Fiecare clasă va avea sală proprie de studiu. Dezinfecție la intrarea în școală. Masca, obligatorie

DE Alexandru Pop | Actualizat: 05.02.2021 - 10:29
De luni, la școală / digi24.ro

Forma finală a documentului pe baza căruia va începe, luni, școala a fost elaborată.

SHARE

Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 a fost elaborat și pote intra în vigiare.

Cele mai importante prevederi:

Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.

Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor.

Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.

La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.

Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:
a) cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
7
b) cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, și se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care asteaptă rezultatele.

Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2.

Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice
a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane.
La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.
Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.
b) Organizarea sălilor de clasă
• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minim 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de minim 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.
• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală";
• Este interzis schimbul de obiecte personale;
• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei ;
• Se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi;

Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învăţământ;
• Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;
• Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
 Conducerile unităților de învățământ preuniversitar/conexe pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în unitate.
• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;
• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

3. Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive
 Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;
 În situația în care în aceeași sala cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura un interval de minimum 1 oră între acestea;
 Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;
 Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.
 Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi;
 Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
 Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteorologice permit;
 Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente.
 Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
 La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;
 Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;
 Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

Scenariul 1
Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori

Scenariul 2
a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.
3
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Scenariul 3
a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.