Daea, noul ministru al Agriculturii. Student de 10 la materialism dialectic și agronomie socialistă

DE Petre Bădică | Actualizat: 02.09.2022 - 18:14
Daea, noul ministru al Agriculturii. Student de 10 la materialism dialectic și agronomie socialistă / INQUAM PHOTOS, Octav Ganea
Daea, noul ministru al Agriculturii. Student de 10 la materialism dialectic și agronomie socialistă / INQUAM PHOTOS, Octav Ganea

Petre Daea va prelua ministerul Agriculturii, în urma demisiei lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, ca acesta să fie titularul de la Agricultură, au precizat surse social-democrate. A studiat la Ștefan Gheorghiu.

Investește în acțiuni cu 0% comision!

Capitalul tău este expus riscurilor.
SHARE

Petre Daea este membru al PSD de peste 15 de ani şi a mai condus ministerul Agriculturii în 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. A fost parlamentar PSD iar după câştigarea alegerilor de către PSD, în 2017, a fost ministru al Agriiculturii în guvernele conduse de Sorin Grindeanu, (ianuarie până îni unie 2017), Mihai Tudose, (iunie 2017 - ianuarie 2018 ) şi Viorica Dăncilă ( ianuarie 2018 - noiembrie 2019).

 

Activistul de 10 a lui Ceaușescu

Petre Daea a devenit specialist în agricultura socialistă, ideolog și propagandist al regimului comunist, după ce a studiat patru ani la Academia Ștefan Gheorghiu, școala de partid și de cadre a PCR.

Pentru a fi admis la „Ștefan Gheorghiu“, Petre Daea a arătat că are o origine sănătoasă, a dovedit devotament față de Partidul Comunist, a fost propus de organizațiile muncitorești ale PCR și, în final, a primit binecuvântarea lui Nicolae Ceaușescu. 

În perioada 1976 – 1979, Petre Daea a urmat „cursurile universității politice și de partid“ (Ștefan Gheorghiu - n.red.), după cum singur menționează într-un document obținut de Newsweek România. 

Acest aspect nu este menționat în cv-ul oficial al ministrului de astăzi al Agriculturii. Între 1982 – 1983, Petre Daea s-a întors la Academia de Partid „Ștefan Gheorgiu“, urmând Institutul Central de Pregătire a Cadrelor de Conducere din Economia și Administrația de Stat. Pe site-ul guvernului, actualul ministru al Agriculturii pretinde însă că la institut ar fi obținut un doctorat, dar documententele consultate de Newsweek România îl contrazic. 

Petre Daea a fost cursant la secția „Agricultură/CAP“. A luat note de 10 la examene precum „Materialismul dialectic și istoric, concepția revoluționară despre lume și viață a PCR, fundament teoretic al conștiinței socialiste“ sau „Atributele conducerii unității agricole socialiste“.

Ministrul Agriculturii a învățat atunci nu doar agricultură colectivistă și CAP-istă. El se angaja la „înfăptuirea unei adevărate revoluții în gândirea tuturor oamenilor muncii care își desfășoară activitatea în agricultură“. 

În anii ’80, cei mai negri ai regimului Ceaușescu, acest lucru însemna îndoctrinarea muncitorilor și țăranilor cu ideologia comunistă. La asta s-a angajat Petre Daea cu mare avânt. Documentele și informațiile pe care le publicăm arată că ministrul Agriculturii din guvernul Dăncilă s-a înregimentat în Partidul Comunist încă din facultate, unde a condus diverse asociații studențești. 

În paralel cu activitatea sa de inginer agronom, Daea asigura, într-o notă, secretariarul Comitetului Central al PCR că „am continuat să studiez pentru a-mi ridica nivelul politic și idoleogic“.

Citește și: Dosarul de cadre a lui Petre Daea

Cererea. Sunt membru de partid de la 21 de ani


Pe 5 iunie 1982, Petre Daea depune cererea pentru înscrierea la Institutul Central de Pregătire  a Cadrelor de Conducere din Economia și Administrația de Stat/ Secția Agricultură din cadul Academiei „Ștefan Gheorghiu“. 

Pe o singură coală A4, Petre Daea menționeză că s-a născut în 1949 în județul Mehedinți, pe data de 2 noiembrie, că are naționalitatea română și este inginer agronom, starea civilă căsătorit. Este membru de partid din 1970 (precoce, la 21 de ani). Locul său de muncă este la CUASC Broșteni unde este inginer șef. Numărul de telefon unde poate fi găsit este 28. Este absolvent al Facultății de agronomie, Institutul Agronomic Timișoara, de profesie fiind inginer.

„Vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea pentru examenul de admitere la Institutul Central de Pregătire a Cadrelor de Conducere din Economie și Administrație din cadrul Academiei Ștefan Gheorghiu. Anexez diploma de studii, certificatul de naștere, fișa medicală, memoriu de activitate profesională, certificatul de căsătorie, două fotografii 4//6, o fotografie ¾. Semnătura“.

„Pentru școlile de partid, cursanții erau recrutați de comitetele regionale de partid... care trebuiau să fie vigilente pentru ca în școlile de partid să nu intre elemente dușmănoase“, se arată în cartea mai sus menționată.

Examenul. Învățăturile tovarășului Ceaușescu sunt de o inestimabilă valoare


În iunie 1982, Petre Daea susține „proba de concurs“ la disciplina „Organizarea și conducerea activității în agricultură“. Foarte probabil este examenul de admitere al fostului ceapist la Institutul Central de Pregătire a cadrelor de Conducere din Economia și Administrația de Stat.

Pe 7 pagini, Daea dezvăluie, cu un scris aproape ilizibil, cu multe ștersături, viziunea sa despre agricultura socialistă a anilor ’80. Primul subiect al examenului scris este:

„Înfăptuirea unei noi revoluții agrare și folosirea rațională a pământului“. 

Daea începe cu o laudă deșănțată adusă Partidului Comunist și odiosului dictator. 

„Congresul al XII-al al PCR, Congresul al doilea al țărănimii, Plenara CC al PCR din 22-23martie 1978 sunt de o inestimabilă valoare teoretică și practică care pun în centrul dezvoltării socialiste a României înfăpturiea unei noi revoluții agrare.  La Congresul al doilea al țărănimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la noua revoluție agrară spunea «ne-am propus realizarea unei noi revoluții în ceea ce privește producția, productivitatea, eficiența, ridicarea vieții sociale de la sate»“. 

Citește și: Dosarul lui Petre Daea - Mi-am ridicat nivelul politic și ideologic
 
Dosarul lui Petre Daea - Notă maximă în agricultura de Broșteni


În paralel cu activitatea sa de inginer agronom, Daea asigura, într-o notă, secretariarul Comitetului Central al PCR că „am continuat să studiez pentru a-mi ridica nivelul politic și idoleogic“. Cu acest nivel politic ridicat, obținut exclusiv în comunism, Petre Daea se pregătește ca anul viitor să coordoneze stabilirea noii Politici Agricole Comune a Uniunii Europene.

Petre Daea a petrecut la Academia „Ștefan Gheorghiu“, școală politică de elită a Partidului Comunist, 4 ani. Timp suficient pentru a deveni un tovarăș și un ideolog de nădejde,  pregătit să îi convertească și pe alții la comunism. „Învățământul de partid (în România comunistă - n.red.) a fost și un mijloc de îndoctrinare politică. El trebuia să îi educe atât pe membrii de partid, cât și pe nemembri, în spiritul devotamentului față de partid și socia-lism“, explică Nicoleta

În cv-ul său oficial, Petre Daea menționează doar una dintre „opririle“ sale la școlile Partidului Comunist, cea dintre 1982 și 1983. Atunci, s-a specializat la Institutul de Pregătire a Cadrelor de Conducere din Economie și Administrație, unde a devenit „doctor în economie“.

Istoria institutului începe în 1967, când a fost creat la Bucureşti, cu asistenţă internaţională, Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi (CEPECA). Instituţia a fost trecută, în anul 1971, la Academia „Ştefan Gheorghiu“. 
Petre Daea a fost un cursant extrem de silitor cât timp a urmat Institutul Central de Pregătire a cadrelor de Conducere din Economia și Administrația de Stat. Atât la agricultura socialistă, dar și la ideologie politică a luat mereu nota maximă.

Petre Daea a fost un cursant extrem de silitor cât timp a urmat Institutul Central de Pregătire a cadrelor de Conducere din Economia și Administrația de Stat. Atât la agricultura socialistă, dar și la ideologie politică a luat mereu nota maximă.

 
Întrebări adresate candidatului Daea: 

 Conceptul de sistem politic

 Fundațiile sistemului politic

 Trăsăturile sistemului politic

De subliniat că, deși era la secția „agricultură-CAP“, Daea învăța teorie politică comunistă, adică îndoctrinare și ideologie. Desigur, pentru ca apoi să meargă la orașe și sate ca să le poată ridica nivelul politic altor cetățeni.

Rezultatul examenului oral: 10.

Examenul multidisciplinar susținut de tov. Daea Petre 


Cursurile: 

 Organizarea și conducerea unităților agricole socialiste

 Organizarea și conducerea cercetării științifice, introducreea progresului tehnic și dezvoltarea bazei tehnologice în unitățile agricole

 Organizarea producției și muncii în unitățile agricole

 Organizarea și conducerea activităților comerciale în unitățile agricole

Subiecte de examen: 

 Atributele conducerii unității agricole socialiste. Căi și modalități de perfecționare a exercitării atributelor conducerii.  

 Organizarea activității de industrializare a producțiilor agricole, a industriei mici și artizanale. Eficiența producției artizanale.

Rezultatul examenului oral: 10.

Disciplina „Probleme actuale ale dezvoltării economice“

3 februarie 1983

Întrebări: 

 Caracterizarea de ansamblu a economiei mondiale. Contradicții și crize în economia mondială

 Conceptul de economie mondială. Conferința Națională a PCR cu privire la caracterul unic al economiei mondiale

Rezultatele examenului: 10 

Examenul de  absolvire susținut de Petre Daea 
„Secția Organizarea și conducerea activității în agricultură“ (13 octombrie 1983) 

Rezultatele obținute în timpul anului:

Probleme fundamentale ale dezvoltării social-politice a României – 10

Probleme actuale ale dezvoltării economice – 10

  
Organizarea și conducerea organizaţiei socialiste - 10

Lucrarea de diagnostic – 9,5 (scris) / 10 oral

Materialismul dialectic și istoric, concepţia revoluţionară despre lume și viaţă a PCR, fundament teoretic al conștiinţei socialiste – promovare

Concluziile comisiei: îndeplinind condițiile, numitul tovarăș este declarat absolvent.

A mințit Daea în legătură cu doctoratul? 


În cv-ul său oficial, Petre Daea spune că la finalul cursurilor de un an a obținut titlul de doctor. Din fișele de examen nu rezultă acest lucru.  Daea a redactat un proiect de absolvire intitulat: „Perfecționarea activității de organizare și conducere a consiliilor unice din zona de deal cu aplicație la CUASC Broșteni, județul Mehedinți“. 

Cuprinsul lucrării arată astfel:

 Documentele de partid și de stat privind perfecționarea organizării și conducerii agriculturii

 Etapele perfecționării organizării și conducerii agriculturii

 Consiliul agroindustrial de stat și cooperatist

Capitolul I

 Prezentarea Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Broșteni

 Date generale

 Tabloul tiplogic al C.U.A.S.C-ului Broșteni

Capitolul II

Analiza rezultatelor economice financiare a C.U.A.S.C. Broșteni 

3.1 Analiza programului de producție

3.2 Analiza resurselor materiale și umane

3.3  Analiza cheltuielilor de producție

3.4 Analiza situației financiare de la Broșteni

Capitolul III

Proiectarea unui sistem de măsuri pentru perfecționarea organizării și conducerii producției și a muncii în CUACS Broșteni“. 

Dosarul lui Petre Daea - Mi-am ridicat nivelul politic și ideologic

Pentru a fi admis la școala de partid a nomenclaturii comuniste, Petre Daea a depus ceea ce azi am numi o scrisoare de intenție, cu titlul „Memoriu de activitate profesională“.

 
Citește și: Dosarul lui Petre Daea - Notă maximă în agricultura de Broșteni
 
 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te