Cât e ajutorul de înmormântare în 2023. Beneficiază și cei fără taloane de pensie sau asigurări

DE Adrian Costin | Actualizat: 26.03.2023 - 16:01
Imagine cu caracter general Foto: pexels.com

Ajutorul de înmomântare a crescut considerabil față de anul trecut și se aordă la decesul persoanelor care plătitoare de asigurări către stat, pensionarilor, dar și unui membru de familie care nu era sigurat sau pensionar când a încetat din viață.

Investește în acțiuni cu 0% comision!

Capitalul tău este expus riscurilor.
SHARE
Ajutorul de înmormântare este reglementate prin lege și a crescut anul acesta cu aproape 700 de lei față de anul trecut. 
 
Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:
 
    • asiguratului;
    • pensionarului;
    • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
 

Cine primește ajutorul de înmormântare

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
 
    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
 
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.
 
 
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
 
    • soţul/soţia;
    • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre            creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până        la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani,
 
    copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din              cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Cât este ajutorul de înmomântare în 2023

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.
 
În 2023, ajutorul de deces pentru pesnionari și persoane asigurate este de 6.789 de lei, cu circa 700 de lei mai mult decât în 2022, iar pentru membrii de familie ai asiguratului sau ai pensionarului, suma este de 3.395 de lei.
 
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:
 
    • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
 
În practică, puteți lua legătura cu o firmă de pompe funebre cu care faceți un contract și căreia îi dați talonul de pensie sau dovada asigurării și se ocupă și de formalități.

Ce acte sunt necesare

Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:
 

    • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

    • certificat de deces (original şi copie);

    • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 
    • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul,          sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
   
    • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 
    • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 
    • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
   
    • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

    • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te