Elevii din Capitală vor primi, până miercuri, noul orar. Școala online are caracter obligatoriu

DE Alex Darvari | 20.10.2020 - 10:18
unicef.org

Inspectoratul Școlar Bucuești și Ministerul Educației au aprobat planul de măsuri ce urmează trecerii Capitalei în scenariul roșu și închideri complete a tuturor unităților școlare.

SHARE

În condiţiile evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS - CoV 2, în Municipiul Bucureşti, ca urmare a trecerii în scenariul roşu, se impun, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat şi particular, trecerea activităţii instructiv-educative în sistem online.

Măsuri la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București

-        Evaluarea capacităţii unităţilor de învăţământ din subordine de a desfăşura o activitate de predare-învăţare-evaluare de calitate, prin intermediul tehnologiei şi al Internetului, prin inspecţii tematice, tematice de specialitate, conform Graficului Unic de Monitorizare şi Control al ISMB, pentru anul şcolar 2020-2021.

- Identificarea de soluţii, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfăşurării activităţii în unităţile de învăţământ din subordine.

-        Colaborarea cu administrația publică locală, la nivelul Municipiului București, în vederea stabilirii măsurilor pentru facilitarea conectării elevilor, inclusiv a preșcolarilor/elevilor din medii dezavantajate, la mediul online, prin existența echipamentelor informatice și a conectării la Internet a unităților de învățământ.

-        Acordarea de sprijin, prin inspectorii şcolari pentru specialitate, cadrelor didactice în ceea ce priveşte: -proiectarea activităţii didactice; -elaborarea unor exemple de fişe de lucru în vederea consolidării învăţării preşcolarilor/elevilor;

-        Stabilirea sarcinilor de lucru, a proiectelor/portofoliilor care sprijină activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al Internetului; -prezentarea de resurse educaţionale care pot fi utilizate în activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al Internetului.

-        Identificarea de soluții pentru asigurarea infrastructurii digitale deficitare, în colaborare cu alte autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale, parteneri economici.

-        Repartizarea, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, a dispozitivelor conectate la internet preșcolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace.

-        Informarea preșcolarilor/elevilor și a părinților acestora asupra modalității de organizare a activității didactice prin intermediul tehnologiei și al Internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au.  

-        Transmiterea, către preșcolari/elevi și părinții acestora, a orarului școlar și a programului stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și a altor informații relevante pentru facilitarea învățării prin intermediul tehnologiei și al internetului.

-        Toate cadrele didactice vor desfășura activitățile de predareînvățare-evaluare în sistem online cu toți elevii clasei, conform orarului școlar aprobat de CA al unității de învățământ. Aceste activităţi vor fi desfăşurate în unitatea de învăţământ în cazul în care cadrele didactice nu dispun de tehnologia adecvată, pentru a realiza lecţii online de calitate.

Documentul INTEGRAL poate fi consultat AICI.

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.