PSD vrea dezincriminarea lucrărilor de patrimoniu fără autorizație

DE Adelina Sahlean | 04.08.2020 - 12:31
Foto: Pinterest

Membrii comunității Declic îi cer președintelui Klaus Iohannis să nu promulge proiectul de lege care dezincriminează executarea fără autorizație de construire a lucrărilor de patrimoniu, hidrotehnice sau de drumuri forestiere, potrivit comunității Declic.

SHARE

Pe 28 iulie 2020, proiectul de lege inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care și Florin Iordache, a fost adoptat a doua oară de Camera Deputaților, după ce președintele României, Klaus Iohannis, l-a respins inițial și l-a trimis spre re-examinare. Aceasta după ce peste 22.000 de membri Declic au semnat petiția ”Vor să ne lase fără patrimoniu!”.

Proiectul de lege prevede abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Potrivit acestui articol, ”constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de lege”.

Potrivit articolului 3 alineatul (1), literele b), c), e) și g) prevăd:

”(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru:

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

Cu alte cuvinte, prin aborogarea acestor prevederi, PSD vrea dezincriminarea executării fără autorizație de construire a lucrărilor la imobile de patrimoniu, hidrotehnice, la drumuri forestiere sau regularizări de albii ale râurilor.

”România este în infringement pe păduri (…). Un element indispensabil mafiei lemnului îl reprezintă drumurile forestiere. Orice drum forestier făcut de la zero reprezintă un dezastru ecologic. El presupune defrișarea fâșiei pe care este construit, el reprezintă o rană pentru natură, devastează ireversibil microrelieful, mutilează peisajul, distruge solul, provoacă eroziune, fragmentează habitatele. Și, mai ales, cu ajutorul lui se măcelăresc pădurile pe zeci de kilometri pătrați.

Pădurile virgine pe care le mai avem, cu care ar trebui să ne mândrim, dar pe care le exterminăm, au supraviețuit pentru simplu fapt că nu au fost accesibile, că nu au ajuns la ele drumurile forestiere. Recent am avut un caz notoriu, un drum forestier facut ilegal pe Valea Sâmbetei, ca un cuțit înfipt în inima naturii făgărășene, o prelungire a microhidrocentralei construite ilegal, care este pe infringement. Cum să nu reprezinte infracțiune să construiești fără autorizație un drum forestier!? ”, a scris biologul și activictul Călin Dejeu în petiția către președinte.

 

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.