Te „terorizează” administratorul blocului? Iată ce drepturi ai ca locatar. E voie să te legitimeze?

DE Alex Darvari | Actualizat: 02.10.2022 - 13:22
Administrator de bloc - FOTO: observatorulprahovean

Toți am trecut prin calvarul relației cu administratorul de la bloc, inflexibil care te obligă să plătești întreținerea în singura oră când apare la casierie. Și care, nu o dată, stă cu ochii pe numărul de locatari pentru a nu-l „înșela” la întreținere.

SHARE

El poate fi un inchizitor, dar aveți legea de partea voastră.

Administratorii își bagă nasul peste tot și tind să ceară acte cu caracter personal. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal arată, pe lege, ce acte au voie să ceară administratorii.

Citește și: Câteva „trucuri” ca să-ți convingi copilul să îi placă legumele. Important este cum le servești

Care sunt actele pe care administratorul de bloc are voie să le ceară locatarilor?”. 

”Art. 94: Responsabilii cărţii de imobil, desemnaţi în condiţiile legii, au următoarele atribuţii:

A) să solicite persoanelor care locuiesc în imobil prezentarea actelor de identitate, în termen de 15 zile de la sosire, în vederea înscrierii datelor în cartea de imobil;

B) să atenţioneze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care nu şi-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea reşedinţei, în vederea punerii acestora în legalitate;

C) să păstreze, să actualizeze şi să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent, Regulamentul (UE) 679/2016 – subl. Ns.)”, se arată în legislație.

(articolul 94 din HG nr. 1375/2006)

Orice act vi se cere în plus este un abuz al adminstratorilor de bloc.

Citește și: Un englez, în Ferentari: Mă uit în spate la fiecare 10 secunde. Aici, turiștii vin cu bodyguarzi


Drepturile Proprietarilor Din Condominii


Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 definește regulile și procedurile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. După cum menționam într-un articol precedent, locatarii au drepturi și obligații stabilite prin lege. De multe ori ne întrebărm care sunt drepturile proprietarilor de drept, iar toate aceste informații le regăsim în Capitolul III, Secțiunea 1 a acestei legi mai sus menționată, după cum urmează:

 

Articolul 27

Toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari, să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a
fi ales, persoana în cauză trebuie sa aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Articolul 28

(1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite în scris şi să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociaţiei de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora.

(2) În vederea bunei informări a proprietarilor, asociaţia de proprietari amplasează la loc vizibil un avizier la care sunt afişate documente, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

(4) În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi  cenzoru l /comisia de cenzori. În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor prevăzute la art. 10.

Articolul 29

(1) În cazurile în care unul dintre proprietari împiedică, cu rea-credinţă şi sub orice formă, folosirea normală a condominiului, sau a unor părţi componente, potrivit destinaţiei acestora, şi creează prejudicii celorlalţi proprietari, proprietarii prejudiciaţi sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său se poate adresa în scris preşedintelui, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi instituţiilor cu atribuţii privind respectarea ordinii şi liniştii publice sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.

(2) Dacă o hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, o decizie a comitetului executiv sau a preşedintelui este contrară prevederilor prezentei legi sau este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său
poate sesiza cenzorul/comisia de cenzori, compartimentele prevăzute la art. 10 sau, după caz, poate solicita instanţelor judecătoreşti anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei şi/sau repararea pagubei cauzate.

(3) Orice persoană sau orice proprietar care se consideră vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator se poate adresa în scris compartimentelor prevăzute la art. 10 sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.