Un program de 1,2 miliarde de euro. De ce nu se face cadastrul în România nici gratuit

DE Andrei Vasilescu | 07.08.2020 - 10:55
Foto: bizbrasov.ro

Interesele imobiliare blochează un program național care poate fi accesat gratuit în fiecare localitate din România. Lipsa cadastrului limitează accesul României la fondurile UE.

SHARE

Înregistrarea proprietăților imobiliare în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară și evidența acestora sunt importante pentru economia țării dar și pentru deținătorii, vânzătorii sau cumpărătorii unui imobil, prin crearea unei baze reale pentru evaluarea, impozitarea şi garantarea proprietăţilor, cât și prin creșterea siguranţei tranzacţiilor imobiliare.

Astfel, pot fi atrase mai ușor investițiile în infrastructura națională și cea locală în domeniile transport, energie, mediu, sănătate, etc.

Realizarea cadastrului își pune amprenta și asupra dezvoltării zonale, prin diminuarea diferenței dintre zonele dezvoltate, pe de o parte, și regiunile agricole sau alte zone mai puțin favorizate, pe de altă parte. Lipsa cadastrului limitează accesul României la fondurile UE.

Ca urmare a înregistrării proprietăților publice și private, zonele rurale vor îndeplini una dintre condițiile esențiale de accesare a programelor UE în domeniul dezvoltării infrastructurii locale respectiv, dezvoltarea rețelelor de utilități publice, a rețelelor stradale și reabilitarea clădirilor de interes public etc.

Situația la 30 iunie

La data de 30.06.2020, numărul imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară gestionat de ANCPI a fost de 15.530.410, reprezentând 38,83% din totalul estimat de 40.000.000 imobile la nivel național. Din numărul de imobile înregistrate (situate atât în intravilan cât și extravilan), 2.876.449 imobile au fost înscrise ca urmare a lucrărilor de înregistrare sistematică, restul provenind din înregistrările efectuate la cererea solicitanților (înregistrare sporadică).

Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de către ANCPI prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, la data de 30.06.2020, era următorul:

Din totalul de 3.181 de unități administrativ teritoriale (UAT)  din România au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în totalitate la numai 89 UAT-uri situate în 28 județe, reprezentând un număr de 849.168 imobile cu o suprafață aferentă de 563.393,57 ha. Erau în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 183 UAT-uri situate în 37 județe, reprezentând un număr estimat de 1.832.096 imobile cu o suprafață estimată de 1.435.865,18 ha.

Până la data de 30.06.2020, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral în 10.363 sectoare cadastrale, reprezentând 2.007.250 imobile cu o suprafață de 1.542.786,00 ha.

De asemenea, la aceeași dată erau în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral în 20.954 sectoare cadastrale, reprezentând un număr estimat de 3.615.433 imobile cu o suprafață estimată de 3.010.792,60 ha.

Cine e de vină

La solicitarea noastră, ANCPI a identificat principalele probleme care frânează activitatea de cadastrare:

- primăriile, care asigură administrarea la nivel local a terenurilor din respectivele unități administrativ-teritoriale și a căror participare este esențială pentru înregistrarea proprietăților prin punerea la dispoziția executanților a informațiilor cu privire la imobile și proprietari, participarea la identificarea proprietăților prin reprezentanți, informarea corectă și completă a cetățenilor și asigurarea participării acestora la lucrări;

- executanții lucrărilor, persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, a căror conduită în relația cu primăria, cetățenii și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, poate facilita colaborarea eficientă în vederea realizării unor lucrări de calitate și în termenele contractuale;

- oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, care au ca atribuții coordonarea la nivel local a lucrărilor de înregistrare sistematică, verificarea și recepția lucrărilor și soluționarea cererile de rectificare depuse de solicitanți în perioada afișării publice a rezultatelor cadastrului;

- autoritățile și instituțiile publice ce dețin imobile în UAT- urile care fac obiectul înregistrării sistematice. Neparticiparea acestora la proces, în scopul identificării imobilelor și stabilirii limitelor acestora, conduce deseori la tergiversarea procesului și înregistrarea incompletă a informațiilor privitoare la imobile;

- nu în ultimul rând cetățenii, care prin neparticipare, ori lipsă de colaborare, contribuie la prelungirea procesului și înregistrarea incompletă ori incorectă a informațiilor aferente proprietăților. Ne confruntăm cu situații în care, după finalizarea lucrărilor și deschiderea cărților funciare, cetățenii se arată nemulțumiți de rezultatele înregistrate, însă fapt se datorează neparticipării lor la proces pentru identificarea proprietăților, măsurarea și stabilirea limitelor, predarea actelor de proprietate executanților, participarea la afișarea publică a documentelor cadastrale pentru verificarea rezultatelor și solicitarea corectării erorilor. Corectarea ulterioară a evidențelor implică eforturi materiale și umane semnificative atât din partea lor cât și din partea oficiilor teritoriale.

Ce prevede proiectul

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară, care este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și va fi derulat în perioada 2018 – 2023.

Acest Proiect este destinat să răspundă obiectivelor Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) privind înregistrarea tuturor proprietăților din România.

Scopul Proiectului este de a stimula economia rurală, de a încuraja creșterea și dezvoltarea socială, de a facilita dezvoltarea infrastructurii și de a promova incluziunea socială prin îmbunătățirea acoperirii sistemului integrat de cadastru și carte funciară în zonele rurale ale României.

Proiectul este implementat de către ANCPI în parteneriat cu 40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară (exceptate sunt: Ilfov, fiind o zonă dezvoltată și București, fiind zonă urbană) și Centrul Național de Cartografie. ANCPI a stabilit o echipă de proiect specializată pentru desfășurarea activităților a cărei componență a fost aprobată prin ordin al directorului general al ANCPI și care include angajați ai ANCPI și ai instituțiilor partenere.

Buget de peste 1,2 miliarde de euro

Bugetul total al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările ulterioare, este de 5.458.895 mii lei (aprox. 1,2 mld. euro), fiind format din:

-     Venituri proprii ale ANCPI - 4.050.885 mii lei (aprox. 900 mil. euro);

-     Fonduri externe nerambursabile - 1.439.393.180 lei (aprox. 312 mil. euro).

Bugetul PNCCF aprobat pentru anul 2020 este de 1.135.375.000 lei.

Plățile efectuate în cadrul PNCCF, în perioada 2015-2019, sunt în sumă de 464.872.446 lei.

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.