Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. ACCEPTUL CONDITIILOR DE UTILIZARE

Bine aţi venit pe „Newsweek.ro“. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile înainte de a utiliza site-ul nostru.Vizitarea site-ului nostru implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.

Prezentele Termeni si Conditii ( denumite in cele ce urmeaza „Termeni si Conditii”) guverneaza raporturile dintre News International S.A., cu sediul in Bd. Marasti , Nr. 65-67, complex Romexpo, intrarea A, pavilion G3 Sectorul 1, Bucuresti, Romania (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) si persoanele care utilizeaza („Utilizatorul”) pagina de internet www.newsweek.ro (denumita in continuare „Site-ul” sau „newsweek.ro”) si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului (denumite in cele ce urmeaza „Serviciile”).

 Accesarea si utilizarea Site-ului, incluzand toate sectiunile componente ale acestuia, sau a oricarui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face numai in conformitate cu prezentele Termeni si Conditii, care includ Politica de Confidentialitate si Politica de Securitate.

In vederea utilizarii Serviciilor, solicitam utilizatorului sa isi exprime acordul cu privire la acesti Termeni si Conditii prin bifarea in mod corespunzator a unei casute, utilizatorul exprimandu-si astfel consimtamantul in sensul respectarii tuturor regulilor specificate in prezentele Termeni si conditii si inclusiv regulile prevazute in Politica de Securitate si in Politica de Confidentialitate.

De asemenea, aveti posibilitatea de a va exprima consimtamantul in mod corespunzator prin bifarea unei casute pentru abonarea la newsletter si respectiv de a va retrage consimtamantul prin debifarea acestei casute.

In ipoteza in care nu sunteti de acord cu prevederile din prezentul set de Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugam sa nu utilizati, sau dupa caz, sa incetati utilizarea Site-ului, sau a Serviciilor oferite, după caz.

Regulile de utilizare a website-ului pot fi modificate in orice moment, fara o notificare prealabila a utilizatorilor, iar intrucat aceste reguli sunt oricand accesibile pe site, dumneavoastra va revine responsabilitatea sa le cunoasteti si sa le respectati. De asemenea, ne rezervam dreptul de a stabili reguli suplimentare in cadrul anumitor servicii ale website-ului (mentionate in mod explicit la respectivele servicii) care vor fi considerate parte integranta a conditiilor generale de folosire a newsweek.ro.

Daca nu sunteti de acord cu aceste modificari aparute sau nu mai doriti sa fiti membru al comunității newsweek.ro sau pur si simplu la un moment dat doriti sa renuntati la aceasta calitate, va trebui sa ne anuntati acest lucru printr-un e-mail transmis la  adresa ­­ [email protected] sau printr-o cerere scrisa transmisa la sediul redactiei situat in Bd. Marasti, Nr. 65-67, complex Romexpo, intrarea AB, pavilion G3, Sectorul 1, Bucuresti, pentru a va sterge din baza de date. Aceasta solicitare de stergere a datelor cu caracter personal determina in mod corespunzator anularea comenzii de livrare a abonamentului la revista tiparita, fără returnarea sumelor deja încasate.

2. INSCRIEREA / INREGISTRAREA CA MEMBRU SI CONFIDENTIALITATEA DATELOR
2.1 Pentru a beneficia de unul din cele trei tipuri de abonament disponibile (print, print+digital sau digital) este necesara completarea unui formular online in care trebuie sa precizati numele, prenumele, adresa de e-mail si  configurarea unei parole ce trebuie validata prin linkul de confirmare primit pe adresa de e-mail furnizata in formular.

Dupa alegerea tipului de abonament pentru care optati, este necesara furnizarea unor informatii suplimentare, respectiv nume, prenume, adresa de e-mail, adresa completa (orasul, judetul/sectorul, codul postal), iar pentru persoanele juridice, denumirea societatii, codul de identificare fiscala, numarul de inregistrare in Registrul Comertului, Contul IBAN si denumirea bancii.

Informatiile furnizate benevol in acest formular trebuie sa fie corecte si complete. In cazul furnizarii unor date false sau incomplete, ne rezervam dreptul de a refuza sau anula calitatea de utilizator. 

Ca utilizator si membru al clubului Newsweek.ro, sunteti de acord sa respectati termenii si conditiile (regulile) mentionate in acest regulament, precum si cele mentionate in Politica de Securitate si in Politica de Confidentialitate si veti fi in exclusivitate raspunzator pentru nerespectarea acestor reguli.

La abonamentele Digital, precum si la cele de tip Print + Digital, validitatea abonamentelor porneste imediat ce este acceptata plata si dureaza exact pe intreaga perioada aleasa. Acest tip de abonament ofera acces pe intreaga perioada respectiva la toate articolele cu plata, inclusiv la cele aflate in Arhiva Newsweek.

In mod corespunzator, dupa terminarea perioadei pentru care a fost achitat abonamentul, dreptul de acces la articolele platite, inclusiv la cele din arhiva, se pierde. Dreptul de acces la aceste articole poate fi reluat doar prin achitarea unui nou abonament. Trebuie precizat faptul ca odata ales un abonament, el nu poate fi upgradat. Daca se doreste acest lucru, fie se incheie unul nou, fie se asteapta pana la finalizarea celui in curs.

La abonamentele de tip Print, daca sunt platite pana la data de 25 ale lunii, utilizatorii primesc revista tiparita incepand cu primul numar al lunii urmatoare si vor continua sa primeasca revista in toata perioada pentru care au achitat abonamentul. Daca sunt platite dupa data de 25 ale lunii, vor primi revista tiparita cu un decalaj de o luna (nu din luna imediat urmatoare platii, ci in urmatoarea luna) si  vor continua sa primeasca in perioada pentru care au platit.

Abonatii la revista tipărita trebuie sa se asigure ca au o cutie postala accesibila distribuitorului, cu dimensiunea minima de 210x270 mm.

Modificarea pretului abonamentelor nu va afecta abonamentele aflate in derulare, ci noile tarife se vor aplica numai dupa expirarea perioadei acestora.

2.2 Toate datele furnizate de catre dumneavoastra prin completarea formularului online  vor fi folosite doar in scopurile enumerate mai jos, fiind prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, putand fi folosite, pentru: folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-ului,  respectiv pentru livrarea abonamentelor de tip print sau  pentru facturare (in cazul persoanelor juridice) pentru abonarea la newsletter, sau pentru a transmite notificari utilizatorilor in legatura cu durata abonamentelor contractate.   

Pentru livrarea abonamentelor de tip print, vom dezvalui datele dumveavoastra doar catre firmele de distributie (Posta Romana S.A., Manpres Distribution S.R.L., Caliope S.R.L. si Cuget Liber S.A.) in scopul exclusiv de a realiza distribuirea publicatiilor.

Prin acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare precum si a regulilor expuse in Politica de Confidentialitate si in Politica de Securitate, respectiv prin inregistrarea / inscrierea ca membru in acest site, v-ati dat acceptul expres ca datele dumneavoastra personale sa fie prelucrate in scopurile enumerate mai sus.

2.3 Societatea se obliga sa pastreze confidentialitatea acestor date si nu face publice datele furnizate de utilizatorii sai fara acordul explicit al acestora.

In pagina sa de cont personala fiecare utilizator inregistrat al site-ului isi poate accesa, vedea datele sale personale (dupa autentificarea pe site prin numele de utilizator unic si parola proprie furnizate de utilizator la inregistrare) si tipul de abonament ales, precum si pretul acestuia si modalitatea de plata a acestuia prin serviciul MobilPay.

2.4 Societatea respecta in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 şi cu dispoziţiile Regulamentului  (UE) 2016/679 , drepturile  persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, respectiv:

1.Dreptul la informare si dreptul de acces, dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Societate;
2.Dreptul la rectificare- Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personale inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

3. Dreptul la ştergerea datelor- Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")-Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societatii ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se

aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în

mod grav realizarea obiectivelorprelucrării respective; sau

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

4.Dreptul de opoziţie- dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

5.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale-orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa,  adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod

semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a);
6. Dreptul la restricţionarea prelucrării- (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societăţii restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite

operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter

personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1)

este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare;

7. Dreptul la portabilitatea datelor- Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera

(a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6

alineatul (1) litera (b);

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE
3.1. Articolele (texte + imagini) publicate de Societate se afla sub protectia legilor privind drepturile de proprietate intelectuala (cum ar fi – dar nu limitativ la: L8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, L84/1998 privind marcile si indicatiile geografice). Reproducerea oricarui material scris sau ilustrativ din aceste articole este categoric interzisa in lipsa consimtamantului prealabil al editorului.

4. CONTINUTUL MESAJELOR DE PE SITE
Este interzisă distribuirea sau promovarea oricărui material defăimător, obscen, pornografic, abuziv sau ilegal. Citind şi acceptând aceşti „Termeni şi Condiţii“ vă luaţi angajamentul că nu veţi ameninţa sau abuza verbal alţi membri ai site-ului, nu veţi folosi un limbaj defăimător.

5. DIVERSE
Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezenta Politică de Confidenţialitate, prin postarea unei versiuni actualizate pe site-ul nostru web. Versiunea actualizată va intra în vigoare la data efectivă a publicării sale. 

Cum ne puteţi adresa întrebări cu privire la cele mentionate anterior:
Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la prezentul set de Termeni si Conditii , ne puteţi contacta la adresa de email [email protected] sau la tel: (+4)0374.00.23.81 / (+4)0374.00.23.82.
 

 

 

 

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te
© 2019 NEWS INTERNATIONAL S.A.