Fondul de Modernizare a devenit operațional în 2022. Ministerul Energiei are o misiune decisivă

DE Adrian Dumitru Tanţău | Actualizat: 03.01.2023 - 18:01

După o perioadă dificilă, caracterizată de o anumită incertitudine și chiar lipsă de predictibilitate, mai ales din cauza diseminării multor informații nefundamentate în mass media Fondul de Modernizare devine operațional în România.

Investește în acțiuni cu 0% comision!

Capitalul tău este expus riscurilor.
SHARE

În acest context un rol cheie este jucat de Ministerul Energiei, care este autoritatea națională desemnată să implementeze și gestioneze fondurile alocate României din Fondul pentru Modernizare.

Fondul de Modernizare este un program de finanțare dedicat să sprijine 10 țări din UE, care au cel mai redus nivel al veniturilor, în tranziția acestora spre neutralitate climatică, ajutându-le să-și modernizeze sistemul energetic și să-și îmbunătățească eficiența energetică.

El este constituit din vânzarea la licitații a 2% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030. Din totalul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, România are alocate 11,98% (33.018.490 certificate).

La acest număr se poate adăuga un număr de certificate care sunt destinate Fondului de Solidaritate (81.673.875), care Conform Directivei EU-ETS pot fi transferate cu titlu gratuit și încă un număr semnificativ de certificate conform articolului 10c al directivei (86.073.704).

Astfel, cumulat România ar putea valorifica 200.766.069 certificate (Modernisation Fund, 2022). Din punct de vedere procedural, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră sunt tranzacționate de către Banca Europeană de Investiții (European Investment Bank), conform propriilor proceduri, pentru cele zece țări din UE sprijinite prin intermediul Fondului de Modernizare.  

Suma obținută în urma vânzării certificatelor este alocată ulterior statelor membre beneficiare ale Fondului în funcție de numărul de certificate care le revin.Trebuie remarcat faptul că prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se modifică continuu.

De exemplu, pe piața ICE ECX din Londra în a doua săptămâna a lunii noiembrie 2022 prețul zilnic al certificatelor de emisii a variat între 70.50 euro/tCO2 și 78 Euro/tCO2 (Carbonexpert, 2022).

Jonglând între prețul minim al acestei perioade de 70 Euro/tCO2 și cel din 20 decembrie 2022 care a depășit pragul de 90 Euro (90,22 Euro) putem lua în calcul scenarii prin care suma de care ar putea beneficia Ministerul Energiei prin intermediul Fondului de Modernizare și care ar putea fi investită în infrastructura energetică din România ar fi cuprinsă între 14 și 18 Miliarde de Euro.

Bineînțeles că dacă valoarea ceritificatelor va scădea, atunci și suma primită de Fondul de Modernizare vă fi mai mică, dar dacă din contră valoarea certificatelor va crește și va depași, de exemplu, pragul de 90 Euro/tCO2, atunci, cel puțin teoretic, valoarea proiectelor finanțate, până în anul 2030, prin Fondul de Modernizare va putea fi chiar mai mare de 18 Miliarde de Euro.

Adrian Dumitru Tanţău este doctor în inginerie electrică și management, profesor la ASE București, Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor, unde coordonează din anul 2010 lucrări de doctorat în domeniul energiei verzi și al eficienței energetice.

Bibliografie

  • Carbonexpert (2022) The European Carbon Market – 14.11.2022, The CO2 Market EU ETS – 21.04.2022, www.carbonexpert.ro, accesat la 16.11.2022 și la 20.12.2022
  • Ministerul Energiei (2022) Fondul pentru Modernizare, https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/, accesat la 8.11.2022
  • Modernisation Fund (2022) Allowances per beneficiary Member State, Totals for the period 2021-2030, www.modernisationfund.eu/how-it-works,  accesat la 8.11.2022

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te