Arhim. Ciprian Grădinaru de Sf. Mihail și Gavril: Să fim uniți, să respectăm legislaţia sanitară

DE Andrei Vasilescu | Actualizat: 08.11.2020 - 23:53
Arhimandrit Cirpian Grădinaru Foto: basilica.ro

Păstrând regulile şi indicaţiile autorităţilor nu facem altceva decât să ne protejăm pe noi, pe cei apropiaţi, să uşurăm munca doctorilor, a spus eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

SHARE

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc, duminică, în condiţiile restricţiilor sanitare impuse de evoluţia pandemiei de COVID-19 în ţara noastră, Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil.

"Îndemnăm pe toţi credincioşii, pe toţi oamenii, pe toţi românii din ţară şi de pretutindeni să fim solidari, să fim uniţi unii faţă de ceilalţi, să respectăm indicaţiile şi legislaţia indicată de autorităţi pentru că este spre binele nostru, spre a ne proteja pe noi, pentru a fi cât mai mult cu cei dragi ai noştri. Păstrând regulile şi indicaţiile autorităţilor, nu facem altceva decât să ne protejăm pe noi, să-i protejăm pe cei apropiaţi ai noştri, să uşurăm munca doctorilor din spitale, să nu fim povară pentru cei din mediul medical, de la spitale. Mai mult decât atât, sănătatea e un mare dar de la Dumnezeu, pe care trebuie să-l preţuim şi să-l păstrăm pentru că dacă ne-am născut sănătoşi, trebuie să fim sănătoşi. Indicaţiile şi sfatul şi binecuvântarea mea ca duhovnic sunt să fim solidari şi să depăşim impasul şi încercarea aceasta", a declarat Arhim. Ciprian Grădinaru pentru AGERPRES.

Despre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Arhim. Ciprian Grădinaru a arătat că Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 8 noiembrie, "este printre singurele sărbători pe care Biserica şi Creştinismul le dedică sfinţilor arhangheli, sfinţilor păzitori ai lumii şi ai vieţii noastre".

"În cultul ortodox, sfinţii îngeri, sfinţii arhangheli se bucură de un deosebit respect, pentru că fiecare credincios, când se botează în numele Sfintei Treimi, primeşte de la Botez un înger păzitor care îl însoţeşte pe tot parcursul vieţii pământeşti şi nu doar atât, ci, după învăţătura creştină, îl însoţeşte şi în cele 40 de zile pe care le parcurge sufletul până la judecata particulară. Identitatea şi prezenţa îngerilor păzitori în viaţa Bisericii şi în viaţa creştinilor sunt mult cultivate de creştini. De aceea, în cultul ortodox sunt rugăciuni închinate îngerului păzitor la rugăciunile de seară, la cele de călătorie şi de binecuvântare", a spus Arhim. Grădinaru.

Preotul a evidenţiat "marea evlavie" pe care o au creştinii ortodocşi faţă de îngeri, foarte mulţi credincioşi purtând numele de Gavriil, Gabriel, Mihail, Mihai, Mihaela şi altele care derivă din aceste nume".

El a urat tuturor românilor ca, în vremurile de încercare prin care trece ţara noastră, să aibă "îngeri păzitori, îngeri de lumină" care să-i întărească pentru a depăşi impactul pandemiei de COVID-19.

"Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca, în vremurile de încercare prin care trece ţara noastră şi întreaga omenire, să avem îngeri păzitori, îngeri de lumină care să ne întărească pe toţi creştinii în încercarea aceasta. Să nu trăim cu tristeţea că suntem singuri, că suntem părăsiţi, că nu avem ajutor, pentru că îngerul nostru păzitor este permanent cu noi, indiferent unde ne deplasăm sau ce facem. Se bucură când facem o faptă bună, se întristează când facem un păcat sau o faptă rea. În contextul actual de pandemie, când acest virus nevăzut care decimează şi care a adus atâta suferinţă şi disperare în omenire, ne rugăm sfinţilor păzitori, Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi tuturor puterilor cereşti să păzească pe fiecare om, pe fiecare creştin, fiecare ţară, fiecare familie, să le dea bucurie, linişte, încredere, speranţă şi multă lumină ca să fim puternici şi să depăşim acest impact şi această grea încercare prin care trece omenirea în ziua de astăzi", a încheiat Arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarh al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

***

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri a fost rânduit de Biserică pentru a fi cinstit în ziua de 8 noiembrie, pentru că este cea de-a noua lună după luna martie, când a fost creată lumea, întocmai cum şi cetele îngereşti sunt în număr de nouă.

Sfântul Apostol Pavel este cel care, răpit fiind până la al treilea cer, aşa cum mărturiseşte ca şi când ar vorbi despre altul, pentru smerenie, a numărat nouă cete de îngeri. Şi văzând acolo deosebirile cetelor sfinţilor îngeri, a spus aceasta Sfântului Dionisie Areopagitul, ca unui ucenic al său. Iar acele nouă cete sunt despărţite în trei ierarhii, care cuprind câte trei cete, cea mai de sus, cea de mijloc şi cea mai de jos.

Toate cetele cele mai presus de cer se numesc însă cu acelaşi nume, adică îngeri, cu toate că au şi alte nume, precum: Serafimi, Heruvimi, Scaune, cea dintâi ierarhie şi cea mai de sus şi mai aproape de Preasfânta Treime, apoi ierarhia de mijloc, Domniile, Puterile şi Stăpîniile, a treia treaptă este a Începătoriilor, Arhanghelilor şi Îngerilor. Toţi se numesc îngeri, căci numele înger nu arată însăşi natura lor, ci numai slujba. Deci, toţi sunt îngeri pentru că toţi slujesc lui Dumnezeu.

Ultima dintre trepte, Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii, este cea mai de jos şi mai aproape de noi, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Dintre îngerii ultimei ierarhii, primii se numesc Începătorii pentru că sunt mai mari peste îngerii cei mai de jos, rânduindu-i spre împlinirea dumnezeieştilor porunci. Lor le este încredinţată îndreptarea a toată lumea şi păzirea împărăţiilor şi a domniilor, a neamurilor şi a limbilor. Fiecare împărăţie, neam şi limbă are păzitorul şi îndreptătorul ei, un înger din această ceată cerească.

Arhangheli se numesc cei mari şi vestitori de bine, cei care descoperă cunoştinţa voii lui Dumnezeu şi înţelegerile pe care le primesc ei de la cetele cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos şi printr-înşii oamenilor.

Voievozii tuturor acestor trei cete mai de jos, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, rânduiţi de Dumnezeu ca nişte credincioşi slujitori ai Lui.

Sfinţii Arhangheli, în vremea căderii satanei (Luceafărul care a căzut din pricina mândriei) împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui au adunat aceste trei cete şi oşti îngereşti, iar Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: "Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiţi şi cum se împărtăşeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor şi din înălţime au fost aruncaţi jos, în adânc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer Luceafărul cel ce răsărea dimineaţa şi s-a sfărâmat pe pământ".

Astfel grăind Arhanghelul Mihail către tot soborul îngeresc, a început cel ce stătea la locul cel dintâi, în prima ceată, împreună cu toate cetele cereşti, a slăvi pe Sfânta cea de o fiinţă şi nedespărţită Treime, pe Unul Dumnezeu, cântând: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea Ta!

Această conglăsuire a sfinţilor îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună şi cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime. 

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2022 NEWS INTERNATIONAL S.A.