Proiect de lege depus de senatoare PNL și PSD: Vârsta consimțământului sexual, ridicată la 15 ani

DE Romulus Preda | 13.06.2022 - 15:48
Proiect de lege PNL PSD / FOTO: pixabay.com

Patru senatoare PNL printre care Iulia Scântei şi Alina Gorghiu şi o senatoare PSD au depus un proiect de lege, la Senat care are ca scop ridicarea la 15 ani a vârstei consimţământului sexual si de a incrimina distinct infracţiunea de viol săvârşit asupra unui minor.

SHARE

Patru senatoare PNL printre care Iulia Scântei şi Alina Gorghiu şi o senatoare PSD au depus un proiect de lege, la Senat care are ca scop ridicarea la 15 ani a vârstei consimţământului sexual si de a incrimina distinct infracţiunea de viol săvârşit asupra unui minor, precum şi cea de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor şi infractiunea constând în determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, cu forme agravante si pedepse proporţionale, relatează news.ro

De asemenea, prin iniţiativa legislativă, autorii au inclus un nou criteriu al vulnerabilităţii minorului victima - situaţia precarităţii situaţiei sale economice sau sociale, având în vedere numeroasele cazuri de abuzuri şi exploatare sexuală împotriva copiilor defavorizaţi, din familii foarte sărace, care practică cerşetoria sau prostituţia sub ameninţarea agresorilor, care nu au un domiciliu ori o reşedinţă stabilă sau care se află în diverse centre sau adăposturi.

„În cazul infracţiunii de Pornografie infantilă a fost incriminată distinct şi fapta unui major de a solicita unui minor să înregistreze, să producă, să distribuie, să expună sau să transmită prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace de comunicaţii electronice sau pe reţele sociale, imagini, videoclipuri sau alte materiale pornografice care îl prezintă pe minorul respectiv având un comportament sexual explicit, pedeapsa propusă fiind închisoare de la 6 luni la 5 ani”, mai arată iniţiatoarele, în expunerea de motive.

Citește și: 

Separatiștii din Transnistria amenință că atacă Chișinăul dacă NATO dă armament Republicii Moldova

Alegeri Franța: Blocul de stânga şi coaliţia lui Macron au câte 25,2 la sută în estimări

Astfel, proiectul de lege introduce un nou articol în Codul penal numit „Violul săvârşit asupra unui minor” şi are următorul cuprins:

”(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor care nu a împlinit 15 ani se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), comise cu un minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sunt comise în una din următoarele împrejurări:

a) de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu minorul;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică, precarităţii situaţiei sale economice sau sociale ori altei cauze;

c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice alt mod;

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

f) fapta a fost săvârşită de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor;

maximul special al pedepsei se majorează cu 5 ani.

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (2) sunt comise în una din împrejurările prevăzute la alin. (3) sau dacă făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani, maximul special al pedepsei se majorează cu 5 ani.

(5) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(6) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani. Diferenţa de vârstă nu se aplică, iar faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează dacă acestea au fost comise în una din împrejurările prevăzute la alin. (3) ori în schimbul unei remuneraţii, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii.

(7) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) - (4) se pedepseşte”.

Conform expunerii de motive a propunerii legislative „finalitatea urmărită de prezentul proiect de lege este de a ridică la 15 ani vârsta consimţământului sexual şi de a incrimina distinct infracţiunea de viol săvârşit asupra unui minor, precum şi cea de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor şi infracţiunea constând în determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, cu forme agravante şi pedepse proporţionale” .

„În privinţa activităţilor sexuale reciproc consimţite între persoane apropiate ca vârsta şi ca nivel psihologic şi fizic de dezvoltare sau maturitate, şi numai în măsura în care faptele nu ar implică un abuz, a fost stabilită o cauza de nepedepsire (utilizată şi în alte legislaţii europene precum Codul Penal Francez sub formă “ excepţiei Roméo et Juliette”): astfel faptele nou incriminate nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani. Diferenţa de vârstă nu se aplică, iar faptele se sancţionează însă dacă acestea au fost comise în una din împrejurări precum:

a) de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu minorul;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia să recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică, precarităţii situaţiei sale economice sau sociale ori altei cauze;

c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice alt mod;

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

f) fapta a fost săvârşită de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor; g) fapta a fost săvârşită în schimbul unei remuneraţii, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii.

Un alt efect al proiectului priveste majorarea limitelor d epedeapsă pentru fapta constand in întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituţia ( închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă), precum si norme de corelare a continutului infractiunilor prevazute de art. 220 (act sexual cu un minor), art. 221 (coruperea sexuala a minorilor), inclusiv incriminarea distincta a unei noi forme de corupere sexuala a minorilor constând in:

Fapta unui major de a incita un minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani, prin mijloacele de transmitere la distanţă, prin intermediul comunicării electronice sau al reţelelor sociale, la comiterea oricărui act de natură sexuală asupra sa, asupra unei persoane sau împreună cu o persoană, inclusiv atunci când actul de natură sexuală nu este comis se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Totodată, în cazul infracţiunii de Pornografie infantilă s-a incriminat distinct si fapta unui major de a solicita unui minor să înregistreze, să producă, să distribuie, să expună sau să transmită prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace de comunicaţii electronice sau pe reţele sociale, imagini, videoclipuri sau alte materiale pornografice care îl prezintă pe minorul respectiv având un comportament sexual explicit, pedeapsa propusă fiind închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Având in vedere numeroasele probleme din practica organelor judiciare care investigheaza infractiunea de incest (art. 377 Cod penal), s-a completat continutul infractiunii incluzând si actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală săvârşite în condiţiile alin. (1).

Distinct de propunerile de modificare aduse Codului penal, initiatorii propun si modificarea unor norme procedurale din Codul de procedura penala pentru o mai buna protectie juridica si psihologica a victimelor copii pe durata investigatiilor si a procesului penal.

Astfel au fost propuse modificări ale normelor procesuale care au ca obiect:

- dreptul victimei de a fi informată cu privire la orice măsuri relevante adoptate pentru protecţia sa în caz de eliberare sau evadare a autorului infracţiunii;

- obligaţia (şi nu opţiunea subiectivă) a organului juridiciar de a dispune una sau mai multe dintre măsuri în cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie, fără a aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor, cum sunt:

a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;

b) audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;

c) audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.

c) audierea acestora prin videoconferinţă sau alte mijloace tehnice de comunicare la locul unde beneficiază de măsura de protecţie  a cazării temporare.

- obligaţia audierii victimei minore prin mijloace tehnice audio video, iar in imposibilitate – inregistrarea audio se realizeaza in toate cazurile cu minori.

- În cazul infracţiunilor comise de minorii cu vârsta între 13 şi 18 ani se dispune efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se totodată termenul de prezentare în vederea examinării.

- asistarea de către avocat nu doar a suspectului, ci şi a persoanei vătămate, respectiv a inculpatului şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie.

- Din oficiu sau la solicitarea expresă a persoanei vătămate sau a procurorului, şedinţa de judecată este declarată nepublică pentru tot cursul său dacă persoana vătămată este minoră şi este victima uneia dintre infracţiunile prevazute de art. 197, art. 199, art. 208- 209, art. 211, art. 218-221 şi art. 223 din Codul penal.

- Cauzele cu persoane vătămate minore, victime ale uneia dintre infracţiunile prevazute de art. 197, art. 199, art. 208- 209, art. 211, art. 218-221, art. 197 şi art. 223 din Codul penal, se vor judeca de urgenţă şi cu precădere, în condiţiile art. 355.

- Când persoana vătămată este minor cu vârsta mai mică de 15 ani, victimă a a infracţiunilor prevăzute la alin. (3¹), instanţa, dacă apreciază că administrarea anumitor probe poate avea o influenţă negativă asupra sa, va dispune îndepărtarea minorului din şedinţă. În aceleaşi condiţii pot fi îndepărtaţi temporar din sala de judecată şi părinţii ori tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau în supravegherea căreia se află temporar minorul.

„Modificarile propuse la Codul de Procedura penala au avut in vedere normele europene stabilite prin Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului”, mai precizează iniţiatoarele în expunerea de motive a proiectului de lege.

Propunerea de lege a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

 • Revista tipărită
 • Acces parțial online
 • Newsletter
 •  
Abonează-te

Digital + Print

 • Revista tipărită
 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
Abonează-te

Digital

 • Acces total online
 • Acces arhivă
 • Newsletter
 •  
Abonează-te
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te