Educația în „stare de alertă”: autoritățile asigură măști și accesul elevilor la tehnologie

DE Petre Bădică | 14.05.2020 - 10:00

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că, începând de mâine, se  încheie starea de urgență.

SHARE

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţia a dezbătut Raportul asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și i-a adus anumite modificări.

În Domeniul Educației și cercetării au fost adoptate o serie de articole care se aplică în timpul perioadei de urgență.:

33.- (1) Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea CNSSU, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.

Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate depăși durata stării de alertă, în funcție de perioada rămasă din anul școlar și de stadiul procesului de învățământ.

Art.34.- (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, unităţile de învăţământ preuniversitar organizează activităţi din planurile de învăţământ şi în mediul online.

(2) În situaţia în care activităţile nu pot fi desfăşurate conform prevederilor alin.(1), pentru a asigura accesul egal la educaţie, inspectoratele şcolare/inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces la tehnologie, în conformitate cu instrucţiunile ministrului educaţiei şi cercetării.

(3) Derularea activităţilor prevăzute la alin.(2), precum şi modul de recuperare a conţinuturilor din programele şcolare care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art 35. (1) Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului universitar 2019 - 2020, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare - învățare - evaluare, în format on-line, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. De asemenea, se pot desfășura online și examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare. (modificat de Comisie)

(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art.287 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență si masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat desfășurate online în anul universitar 2019 - 2020, precum și pe toată perioada stării de urgență, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, la distanță se circumscriu prevederilor art.139 lit.a) - c) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, și sunt recunoscute.

(3) Participarea studenților și studenților doctoranzi, care pe perioada stării de urgență, necesitate sau de alertă au urmat activități de învățare și predare prin metode didactice alternative de comunicare, în format online, la examenele prevăzute de art.143 și art.144 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, de studenții și studenții doctoranzi, se realizează potrivit metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar.

(4) În situația desfășurării activităților prevăzute la art.287 în sistem online, norma didactică se stabilește cu respectarea art.287 alin.(4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.36.- Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor în unităţile și instituţiile de învăţământ, în condiţii de siguranţă sanitară, pentru finalizarea anului şcolar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum şi pentru pregătirea începerii anului şcolar următor.

Art.37.- (1) În unităţile de învăţământ preuniversitar cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire în vederea susţinerii examenelor naţionale şi de certificare a competenţelor profesionale, care presupun interacţiunea „faţă în faţă”, în condiţii de protecție sanitară.

(2) Susţinerea examenelor naţionale şi de certificare a competenţelor profesionale, care presupun interacţiunea „faţă în faţă” se organizează în condițiile prevăzute la alin.(1).

 (3) Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene are obligaţia de a asigura elevilor şi personalului didactic şi nedidactic implicat, pe toată durata activităţilor prevăzute la alin.(1) şi (2), numărul necesar de măşti de protecţie ce vor fi purtate obligatoriu în spaţiile închise din incinta unităţilor de învăţământ, precum şi materialele de dezinfectare şi de triaj epidemiologic necesar”.

Întregul document poate fi consultat AICI. 

Important:

pe timpul stării de alerta se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forţă majoră", cu condiția că "măsurile prevăzute trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplica cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege".

Alte Măsuri igienice și de siguranță anunțate de Ministerul Educației:

-        în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu10 elevi, situati la 2 metri distanță unul de altul,

-        durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu,

-        parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;

-        colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător în incinta școlilor;

-         la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.

 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii 0

Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2024 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te