Politica de securitate

Politica de securitate

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În  conformitate  cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor  cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Societatea S.C. NEWS INTERNATIONAL S.A., cu  sediul în București, B-dul Mărăști nr. 65-67, Pavilion G3, Complex Romexpo, Intrarea B, sector 1, înregistrată  la  Oficiul  Registrului Comertului  de  pe langa Tribunal Bucuresti sub nr. J40/2003/2018, avand  CUI 38847674, legal reprezentata de catre Orcan Alexandru-Sabin, prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor menţionate în continuare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTIFICAREA
Societatea a notificat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, faptul că prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor în scopul distribuției de publicații în format tipărit și pentru accesul la articolele de pe site-ul publicației în baza unui abonament.

LEGALITATEA
Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

SCOPUL DETERMINAT
Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente.

CONFIDENŢIALITATEA
Persoanele care prelucrează, în numele societatii au luat la cunoştinţa de caracterul confidenţial al acestor date şi au primit instrucţiuni clare cu privire la modul de operare al acestora;

ACURATEŢEA DATELOR
Societatea va lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate să fie rectificate sau şterse, dacă este cazul;

STOCAREA
Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;

CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE
Orice prelucrare de date cu caracter personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;

INFORMAREA
Înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal, societatea va aduce la cunoştinţa persoanelor vizate faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal;

PROTEJAREA PERSOANELOR VIZATE
Persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate de Societate, dreptul de a interveni asupra acestor date prin rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor inexacte sau incomplete, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

SECURITATEA
Societatea va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Societatea va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopurile menţionate mai jos, asigurând un nivel de protecţie şi de securitate adecvat prelucrărilor de date cu caracter personal.

Orice prelucrare cu caracter personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare.

Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

A) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care

persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

B) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;

C) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;

D) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;

E) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;

F) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;

G) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, număr de telefon, adresa e-mail sau orice alte asemenea date), colectate de la persoana vizată, vor fi prelucrate şi utilizate de către Societate, numai dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de prelucrare, cu respectarea prevederilor art. 7, alin. 2 din Legea nr. 677/2001.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR
Societatea prelucrează date în scopul distribuției de publicații în format tipărit și pentru accesul la articolele de pe site-ul publicației în baza unui abonament.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este restricţionat cu cont de utilizator şi parola, fiecare utilizator având propriul său cont de utilizator, iar accesul unui utilizator la cont va fi automat refuzat de sistemul informational după 3 introduceri greşite ale parolei. De asemenea, în mod automat sistemul informațional va solicita schimbarea periodică a parolei. Schimbarea parolelor se face numai de către utilizator/ utilizatori.

La introducerea parolelor acestea nu sunt afișate clar pe monitor.

Conturile de utilizator nefolosite o perioadă mai îndelungată de două luni vor fi dezactivate şi

distruse de persoana desemnată din cadrul Societății.

COLECTAREA DATELOR
Colectarea datelor cu caracter personal se face prin introducere directă de către persoana vizată prin completarea talonului tipărit în revista Newsweek Romania sau afișat pe site-ul www.newsweek.ro.

ALTE MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi încuiate, situate în zone cu acces restricționat.

TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Societate  nu vor fi transferate în alte state.

Prezenta Politică de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, intră în vigoare la data de 7 mai 2018.
Societatea  S.C. NEWS INTERNATIONAL S.A.

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te
© 2019 NEWS INTERNATIONAL S.A.