cameră 1 este reglementată în secțiunile 122 și 126 din Legea Camerei de Comerț. În principiu, toți membrii organizației Camerei de Comerț KU 1 sunt obligați să plătească taxa de camera 1.  

Baza pentru determinarea taxei de cameră KU 1, așa-numita bază de evaluare, constă din: • impozitul pe vânzări facturat membrului camerei; • impozitul pe vânzările la import datorat de către membrul camerei (care se plătește la importurile din Țări din afara UE) • taxa de achiziție datorată de membrul camerei (care se datorează pentru achiziții dintr-o țară UE)

Toate structurile WKO sunt organisme autonome de drept public și reprezintă interesele membrilor lor. Deși structurile WKO sunt supuse reglementărilor legale prin supravegherea și examinarea de către Curtea austriacă de Audit, acestea sunt totuși autonome și independente de stat, în măsura în care sunt finanțate prin contribuțiile membrilor, stabilesc propriile agende și au propriile procese decizionale de către reprezentanții aleși prin vot democratic.

Franța – Camera de Comerț şi Industrie a Franţei/CCIF

CCIF, care are statut de organizație non-guvernamentală, reprezentând 125 entităţi de tip cameral, respectiv circa 2 900 000 companii cotizante.

1.    Atribuții și active ale CCIF sau gestionate de către aceasta Pentru realizarea obiectivelor şi misiunii sale,  CCIF gestionează o serie de active aflate în proprietate totală sau parţială a acesteia, respectiv: - porturi, aeroporturi și aerodromuri care, prin legăturile lor maritime și aeriene, contribuie la dezvoltarea activităților economice și la mobilitatea oamenilor.

Camerele franceze gestionează în total:

·       152 porturi (exemple porturi maritime: Bayonne, Brest, Nice, Var, porturi fluviale: Grand Lille, Nord Isere, Pays D'arles)

Dintre acestea:
-        70 porturi comerciale (31 fluviale şi 39 maritime) care deservesc 85 milioane tone mărfuri, 2,5 milioane vehicole şi 21  milioane pasageri.
-        43 porturi de pescuit, care produc 91 000 tone de peşte. In acest cadru CCIF conduce 25 de pieţe de licitaţie peşte.
-        39 porturi de agreement, pentru 85 000 de pasageri.

·       53 aeroporturi și 14  aerodromuri

·       37 centre de congrese și centre de expoziții care contribuie la animație și la viața socială, culturală, artistică sau economică a teritoriilor;

·       259 afaceri de servicii imobiliare și de cazare de afaceri care, sub formă de incubatoare de afaceri sau locuri terțe, permit antreprenorilor să își dezvolte activitatea;

·        10 zone de activitate economică (industrial estates) care contribuie la atractivitatea economică a unui teritoriu prin reunirea furnizorilor de bunuri și servicii și a consumatorilor.

Implicarea Camerelor de Comerț în funcționarea activelor este exprimată la diferite niveluri:
- Managementul direct de către CCI, în general atunci când este proprietar și administrator;
- Management delegat de către un terț CCI , atunci când acesta nu este proprietarul echipamentului, ci managerul;
- Management delegat de CCI unui terț, CCI fiind proprietarul, dar nu și managerul echipamentului; Participarea CCI într-o structură mixtă;
- Parteneriatul CCI cu o terță parte.  

2.    Activitatea de reprezentare externă CCIF Este asigurată de CCIF International/CCIFI, din anul 1907, este parte a CCIF şi constă din 124 de entităţi externe înfiinţate în 95 de ţări.   CCIFI are 35 700 companii membre şi funcţionează cu 1200 de angajaţi biculturali. Rețeaua de reprezentare externă a CCIFI acoperă următoarele continente:
·       Africa                    – 12 birouri,
·       Europa                   – 34 birouri,
·       America de Sud     – 16 birouri,
·       Asia-Oceania         – 21 birouri,
·       Orientul Mijlociu   – 10 birouri,
·       America de Nord   – 23 birouri.  

3.    Formare profesională  

CCIF este implicată în activități de învățământ, formare profesională şi educație, girând 500 de entități de formare profesională, 150 de şcoli superioare şi 141 centre de formare profesională, sprijinind anual, formarea/reorientarea profesională/perfecţionarea a 500 000 tineri şi adulţi, 100 000 de studenţi şi 80 000 de ucenici în diverse meserii. Având în vedere că implicarea Camerelor de Comerț franceze în activitățile de formare profesională generează plusvaloare în economie, considerăm că și în România pot fi acordate atribuții suplimentare Camerei de Comerț și Industrie a României și CCI Județene în ceea ce privește proiectarea și implementarea programelor de formare în sistem dual, corespunzătoare unor atribuții precum:  

Ø consilierea companiilor cu privire sistemul de învățământ în sistem dual,  inclusiv referitor la oferta existentă pe piața muncii;
Ø pregătirea, evaluarea și certificarea tutorilor din cadrul companiilor;
Ø înregistrarea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământ dual; 
Ø monitorizarea instruirii și participarea la evaluările elevilor.  

4.    Calitatea şi taxele de membru CCIF Apartenența ca membru la Camerele de Comerț franceze este obligatorie. Resursele financiare ale CCIF constau din:

·       o cota parte din taxa adițională pe contribuția funciară a firmelor, ·       o cotă parte a taxei pe valoarea adăugată,
·       resurse din activităţi proprii,
·       subvenţii. Bugetul consolidat anual al rețelei CCIF este de circa 3,3 miliarde de euro şi este dedicat următoarelor acțiuni: 32% pentru sprijinirea întreprinderilor și a serviciilor generale 45% pentru activități de formare / ocupare forţă de muncă 22% pentru sprijinirea teritoriilor / managementul activelor deţinute de CCIF  1% Reprezentarea companiilor la autoritățile publice.

Italia – Uniunea Italiană pentru Camerele de Comerț (Unioncamere)

Uniunea Italiană a Camerelor de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură - Unioncamere, este un organism cu personalitate juridică de drept public, ce funcționează în temeiul articolului 7 din legea nr. 580, astfel cum a fost modificată prin Decretul legislativ 15 februarie 2010, nr. 23 și exercită, într-un regim de autonomie funcțională, cu competențele prevăzute de lege.

Sistemul camerelor italiene este format din camere de comerț organizate la nivel teritorial, asociații regionale, filiale, centre regionale din străinătate, camere de comerț italiene în străinătate, companii speciale, puncte europene de informații, plus peste o mie de întreprinderi în infrastructură, consorții și alte organizații.

Camerele de comerț din străinătate sunt constituite într-o rețea mondială care este prezentă în 58 de țări, cu 81 de camere italiene, 160 de sucursale și 20.000 de membri în întreaga lume.

Principalele regiuni sunt:
-        America Centrală și de Sud: 18 birouri;
-        America de Nord: 9 birouri;
-        Africa și Orientul Mijlociu: 8 birouri;
-        Asia: 10 birouri; -        Oceania: 4 birouri;
-        Europa Continentală: 32 de birouri.

Toate Camerele italiene din străinătate fac parte din Assocamerestero, un organism central al Camerelor din străinătate cu sediul la Roma.  

Atribuții:

Ø Unioncamere, în calitate de reprezentant al sistemului camerelor, dezvoltă orice inițiativă utilă pentru a promova internaționalizarea economiei italiene și prezența companiilor italiene pe piețele mondiale, împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice;

Ø Unioncamere promovează și coordonează utilizarea de către sistemul cameral a  programelor și fondurilor comunitare, în acord cu categoriile economice, acționând atât ca persoană de contact pentru Comisie sau alte organisme ale Uniunii Europene, cât și ca gestionar al intervențiilor;  

Ø Unioncamere exercită și alte funcții în raport cu cele propuse de alte instituții, organe legislative, organe guvernamentale, autorități independente, în interesul sistemului cameral. De asemenea, Unioncamere exercită orice alte funcții delegate de Ministerul Dezvoltării Economice.  

Finanțarea sistemului italian prin Registrul Afacerilor și membria Registrul afacerilor/ Registro Imprese - www.registroimprese.it - este registrul public italian în care toate companiile și societățile individuale care operează pe teritoriul italian sunt obligate să se înregistreze. În Italia, fiecare Cameră de Comerț deține Registrul Afacerilor, în concordanță cu competența sa teritorială.  

În prezent sunt peste 6 mil. de companii înregistrate, care achită o taxă anuală. Taxa anuală constituie o sumă pe care toate companiile înregistrate în Registrul Afacerilor trebuie să o plătească în favoarea Camerei de Comerț competente teritorial (Legea 580/93 Art. 18). Cuantumul taxei anuale se stabilește anual prin decret interministerial. Taxa anuală se aplică diferențiat (taxă fixă sau raportată la cifra de afaceri – în funcție de statut), atât pentru companiile care au sediul în regiune cât și puncte de lucru.

Supravegherea activităților Unioncamere este responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Economice, în conformitate cu articolul 4 din legea din 29 decembrie 1993, nr. 580, astfel cum a fost modificată prin decretul legislativ din 15 februarie 2010, nr. 23. Gestionarea financiară a Unioncamere este supusă controlului Curții de Conturi, așa cum este prevăzut la articolul 12 din legea nr. 259, cu modificările și completările ulterioare, articolul 12, paragraful 19 al decretului-lege din 18 ianuarie 1993, nr. 8, coroborat cu amendamente aduse prin legea nr. 68, din 19 martie 1993, cu modificările și completările ulterioare.

Modul de organizare și funcționare a Registrului Afacerilor reprezintă o bună practică și pentru România în marja oportunității implementării Catalogului Firmelor.

Prin Catalogul Firmelor, Camerele de Comerț din România își propun să genereze beneficii concrete pentru antreprenori prin conectarea acestora la o bază de date, nelimitată, de oportunități și resurse, care va oferi servicii precum:
a)    promovarea capitalului autohton și facilitarea accesului acestuia către noi piețe;
b)    sprijinirea antreprenorilor pentru identificarea de oportunități/parteneri de afaceri/resurse de finanțare, printr-un sistem digitalizat, cu expunere pe plan mondial, prin afilierea CCIR la rețeaua mondială, respectiv, europeană, a camerelor de comerț;
c)    sprijinirea activității reprezentanțelor României din străinătate vizând promovarea comerțului;
d)    facilitarea și derularea operațiunilor aferente participării companiilor românești la misiunile economice, târgurile și expozițiile internaționale;
e)    asigurarea complementarității programelor guvernamentale vizând susținerea exporturilor, inclusiv prin accesarea piețelor extra-comunitare;
f)     facilitarea participării oamenilor de afaceri români la evenimente de promovare economică, de natura misiunilor economice, forumurilor de afaceri, întâlnirilor B2B;
g)    sprijin acordat companiilor în toate etapele proiectului propriu de dezvoltare pe plan internațional și alte servicii conexe.

Germania – Camera de Comerț și Industrie Germană  ( DIHK )

DIHK este formată din 79 de camere (IHK) care sunt organisme statutare publice cu autoadministrare sub inspectoratul ministerului de stat al economiei.

DIHK are sediul la Berlin, un birou important la Bruxelles și birouri de reprezentare în toată Europa.

AHK în desfășoară activitatea  în 92 de state, având 140 de locații. Reprezentanțele sunt împărțite astfel :

- Europa – 34 birouri;

- America – 21birouri;

- MENA ( Orientul Mijlociu și Africa de Nord) – 10 birouri;

- Africa Sub-Sahariană – 8 birouri;

- Asia – Pacific – 19 birouri;

Calitatea de membru este obligatorie. Camerele de comerț germane înregistrează peste 3 milioane de membri, IHK Munchen fiind cea mai mare, cu peste 350 000 companii.

Contribuțiile IHK sunt plătite de către toate companiile membre, excepție făcând start-up-urile, care în primii 2 ani au asigurată calitatea de membru în mod gratuit. Acestea aduc o contribuție obligatorie pe baza  performanței lor economice din anul respectiv.

Din contribuțiile de bază și alocările de la IHK, DIHK are un buget anual de aproximativ 47,1 milioane de euro pentru finanțarea activității.

Bugetul anual include și veniturile din taxele cu care IHK-urile contribuie la finanțarea rețelei camerelor de comerț germane în străinătate (rețeaua AHK), formată din camere de comerț din străinătate, precum și delegații și birouri de reprezentare. În cooperare cu Ministerul Federal pentru Afaceri Economice și Energie (BMWi), DIHK supraveghează această rețea, care este finanțată, printre altele, și prin subvenții de la BMWi.

În plus față de taxele și contribuțiile de la Camerele de Comerț și Industrie locale, veniturile DIHK provin în principal din exercițiul propriu și din subvențiile federale pentru reprezentanțele externe.

Aproximativ 50% din cheltuielile DIHK și a filialelor sale, sunt reprezentante de cheltuielile  de personal. DIHK are peste 1.000 de angajați în Germania și în străinătate - la DIHK din Berlin și Bruxelles, la filialele sale DIHK Service GmbH, DIHK DEinternational GmbH și DIHK Gesellschaft für Berufsbildung, precum și la delegații, reprezentanțe din străinătate.

Service GmbH este o filială deținută integral de DIHK și acționează ca o companie de proiect pentru Camerele de Comerț și Industrie (IHK) , precum și pentru Camerele de Comerț Germane din Străinătate (AHK). Este un proiectant, dezvoltator și implementator de proiecte pentru IHK, AHK și DIHK.

Învățământul profesional dual

Sistemul german de organizare a învățământului profesional dual s-a dezvoltat  de-a lungul secolelor şi s-a dovedit a fi o resursă valoroasă pentru economia germană. Termenul "dual" se referă la o pregătire practică, care este în mare parte organizată şi desfăşurată de către companii, fiind completată prin pregătire teoretică în școlile profesionale de stat.

Materia predată este stabilită de către stat și mediul economic, inclusiv de reprezentanți ai forței de muncă. Companiile definesc astfel cerințele practice, statul împreună cu companiile fondul teoretic necesar, interacțiunea cu sistemul școlar public și calificările minime necesare pentru recunoașterea profesiei de formare. În total sunt reglementate în prezent în acest mod 328 de profesii  în Germania.

De sistemul dual beneficiază toate părțile interesate: companiile obțin personal care îndeplinește exact cerințele operaționale; angajaţii beneficiază pe termen lung în urma calificărilor și a experienței de muncă de salarii mai mari, iar Statul are acces la o forță de muncă calificată, ce reprezintă un factor esențial pentru o dezvoltare economică de succes pe termen lung şi șomaj scăzut.

Beneficii pentru comunitate si economie? Având o educație solidă tinerii primesc o perspectivă profesională pe termen lung și, prin urmare, de asemenea, o perspectivă de viață. Formarea profesională este baza dezvoltării economiei și a antreprenoriatului, în timp ce lipsa de pregătire și perspectivă a unei generații tinere poate avea efecte devastatoare pentru o întreagă societate.

Având în vedere că implicarea Camerelor de Comerț germane în activitățile de formare profesională generează plusvaloare în economie, considerăm că și în România pot fi acordate atribuții suplimentare Camerei de Comerț și Industrie a României și CCI Județene în ceea ce privește proiectarea și implementarea programelor de formare în sistem dual, corespunzătoare unor atribuții precum:

Ø consilierea companiilor cu privire sistemul de învățământ în sistem dual,  inclusiv referitor la oferta existentă pe piața muncii;

Ø pregătirea, evaluarea și certificarea tutorilor din cadrul companiilor;

Ø înregistrarea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământ dual; 

Ø monitorizarea instruirii și participarea la evaluările elevilor.

Tradiția şi experiența camerelor de comerţ în formarea profesională a adulţilor certifică competențele ridicate ale acestora în ceea ce privește:

Ø identificarea nevoilor de instruire corelate cu cerinţele mediului economic;

Ø dezvoltarea de programe de instruire;

Ø pregătirea de formatori;

Ø planificarea, organizarea, implementarea și evaluarea proceselor de instruire;

Ø atragerea de resurse pentru dezvoltarea proceselor de instruire;

Ø certificarea de competențe dobândite în mod non-formal, standardizarea ocupațiilor etc.

Camerele de comerț județene cunosc specificul local și regional şi participă activ la dezvoltarea durabilă a acestora, prin programe de formare, derulate la înalte standarde calitative, și infrastructură corespunzătoare (spații dedicate, resurse umane calificate etc.) pe care o implică acest proces.

Turcia – Uniunea Camerelor și Schimburilor de Mărfuri din Turcia  (TOBB)

TOBB este confederația tuturor camerelor locale de comerț, industrie și maritime, precum și a burselor de mărfuri din Turcia. Are statut de organizație non-guvernamentală.

Membria este obligatorie. TOBB înregistrează 1,5 milioane de companii membre și funcționează prin 365 de Camere de Comerț Regionale și Burse de Mărfuri, distribuite în 160 de județe și 81 de provincii.

Taxa de înregistrare și taxa anuală a membrilor nu trebuie să fie mai mică de 10% și mai mult de 50% din salariul minim brut lunar raportat la nivelul Turciei, respectiv între 42,2 euro și 211 euro.

Participațiile TOBB

TOBB deține participații (integrale sau parțiale) la următoarele categorii de organizații:

Ø Oficial / Guvernamental

   -  Centrul Național de Productivitate;

   -  Institutul Turc de Standardizare;

   -  Centrul de promovare a Exporturilor;

   -  Organizația pentru dezvoltare;

   -  Consiliul de Presă și Anunțuri;

   -  Fondul de pensii al Forțelor Armate (OYAK) – este cele mai mare fond de pensii din Turcia, constituit sub forma unui grup de companii cu activități în minerit, metalurgie, construcții, industria automotive, finanțe, energie și agricultură.

Grupul de companii înregistrează o cifră de afaceri de circa 5 mld. Euro, având active totale de 10,8 mld. Euro. Companiile înregistrează exporturi anuale de aproximativ 3,9 mld. Euro , reprezentând 2.8% din exportul total al Turciei.

   -  Institutul pentru Administrarea Afacerilor;

   -  Institutul Turc pentru Management Industrial (TÜSSIDE);

   - Asociația Asigurărilor Sociale pentru meseriași meșteșugari și alți lucrători independenți (BAGKUR);

   -  Universitatea 9 septembrie - Centrul de cercetare și implementare a regiunii Egee;

   -  Înaltul Comitet de Știință și Tehnologie;

Ø Social

- Fundația pentru Dezvoltare Economică (IKV);

- Fundația pentru Cercetare Economică (IAV);

- Fundația de promovare a Turciei (TÜTAV);

- Fundația pentru susținerea formării profesionale și a industriilor mici;

- Fundația Națională pentru Educație;

- Fundația Turcă pentru Sănătate și Planificare Familială (TAPEV);

- Fundația Turcă pentru Protecția Meșteșugarilor;

- Fundația Turcească Lyods;

- Fundația TOBB pentru Asigurarea și pensionarea personalului;

- Fundația Istanbul pentru Servicii Publice și Orășenești;

- Fundația Mevlana;

- TOBB ETU - Spital Universitar;

- Universitatea de Economie și Tehnologie TOBB

Ø Comercial

- Magazine Generale Turcești (UMAT) – compania deține peste 55000 de m2 de spații de depozitare în 5 sucursale din Turcia;

- Acumulatori pentru uz militar și comerț Inc. (ASPILSAN) – Obiectul principal de activitate a fost furnizarea de baterii de tip Ni-Cd pentru Forțele Armate Turcești. În prezent, compania produce peste 150 de tipuri diferite de acumulatori, inclusiv baterii pentru terminale radio de mână / spate de destinație civilă și militară, echipamente de luptă, industria aerospațială și de apărare.

- Banca Centrală a Republicii Turcia

- Istanbul World Trade Center (IDTM)

- Zona liberă Mersin (MESBAS) – zona liberă însumează 836.000 de m2;

- Zona liberă Antalya (ASBAS) – peste 782.000 de m2;

- Centrul expozițional Izmir (IZFAS) – deține o suprafață totală de 330.000 m2  , din care 119.000 m2 de zona expozițională interioară și exterioară;

- Fondul de garantare a creditelor (KGF) - acționează ca un garant pentru IMM-urile și întreprinderile care nu pot obține un împrumut din cauza garanțiilor insuficiente. Fondul sprijină IMM-urile și întreprinderile prin facilitarea accesului la finanțare.

- BALO Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar – companie din sectorul logistic. Asigură transport intermodal pe cale ferata pe ruta Turcia (Anatolia) – UE (cu precădere Ungaria și Germania).

- TOBBUND Logistics Investmets SA – este o asociere între TOBB și Asociația Internațională a Transportului Rutier din Turcia (UND). Compania deservește industria logistică din Turcia prin oferirea de soluții de simplificare a proceselor de tranzit.

- TMO-TOBB Depozitare produse agricole;

-  Kobi Venture Capital Investment Trust – Companie de investiții;

- Centrul de Arbiraj Istanbul;

Reprezentare externă:

TOBB deține birouri de reprezentare permanente la Bruxelles și Washington.

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.