Comisia Europeană solicită României să închidă şi să reabiliteze 15 depozite ilegale de deşeuri

DE Alex Darvari | Actualizat: 30.10.2020 - 22:07

Comisia Europeană solicită României să închidă şi să reabiliteze 15 depozite ilegale de deşeuri, care au beneficiat deja de perioadă de tranziţie.

SHARE

 Comisia apreciază calendarul pentru închiderea acestora ca fiind ”incert” şi acordă României 2 luni pentru a răspunde la scrisoarea de întârziere. De asemenea, Comisia solicită României asigurarea protecţiei habitatelor şi a speciilor, respectarea normelor privind apele reziduale urbane şi reducerea poluării, arată news.ro.

 ”Comisia solicită României să închidă, să etanşeze şi să restaureze din punct de vedere ecologic un număr de 15 depozite ilegale de deşeuri care au beneficiat de o perioadă de tranziţie în conformitate cu Tratatul de aderare a României. În temeiul Directivei-cadru privind deşeurile (2000/60/CE), statele membre au obligaţia de a recupera şi a elimina deşeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană şi mediul, interzicând abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deşeurilor. Deşeurile trebuie tratate fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau animale, fără a cauza neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta în mod negativ peisajul sau zonele de interes special. Pactul verde european şi Planul de acţiune al UE pentru economia circulară vizează accelerarea tranziţiei către o economie circulară, bazată pe un nivel înalt de eficienţă a resurselor, pe reducerea deşeurilor şi pe rate ridicate de reciclare în toate sectoarele”, a transmis, vineri, Comisia Europeană.

Potrivit sursei citate, în România, 101 depozite de deşeuri neconforme, care au beneficiat de o perioadă de tranziţie, ar fi trebuit să fie închise până în iulie 2019. Conform informaţiilor primite din partea României, 86 de depozite de deşeuri sunt în prezent închise şi reabilitate. Calendarul pentru închiderea şi reabilitarea celor 15 depozite de deşeuri rămase este incert, lucrările de închidere a majorităţii acestor depozite de deşeuri nefiind încă demarate.

Prin urmare, Comisia adresează astăzi României o scrisoare de punere în întârziere. România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde la scrisoare; în caz contrar, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

De asemenea, Comisia solicită României să transpună integral în legislaţia naţională Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică. Această directivă contribuie la protejarea biodiversităţii în Uniunea Europeană.

”Transpunerea incorectă a dispoziţiilor directivei poate compromite obiectivele acesteia de conservare. În conformitate cu Pactul verde european şi cu strategia europeană privind biodiversitatea, este esenţial ca UE să oprească pierderea biodiversităţii prin îmbunătăţirea şi refacerea ecosistemelor deteriorate în vederea atingerii unei stări ecologice bune. Printre alte probleme, legislaţia României nu menţionează în mod explicit că măsurile de conservare incluse în planurile de gestionare trebuie să ţină seama de necesităţile ecologice ale tipurilor de habitate naturale şi ale speciilor prezente pe teritoriul respectivelor situri. Acest lucru are un impact direct asupra calităţii planurilor de gestionare, având în vedere că s-ar putea ca acestea să nu conţină măsurile necesare protejării respectivelor tipuri de habitate şi specii. De asemenea, legislaţia naţională limitează domeniul de aplicare al principalelor dispoziţii ale directivei la activităţile desfăşurate în cadrul siturilor Natura 2000. Astfel sunt excluse toate celelalte cauze posibile de deteriorare sau de perturbare provenite din afara siturilor. Ţinând cont de faptul că guvernanţa în materie de mediu joacă un rol esenţial în facilitarea funcţionării corespunzătoare a diferitelor norme sectoriale, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere. România are la dispoziţie două luni pentru a remedia situaţia; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat”, a mai transmis Comisia Europeană.

În plus, Comisia a decis astăzi să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului) în zone urbane mari.

De asemenea, Comisia îndeamnă insistent Grecia şi România să adopte programele naţionale de control al poluării atmosferice, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici.

Directiva prevede obligaţia statelor membre de a elabora, a adopta şi a pune în aplicare programe naţionale de control al poluării atmosferice, în vederea atingerii unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te